Sudski tumač za kineski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za kineski jezik Beograd
Sudski tumači za kineski jezik Beograd je stranica koja Vam pruža informacije o cenama prevoda overenih pečatom sudskog tumačasa za kineski jezik, informacije o svim ostalim prevodilačkim slugama vezanim za pisano i usmeno prevođenje sa kineskog jezika na srpski i sa srpskog na kineski.
Svi sertifikovani prevodioci i sudski tumači iz Beograda su ovde predstavljeni.
Pogledajte njihove prezentacije i saznajte sve o prevodilačkim uslugama koje pružaju.
Kineski jezik je veoma komplikovan i da biste obezbedili kvalitetan prevod sa kineskog na srpski (ili neki drugi jezik) obratite se profesionalcima.
Ukoliko Vam treba usmeno prevođenje sa kineskog na srpski i sa srpskog na kineski takođe treba da se im se obratite.
Sve više poslova se sklapa sa kineskim firmama i u cilju da Vaša komunikacija sa kineskim poslovnim partnerima teče glatko, prepustite sve poslove vezane za pisano prevođenje tekstova i dokumentacije sertifikovanim prevodiocima za kineski jezik.
Na susretima i sastancima za usmeno prevođenje angažujte prevodioce za kineski jezik koje Vam predstavljamo.
Ovlašćeni sudski tumač za kineski agencije Worldwide Translations Beograd visokostručno i veoma profesionalno, u dogovorenom roku i na dogovoreni način, dostavlja klijentu traženi prevod.
Sudski tumač za kineski jezik, prema zahtevu klijenta, prevodi i simultano na raznim konferencijama i sastancima.
Tim Agencije Worldwide Translations, a tu se ubraja i sudski tumač za kineski jezik, čine profesori jezika, visokoobrazovani prevodioci, izvorni govornici, redaktori, lektori i stručni sudski prevodioci, koji brzo, tačno i uz povoljne cene, vrlo profesionalno obavljaju svoj posao.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK.
Kako pokazuju zvanične procene, kineskim jezikom se u celom svetu služi preko 1,5 milijardi ljudi, koji ne žive samo na teritoriji Kine u kojoj je ovo zvaničan jezik.
Smatra se i da se njime služi jedna petina od ukupnog broja stanovnika Zemlje, pa je sasvim jasno i zbog čega je izuzetno jaka potražnja za uslugama koje podrazumevaju prevođenje sa kineskog i na kineski jezik.
Inače, on je pripadnik sino-tibetanske jezičke porodice i po mnogo čemu je specifičan, a često se može čuti i da nije tako jednostavno naučiti ga kao strani jezik, pa je baš iz tog razloga i prisutan deficit za zanimanja prevodilac i sudski tumač za kineski jezik.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
beps-translations-sudski-tumac-za-kineski-jezik
Sudski tumač za kineski jezik je zbog sve intenzivnije saradnje Srbije i Kine veoma traženo zanimanje.
U našem prevodilačkom timu možemo vam u vrlo kratkom roku ponuditi overeni prevod sa kineskog i na kineski jezik, kao i usmeno sudsko tumačenje.
Naši sudski prevodioci za kineski jezik su među najboljim poznavaocima kineskog jezika u našoj zemlji.
Budući da znamo da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko vam je potreban sudski tumač za kineski jezik, kontaktirajte nas u bilo koje doba dana.
Sudski tumači za većinu živih jezika su vam svakodnevno na raspolaganju u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations.
Usluge sudskih tumača odnosno sudskih prevodilaca podrazumevaju overu prevedenih dokumenata, kao i usmeno prevođenje na sudu i drugim zvaničnim institucijama.
Ove usluge podrazumevaju najviši nivo stručnosti i tačnosti u prevodu jer se radi o veoma osetljivim i za klijenta važim podacima.
Overa dokumenata od strane sudskog tumača podrazumeva jedan opšti kanon u smislu prevođenja vlastitih imena, citata, pečata, potpisa itd.
Takođe, postoje pravila kako se overeni prevod uvezuje sa originalom.
Sudski tumači sa kojima mi sarađujemo dobro poznaju sva pravila sudskog tumačenja, te vam možemo garantovati ispravnost i verodostojnost prevedenih dokumenata koje koristite u službene odnosno javne svrhe.
U prevodilačkoj firmi BEPS Translations nudimo usluge sudskog tumačenja za sve dominantne svetske jezike, kao i mnoge manje jezike.
Obratite nam se u bilo koje doba dana sa zahtevom za sudskim tumačenjem.
Naša uobičajena praksa je da sudske overe završavamo u roku od jednog dana.
Možete ih preuzeti i bilo kojoj od naše dve kancelarije na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.
Sudski tumači u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju: Prevod i overa svih vrsta dokumenata, Overa već prevedenih tekstova uz prethodnu proveru, Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja u zvaničnim institucijama i Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja.
eurotranslate-sudski-tumac-za-kineski-jezik
Sudski tumač za kineski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za kineski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa kineskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na kineski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za kineski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za kineski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa kineskog jezika ili na kineski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za kineski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za kineski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-kineski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za kineski jezik.
Sudski prevodioci za kineski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa kineskog jezika i na kineski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za kineski jezik.
Sudski prevodioci za kineski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za kineski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za kineski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za kineski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK.
Skoro petina svetske populacije govori neku od formi kineskog jezika.
Složen i kompleksan jezik.
Međutim ta komplikovanost predstavlja pravi izazov za Prevodilicu.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za kineski jezik.
Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju.
Prevodioci za kineski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za kineski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA KINESKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
versus-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa kineskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK.
Kineski jezik ima korene još od pre 6.000 godina i s’toga on predstavlja najstariji živi jezik, a Kinezi su takođe kao nacija najstariji na svetu, pa kineski jezik ima i najviše govornika.
Međutim, ne zna se tačno kako i kada su nastali njihov jezik i pismo, a o tome postoje različite legende.
Smatra se da je car Ćin Šihuang uveo standardizaciju jezika I pisma, koje se od svog nastanka nije mnogo menjalo, ali se promenila metoda i stil pisanja.
Naši sudski tumači za kineski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za kineski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za kineski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na kineskom jeziku, prevod sa kineskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na kineski jezik, prevod sa kineskog na druge strane jezike, prevod sa stranih jezika na kineski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
multi-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK.
Prevodilačka agencija MULTIPREVODI Vam pruža usluge vrhunskih sudskih prevodilaca/ tumača za kineski jezik sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača za kineski jezik podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.
Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci za kineski jezik iz konkretne oblasti.
Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla.
Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade.
Stručni prevodi sa srpskog na kineski i sa kineskog na srpski jezik.
Ukoliko su Vam potrebne profesionalne usluge prevođenja sa srpskog na kineski ili sa kineskog jezika na srpski, došli ste na pravo mesto!
MULTI PREVODI Vam pružaju širok spektar usluga koje se tiču kako pismenih i usmenih prevoda kineskog jezika, tako i prevoda sudskih tumača za kineski jezik, lokalizaciju softvera i web prevoda.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za kineski jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Kineski jezik pripada sino-tibetanskoj grupi jezika i tonski je jezik.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za kineski jezik.
Overeni prevod sa i na kineski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetni, stručni prevodi.
Dokumenti overeni od strane sudskog tumača za kineski jezik za pravna i fizička lica: tenderska dokumentacija, prevod ugovora, prevod sertifikata, prevod izvoda iz registra, prevod izvoda iz matične knjige rodjenih, umrlih, venčanih, saglasnost, potvrde o nekažnjavanju i bračnom stanju, policijski zapisnik, lekarski nalaz, prevod ovlašćenja, prevod ličnih dokumenata, sudski prevod diploma, svedočansta, Apostille pečat.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za kineski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za kineski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za kineski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-kineski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK. Sudski tumač za kineski je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa albanskog na srpski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumači, da bi postali ovlašćeni od strane Suda u Beogradu, moraju zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan ,odnosno zvaničan.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za kineski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za kineski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN Usluge sudskog tumača za prevode na kineski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-kineski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA KINESKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa kineskog jezika.
LOKACIJE
Kineski jezik je jezik ili jezička grupa iz porodice sino-tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi. Procena je da petina svetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Prema osnovnim karakteristikama, sve varijante kineskog jezika su izolativne i tonske. Među regionalnim varijantama kineskog jezika postoji velika raznovrsnost, koja se sa mnogo gledišta može uporediti sa razlikama unutar romanske jezičke porodice. Mnogi dijalekti govornog kineskog razlikuju se u toj meri da se govornici uzajamno ne mogu razumeti. Kineski se može podeliti na šest do dvanaest jezičkih oblasti, u zavisnosti od kriterijuma podele. Pitanje uzimanja regionalnih varijanti za dijalekte ili zasebne jezike i dalje nije razrešeno. Standardni govorni, mandarinski jezik zasniva se na pekinškom dijalektu. Zvanični je jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine i jedan od četiri zvanična jezika Singapura. Takođe, jedan je od šest zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija (uz engleski, ruski, arapski, francuski i španski). Vernakularni, obični kineski jezik, takođe baziran na sistemu bliskom mandarinskom, predstavlja osnovu za standardni pisani jezik koji koriste govornici svih varijanti kineskog jezika. Neki dijalekti kineskog jezika, kao što su kantonski ili min, razvili su u okviru pisanog jezika elemente koji bolje oslikavaju njihove govorne karakterstike.
Back to Top