BEPS Translations

Registruj se
Prijavi se

BEPS Translations

PREVODILAČKA AGENCIJA BEPS TRANSLATIONS

Kategorija - Prevodilačke agencije
Prevodilačka agencija BEPS Translations (Beogradski Prevodilački Studio) je osnovana 2010. godine u Beogradu od
strane tima magistara filoloških nauka.

Naša misija je da podignemo kvalitet prevodilačke delatnosti u Srbiji, konstantnim usavršavanjem, selekcijom najboljih
prevodilaca u zemlji i inostranstvu, kao i naprednim procesom kontrole kvaliteta i upravljanja projektima.

Naši zaposleni i spoljni saradnici imaju zadatak da svoje prevode i tehnička znanja konstantno unapređuju u skladu sa
svetskim trendovima.

Garant kvaliteta naših prevodilačkih usluga su zadovoljni klijenti koji nam se vraćaju. Naša misija je da doprinosemo
premošćavanju jezičkih barijera pomažući klijentima da prošire svoje poslovno delovanje.
BEPS Translations - PREVODILAČKA AGENCIJA BEPS TRANSLATIONS - 1
BEPS Translations - PREVODILAČKA AGENCIJA BEPS TRANSLATIONS - 1
BEPS Translations - PREVODILAČKA AGENCIJA BEPS TRANSLATIONS - 1

JEZICI

Kategorija - Prevodilačke agencije
Svet ubrzano postaje sve „manji“ zbog tehnološkog napretka te se često pitamo postoje li granice. Zbog toga, sve
češće imamo potrebu za komunikacijom na stranim jezicima.

Vodeći se našim motom „spajamo svet, reč po reč“ pažljivo smo stvarali našu ponudu usluga i jezika sa kojima
radimo.

- engleski
- kineski
- ruski
- španski
- nemački
- japanski
- slovenački
- portugalski
- italijanski
- turski
- poljski
- grčki
- francuski
- arapski
- češki
- makedonski
- holandski
- mađarski
- švedski
- rumunski
BEPS Translations - JEZICI - 1
BEPS Translations - JEZICI - 1

PREVODIOCI

Kategorija - Prevodilačke usluge
U BEPS Translations timu (Beograd) konstantno se trudimo da pronađemo istinske stručnjake u domenu stranih
jezika i prepoznamo talenat, iskustvo i kvalitet.

Agencija BEPS Translations iz Beograda radi sa vrhunskim usmenim i pismenim prevodiocima u zemlji i
inostranstvu. Naši usmeni prevodioci uglavnom su aktivni u Beogradu, ali po potrebi mogu vas pratiti na poslovnim
sastancima, konferencijama i sl. i na području cele Srbije i drugih zemalja.

Prevodilac je jedna kompleksna profesija koja iziskuje visoko stručno poznavanje jezika, ali i široko opšte znanje i
kulturu. Pored toga, prevodilac koji se specijalizuje za određenu oblast mora perfektno poznavati rečnik i pojmove
date oblasti. Bilo da je prevodilac teksta ili usmeni prevodilac, ova važna profesija zahteva maksimalnu posvećenost
i profesionalizam.

U prevodilačkoj agenciji BEPS Translations od naših prevodioca očekujemo:
- Tačnost
- Brzinu
- Prenos smisla u duhu ciljnog jezika
- Temeljito poznavanje terminologije koja se prevodi

SUDSKI TUMAČI

Kategorija - Sudski tumači
Sudski tumači za većinu živih jezika su vam svakodnevno na raspolaganju u prevodilačkoj agenciji BEPS
Translations.

Usluge sudskih tumača odnosno sudskih prevodilaca podrazumevaju overu prevedenih dokumenata, kao i usmeno
prevođenje na sudu i drugim zvaničnim institucijama. Ove usluge podrazumevaju najviši nivo stručnosti i tačnosti u
prevodu jer se radi o veoma osetljivim i za klijenta važim podacima.

Overa dokumenata od strane sudskog tumača podrazumeva jedan opšti kanon u smislu prevođenja vlastitih imena,
citata, pečata, potpisa itd. Takođe, postoje pravila kako se overeni prevod uvezuje sa originalom. Sudski tumači sa
kojima mi sarađujemo dobro poznaju sva pravila sudskog tumačenja, te vam možemo garantovati ispravnost i
verodostojnost prevedenih dokumenata koje koristite u službene odnosno javne svrhe.

U prevodilačkoj firmi BEPS Translations nudimo usluge sudskog tumačenja za sve dominantne svetske jezike, kao i
mnoge manje jezike. Obratite nam se u bilo koje doba dana sa zahtevom za sudskim tumačenjem. Naša uobičajena
praksa je da sudske overe završavamo u roku od jednog dana. Možete ih preuzeti i bilo kojoj od naše dve kancelarije
na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.

Sudski tumači u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju:
- Prevod i overa svih vrsta dokumenata
- Overa već prevedenih tekstova uz prethodnu proveru
- Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja u zvaničnim institucijama
- Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja

- Sudski tumač za španski jezik
- Sudski tumač za italijanski jezik
- Sudski tumač za grčki jezik
- Sudski tumač za makedonski jezik
- Sudski tumač za švedski jezik
- Sudski tumač za engleski jezik
- Sudski tumač za nemački jezik
- Sudski tumač za ruski jezik
- Sudski tumač za francuski jezik
- Sudski tumač za slovenački jezik
- Sudski tumač za albanski jezik
- Sudski tumač za kineski jezik

PREVODILAČKE USLUGE

Kategorija - Prevodilačke agencije
BEPS Translations nudi kompletan set prevodilačkih usluga. Svi prevodioci u agenciji BEPS Translations imaju
bogato iskustvo u usmenom i pismenom prevođenju, kao i u lokalizaciji. Naši menadžeri projekta koriste
najsavremenije softvere i metode kako bi krajnjem korisniku pružili maksimalan kvalitet usluge.

Prevodilačka agencija BEPS Translations nudi sledeće kategorije usluga:
* Pismeni prevodi – prevodimo tekstove i dokumenta na gotovo sve svetske jezike u najkraćem
roku.
- Lektura teksta – lektura maternjeg govornika koji je istovremeno i obrazovan i iskusan jezički stručnjak je
preduslov za kvalitetan tekst u bilo kojoj oblasti.
* Usmeni prevodi (simultani i konsekutivni) – pomažemo vam u uspostavljanju komunikacije na
sastancima i konferencijama sa stranim partnerima.
* Usluge sudskih prevodilaca (sudskih tumača) – administrativne potrebe su često glavni razlog
zašto su pojedincima i firmama potrebne usluge prevodioca. Naši sudski prevodioci u kratkom roku prevode i
overavaju vaša dokumenta i/ili vas prate u sudu ukoliko je potreban zvaničan usmeni prevod.
* Lokalizacija – sa globalizacijom proizvoda i usluga postaje neisplativo da ponuda bude samo na
jednom jeziku. Naše usluge lokalizacije pomažu firmama da se prilagode stranim tržištima.
* Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje – pored toga što vršimo usluge usmenog
prevođenje u ponudi imamo i tehničku podršku u vidu najkvalitetnije opreme za vaše konferencije, seminare,
sastanke itd.
Glavna 51 - Beograd - Zemun
011 2199304;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • BEPS Translations - 13
 • BEPS Translations - 14
 • BEPS Translations - 15
 • BEPS Translations - 16
 • BEPS Translations - 17
 • BEPS Translations - 18
 • BEPS Translations - 19
 • BEPS Translations - 20
 • BEPS Translations - 21
 • BEPS Translations - 22
 • BEPS Translations - 23
 • BEPS Translations - 24
 • BEPS Translations - 25
BEPS Translations
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Glavna 51
  +381 11 2199304;
  Lokacija
 2. Beograd Novi Beograd Vladimira Popovića 38 - 40
  GTC +381 64 9944981;
Back to Top