Metafraza Prevodi

Registruj se
Prijavi se

Metafraza Prevodi

O NAMA METAFRAZA PREVODI

Prevodilačka agencija Metafraza Vam nudi usluge pismenog prevođenja sa većine svetskih jezika, uz
sudsku overu ili bez nje, kao i usluge usmenog konsekutivnog i simultanog prevođenja.

Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog
prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava,
medicine i sl.

Pored kvaliteta, obavezujemo se i na poštovanje dogovorenih rokova, kao i apsolutnu poverljivost i zaštitu poslovnih i
ličnih informacija.

Naša prevodilačka agencija nudi usluge fizičkim i pravnim licima.

Cilj nam je da postanemo Vaš partner i pružimo Vam kompletnu uslugu u komunikaciji na stranom jeziku.
Metafraza Prevodi - O NAMA METAFRAZA PREVODI - 1
Metafraza Prevodi - O NAMA METAFRAZA PREVODI - 1

PISMENI I USMENI PREVODI METAFRAZA

Nudimo prevođenje svih vrsta pravnih, ekonomskih, naučnih i tehničkih tekstova, kao i kataloga, priručnika, brošura,
web stranica, e-mail poruka, knjiga, uputstava, ali i svih vrsta ličnih dokumenata, sa i bez overe sudskog prevodioca
(tumača).

Pismeno prevodimo sve vrste dokumenata, sa ili bez overe sudskog tumača:

Poslovna dokumentacija:
- finansijski izveštaji
- ugovori
- bilansi stanja i uspeha
- sertifikati, odluke
- ugovori
- tužbe
- rešenja
- izveštaji
- web strane
- uputstva
- stručna
- dokumentacija itd.

Lična dokumentacija:
- izvodi iz matičnih knjiga
- državljanstva
- diplome
- svedočanstva
- punomoćja
- sudska rešenja
- potvrde
- lične karte
- pasoši
- medicinska dokumentacija
- uverenja
- nastavni planovi
- vize
- vozačke dozvole itd.
Metafraza Prevodi - PISMENI I USMENI PREVODI METAFRAZA - 1

OVERE SUDSKIH TUMAČA METAFRAZA

Prevodi određenih dokumenata:
- pravni dokumenti,
- lični dokumenti,
- izvodi iz sudskih registara
- izjave,
- sertifikati,
- dozvole,
- licence,
finansijski izveštaji itd., moraju biti overeni pečatom sudskog tumača, čime sudski tumač garantuje da je prevod
dokumenta apsolutno identičan originalnom dokumentu na izvornom jeziku, a što se zahteva od strane većine
institucija.

Klijent je obavezan da, prilikom naručivanja prevoda sa overom sudskog tumača, dostavi original teksta za prevod, ili
overenu kopiju istog.

U izuzetnim slučajevima, kada je prevod hitan i nema dovoljno vremena za dostavu originala ili overavanje kopije
originala, naručilac može da pošalje dokument za prevod elektronskim putem, ali je u obavezi da prilikom preuzimanja
prevoda, donese original dokumenta na uvid.
Metafraza Prevodi - OVERE SUDSKIH TUMAČA METAFRAZA - 1

LEKTURA I KOREKTURA METAFRAZA

Prevodilac prevodi pisani tekst na izvornom jeziku i prenosi ga u pisanoj formi na drugi jezik, uz pregled i jezičku obradu
teksta.

Lektorisanje podrazumeva gramatičko i stilsko ispravljanje prevedenog teksta, zavisno od zahteva
klijenta, uz obaveznu korekturu.

Moguće je samo naručiti lekturu i korekturu već izvršenog prevoda.
Metafraza Prevodi - LEKTURA I KOREKTURA METAFRAZA - 1

KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

Suština i vrhunski cilj konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči
i jezičkih konstrukcija.

Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku, mora pažljivo slušati
govornika, za šta je potrebna izuzetna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo.

Svi naši prevodioci su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu. I pored toga, govornik mora imati u vidu
da prevodilac može da hvata beleške i neophodno je da pravi pauze, da govori sporije, kako bi prevodilac mogao
uspešno da prenese poruke.
Metafraza Prevodi - KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE - 1

LOKALIZACIJA I PREVOZ WEB STRANICA METAFRAZA

Prevođenje web stranica:

Web stranice su postale jedan od ključnih načina za prezentaciju na domaćem i međunarodnom tržištu svake
kompanije, ali i individualne prezentacije. Web stranice su Vaše ogledalo i pokazuju ozbiljnost, stručnost i
profesionalnost. Stoga, svaka kompanija koja želi bolji plasman na tržištu mora imati i dobru web stranicu.

Ukoliko web stranica nije pravilno prevedena i lokalizovana za različita tržišta, potencijalnim
klijentima ćete delovati zatvoreno i nepristupačno, što automatski može znatno ograničiti poslovne prilike.

Sa dobro prevedenom web stranicom na više jezika, šalje se poruka da ste spremni za globalno tržište, kao i da
razumete i poštujete kulturološke razlike svojih klijenata.

Tehnički aspekti - da bi prevod web stranice bio uspešan i funkcionalan, pored teksta, potrebno je
da se uključe i ključni termini iz oblasti kojoj stranica pripada, a zatim iskoristiti te termine u naslovima i u samim
tekstovima prezentacije, kao i u nevidljivim metapodacima, kako bi se povećale šanse za pojavljivanje web stranice
prilikom pretraživanja interneta.

Vizuelni aspekti - tekstovi web stranica moraju biti čitki i sažeti. Korisnici moraju imati vizuelnu
preglednost i jednostavnost kretanja kroz stranicu, radi lakšeg pronalaženja informacija koje su im potrebne.

Kulturološki aspekti - uvek postoje određeni pojmovi ili ideje, koje su specifične za kulturu izvornog
jezika. Potrebno je utvrditi ko su očekivani posetioci stranice, da li je stranica namenjena određenoj starosnoj,
društveno-ekonomskoj ili jezičkoj grupi, da li unutar te grupe postoje ustaljene navike itd. Imajući to u vidu, prevodilac
ujedno mora obavljati ulogu kulturološkog posrednika, koji omogućava komunikaciju između dve jezičke zajednice.
Metafraza Prevodi - LOKALIZACIJA I PREVOZ WEB STRANICA METAFRAZA - 1
Metafraza Prevodi - LOKALIZACIJA I PREVOZ WEB STRANICA METAFRAZA - 1
Vladimira Rolovića 9a - Beograd - Čukarica
064 1105419; 064 3697730; 011 2515480;
Pitaj METARFRAZA PREVODE
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Metafraza Prevodi
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Čukarica Vladimira Rolovića 9a +381 64 1105419 +381 64 3697730 +381 11 2515480
Metafraza Prevodi - 6
Metafraza Prevodi - 16
Metafraza Prevodi - 2
Metafraza Prevodi - 18
Metafraza Prevodi - 4
Metafraza Prevodi - 3
Metafraza Prevodi - 10
Metafraza Prevodi - 9
Metafraza Prevodi - 13
Metafraza Prevodi - 12
Metafraza Prevodi - 19
Metafraza Prevodi - 5
Metafraza Prevodi - 14
Metafraza Prevodi - 11
Metafraza Prevodi - 7
Metafraza Prevodi - 17
Back to Top