Sudski tumač za italijanski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za italijanski jezik Beograd
Sudski tumač za italijanski jezik Beograd i prevodilac za italijanski jezik Beograd, ako su ovo pojmovi koje tražite, na ovoj strani su svi sudski tumači za italijanski jezik i prevodioci za italijanski jezik u Beogradu.
Cene overenog prevoda sa italijanskog na srpski ili overenog prevoda sa srpskog na italijanski saznajte u ovim prezentacijama.
Za prevođenje dokumenata i svih vrsta tekstova obratite se ovim sudskim tumačima.
Šta znači overen prevod?
Ukoliko neka institucija zahteva od Vas da joj dostavite overen prevod dokumenta ili nekog teksta onda se obratite sertifikovanim sudskim tumačima koji prevod sa srpskog na italijanski jezik i sa italijanskog na srpski overavaju pečatom sudskog tumača.
Pisano prevođenje italijanskih tekstova na srpski specijalnost je ovih prevodilaca bez obzira o kojoj vrsti teksta je reč.
Za usmeno prevođenje na sastancima sa italijanskog na srpski i sa srpskog na italijanski, angažujte prevodioce sa velikim iskustvom.
Ako tražite hitno prevođenje sa srpskog na italijanski ili obrnuto, svakako kontaktirajte ovde prezentovane prevodioce i sigurno ćete naći one koji će ispuniti Vaš zahtev i obezbediti Vam kvalitetan prevod sa italijanskog ili na italijanski u željenom roku.
Prevodioci i sudski tumači za italijanski jezik Beograd je kategorija koja Vam predstavlja sve prevodioce i sudske tumače koji će za Vas uraditi prevode kvalitetno i brzo.
prevodioci-i-sudski-tumaci-akademija-oxford-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - AKADEMIJA OXFORD Akademija Oxford pruža uslugu prevođenja sa i na italijanski jezik, kao i overu dokumenata od strane sudskog tumača.
prevodilica-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Kada pričaš italijanski onda bolje od drugih razumeš jezik mode, umetnosti i hrane.
Hedonizam kao sinonim za italijanski jezik, čisto uživanje u milozvučnim tonovima.
Ako sme da bude krajnje iskrena Prevodilica može da prizna da je italijanski njen omiljeni jezik.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije sudske tumače za italijanski jezik.
Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju.
Prevodioci za italijanski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za italijanski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
beps-translations-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD BEPS TRANSLATIONSU svakom trenutku, na raspolaganju su vam naši najbolji sudski tumači za italijanski jezik, bilo da vam je potreban overeni prevod pisanog dokumenta ili vam je potrebno usmeno sudsko tumačenje u nekoj od zvaničnih institucija.
Budući da postojimo od 2010, iza sebe imamo veliki broj prevoda overenih pečatom sudskog tumača i usmenih tumačenja sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto.
O tome govori i lista naših najistaknutijih zadovoljnih klijenata koju možete pogledati ovde. U agenciji BEPS Translations, pružamo usluge overenog prevoda i sudskog tumačenja sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto, kako kompanijama odnosno pravnim licima, tako i privatnim licima.
Ukoliko vam je potrebna overa pismenog prevoda ili sudski tumač za italijanski jezik koji će vas pratiti u sudu ili drugoj državnoj instituciji, možete nas kontaktirati u bilo koje doba dana. Kako da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku.
Kada je u pitanju pismeni prevod sa pečatom sudskog tumača za italijanski jezik, trudimo se da prevod završimo u roku od 24h.
U slučaju da vam je potreban sudski tumač za italijanski jezik, kontaktirajte nas kako bismo vam dali procenu vašeg projekta.
eurotranslate-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
Sudski tumač za italijanski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za italijanski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa italijanskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na italijanski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za italijanski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za italijanski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa italijanskog jezika ili na italijanski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za italijanski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za italijanski jezik.
Sudski prevodioci za italijanski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa italijanskog jezika i na italijanski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za italijanski jezik.
Sudski prevodioci za italijanski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za italijanski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za italijanski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za italijanski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Sudski tumač za italijanski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na italijanski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za italijanski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
prevodilacka-agencija-papirus-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
U okviru pismenog prevođenja nudimo usluge prevoda tekstova različitog nivoa složenosti (standardne, stručne, specijalističke), zatim prevođenje lične i službene dokumentacije sa overom sudskog tumača za italijanski jezik.
Prevodimo akte javnih beležnika i sve druge vrste pravne, tehničke, medicinske, građevinske i druge stručne dokumentacije sa overom sudskog tumača za italijanski jezik.
PREVOĐENJE i OVERA SUDSKOG TUMAČA PRAVNIH DOKUMENATA: Krštenica, Umrlica, Venčanih listova, Lekarskih uverenja, Ugovora, Punomoćja, Apostila, Sporazuma, Rešenja, Izvoda, Izveštaja, Statuta, Bilansa stanja, Bilansa prihoda i rashoda.
agencija-alpha-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Agencija Alpha prevodi

Beograd, Zvezdara, Vjekoslava Afrića 12 011 3426443 |
069 1704977 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD AGENCIJA ALPHA PREVODI Naši iskusni prevodioci i sudski tumači rade pisano prevođenje i sudsko tumačenje poslovnih i drugih dokumenata, kao i usmeno prevođenje, odnosno simulatani prevod na konferencijama i sastancima sa i na - engleski jezik, francuski jezik, arapski jezik, nemački jezik, ruski jezik, italijanski jezik, španski jezik, arapski i drugi jezici.
Sarađujemo sa velikim brojem klijenata.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za italijanski jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Italijanski jezik je romanski jezik, koji govori više od 70 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji.
Standardni italijanski jezik baziran je na firentinskom narečju, mada je opšte prihvaćeno mišljenje da italijanski jezik potiče iz Siene, grada blizu Firence.
Italijanski jezik ima duple (ili duge) samoglasnike, kao latinski, za razliku od drugih romanskih jezika.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za italijanski jezik.
Overeni prevod sa i na italijanski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetni, stručni prevodi.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Prevodi sa italijanskog sa overom se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku. Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača po veoma pristupačnim cenama. Prevodi sa italijanskog jezika se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.
prevodilacka-agencija-translate-studio-1-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TRANSLATE STUDIO Italijanski je službeni jezik u Italiji i San Marinu.
Kao drugi službeni jezik, uz latinski, koristi se u Vatikanu, uz slovenački u slovenačkim primorskim opštinama Koper, Izola i Piran, uz hrvatski u Istri.Italijanski jezik je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji.Prevodilačka agencija “Translate Studio “ raspolaže vrsnim prevodiocima za italijanski jezik.Usluge naših prevodilaca za italijanski jezik: Prevođenje opštestručne i uskostručne dokumentacije u oba smera, sa italijanskog na drugi strani jezik i sa drugog stranog jezika na italijanski. Usmeno prevođenje – konsekutivno i simultano. Lektura – prevodilac za italijanski jezik.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Dokumenta sa overom sudskog tumača za italijanski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za italijanski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za italijanski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Italijanski jezik spada u indoevropske italske romanske jezike, a podgrupa italo-dalmatinskih jezika.
Rangira se kao 20.jezik prema broju govornika, ali predstavlja jedan od najmelodičnijih jezika sveta.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za italijanski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za italijanski jezik.
Naši sudski tumači za italijanski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za italijanski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za italijanski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na italijanskom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa italijanskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za italijanski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za italijanski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za italijanski jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na italijanski jezik kao i sa italijanskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na italijanski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa italijanskog jezika.
prevodioci-i-sudski-tumaci-euroschool-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK koga možete angažovati kod nas za overu svih pravnih i ličnih dokumenata.
Prevodilačke usluge: Simultano i konsekutivno prevođenje međunarodnih konferencija, poslovnih pregovora,prezentacija, sajmova, tehničkih seminara,prijema.
Prevodilačke usluge – pismeno i usmeno prevođenja pravnim i fizičkim licima iz svih oblasti uz poštovanje unapred dogovorenih rokova i visok kvalitet prevoda.
Dokumenti sa overom ovlašćenog sudskog tumača i usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava i ličnih dokumenata: dokumenti za vize, izvodi, uverenja, saobraćajne i vozačke dozvole, svedočanstva, diplome, punomoćje, molbe, lekarski nalazi,potvrde.
Prevođenje PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA (ugovori,rešenja,odluke,bilans stanja i uspeha,zapisnici,preambule), priručnika, tendera, uputstava.
Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, grčki, holandski, poljski, češki, mađarski, slovenački i švedski.EuroSchool je okupio tim vrhunskih usmenih prevodilaca nudeći usluge usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog za engleski jezik.
Naši usmeni prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najrazličitijih oblasti koje su stekli na poslovnim sastancima, prezentacijama, pregovorima, međunarodnim konferencijama, simpozijumima, tehničkim seminarima, konferencijama za novinare, sajmovima i prijemima te stoga i posao obavljaju na najvišem mogućem nivou.
Cena usluge za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, po dogovoru.
Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja slobodno nas kontaktirajte.
Tim za prevođenje čine: kvalifikovani i iskusni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači.
Oblasti koje prevodimo su: ekonomija, finansije, marketing, pravo, tehnika, telekomunikacije, saobraćaj, medicina, građevinarstvo, informatika.
I usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava.
jezicki-centar-alfa-i-omega-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Jezički centar Alfa i Omega

Beograd, Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 81 011 2424160 |
063 306225 |
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK ALFA I OMEGA.
Ukoliko Vam treba prevod sa overom sudskog tumača za italijanski kontaktirajte naše sudske tumače.
Usmeno i pismeno prevođenje, uz overu sudskog tumača, vrše prevodioci koji su polagali zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuju da je prevod veran svom izvorniku.
Ponekad je prisustvo sudskih tumača neophodno u državnim institucijama i ministarstvima prilikom potpisivanja ugovora, na venčanjima i u sličnim prilikama.
Dokumenti za koje je najčešće potreban prevod sa overom sudskog tumača su: ugovori, sertifikati, uverenja, rešenja, testamenti, lična dokumenta, svedočanstva, diplome, izvodi iz registra: rođenih, venčanih, umrlih, ovlašćenja, policijski izveštaji, lekarski nalazi.
Prevođenje poslovnih, stručnih i književnih tekstova.
Lektorisanje tekstova vrše stručnjaci kojima je jezik lektorisanog teksta maternji jezik i koji tekst prilagođavaju kulturološkim i poslovnim karakteristikama sredina.
centar-za-jezike-contatto-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Centar za jezike Contatto

Beograd, Čukarica, Milisava Dakića 2 065 2277297
SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Ako tražite sudskog tumača-prevodioca za italijanski jezik sa značajnim iskustvom pronaći ćete ga u Prevodilačkom centru Contatto.
Prevodi dokumenata sa i bez pečata sudskog prevodioca (krštenice, uverenje o stupanju u brak, uverenje o mestu stanovanja, uverenje o državljanstvu, medicinska i krivična uverenja, đačke knjižice, diplome, programi fakulteta itd.) Prevodi opštih tekstova (CV,reklamni materijali, brošure, novinski članci, materijal sa interneta itd.) Prevodi posebnih tekstova iz raznih sektora (pravo, medicina, finansije, bankarstvo, građevinarstvo, arhitektura itd.) Prevodi audio i video materijala.
U centru Contatto nudimo vam sledeće usluge usmenog prevođenja: Standardno konsekutivno prevođenje pri poslovnim susretima, na sajmovima, nudimo vam praćenje i asistenciju tokom poslovnih i turističkih poseta, na prezentacijama itd.
Ovaj tip prevođenja, za razliku od stručnog prevođenja, zahteva opšte znanje srpskog, italijanskog ili engleskog jezika.
Stručno konsekutivno prevođenje koje zahteva poznavanje stručnih sadržaja tehničke ili komercijalne prirode i odredjeni senzibilitet odgovornog lingvističkog posrednika.
I ne samo u Srbiji!
Naši prevodioci sa znanjem dva ili tri jezika pored Srbije mogu vas pratiti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
O konsekutivnom prevođenju: Prevodilac prevodi sagovorniku ili grupi sagovornika nekoliko rečenica, smenjujući se sa govornikom i verno prenoseći njegovu poruku i ideje onom ili onima koji slušaju.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-italijanski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA ITALJANSKI JEZIK: Italijanski jezik je romanski jezik koji se temelji na firentinskom narečju.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za italijanski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa italijanskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na italijanski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na italijanski sa overom sudskog tumača za italijanski jezik, Prevođenje uskostručnih oblasti sa italijanskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa italijanskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na š italijanski sa overom.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
prevodilacka-agencija-popovic-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ITALIJANSKI JEZIK.
Prevodi sa srpskog na italijanski i prevodi sa italijanskog na srpski jezik.
Prevodimo i overavamo raznu dokumentaciju - izvode iz matičnih knjiga, uverenja, obrasce, formulare, diplome, svedočanstva, ugovori, potvrde, rešenja, izjave, odluke, molbe, sertifikate, itd.
Vršimo i prevođenje raznih dokumenata za firme - tehnička dokumentacija, ugovori, sertifikati, standardi, atesti, osnivanje firmi, tenderi, korespodencija, registracija firmi.
Tim vrhunskih sudskih tumača i prevodilaca za italijanski jezik za Vas obavlja usluge prevođenja, izdavanja overenih i neoverenih prevoda, kao i lekture i korekture svih vrsta dokumenata.
Pored ovih usluga sve prevode dostavićemo Vam besplatno na željenu adresu, na teritoriji opštine Beograd, poštom ako ste u inostranstvu.
Naši sudski tumači za italijanski jezik i prevodioci su diplomirani filolozi i iskusni profesionalci.
Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluge prevođenja i lektorisanja u svim specijalizovanim oblastima.
Nudimo Vam profesionalne prevode, strogo poštovanje rokova, zaštitu podataka, svaki prevedeni dokument u dva primerka, besplatnu dostavu i povoljne cene.
Stalni sudski tumač za italijanski jezik je jedina osoba koja može izdati overeni prevod dokumenta za koji garantuje da je istovetan originalu.
Sudski tumači su postavljeni od strane nadležnog suda u okviru Ministarstva pravde u Beogradu.
Usluga sudskog tumača za italijanski jezik podrazumeva potpis i overavanje prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Naši profesionalni prevodioci i sudski prevodioci su osobe sa stručnim lingvističkim sposobnostima da prevedu sa italijanskog jezika na srpski i obrnuto.
Svi naši prevodioci su eksperti u različitim oblastima i veliki profesionalci u prevodjenju svih vrsta tekstova i dokumenata.
Njihov rad osigurava kvalitet prevoda, ispravnu terminologiju, gramatiku i strukturu rečenica.
sudski-tumac-za-italijanski-jezik-ljiljana-ilic-sudski-tumac-za-italijanski-jezik
SUDKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK - LILJANA ILIĆ Overeni prevodi svih vrsta zvaničnih dokumenata (uverenja, krštenice, državljanstva, diplome, osnivački akti preduzeća, izvodi o registraciji firmi, ugovori, bilansi, sudske presude, odluke); Prevodi tehničke i medicinske dokumentacije; Usmeno prevođenje (overe u sudu, sudska ročišta, overe u opštinama, venčanja, poslovni sastanci, obuke). Prevodi programa fakulteta, priprema dokumentacije za studije u Italiji.
LOKACIJE
Sudski tumač za italijanski jezik Apatin
Sudski tumač za italijanski jezik Aranđelovac
Sudski tumač za italijanski jezik Arilje
Sudski tumač za italijanski jezik Bačka Palanka
Sudski tumač za italijanski jezik Bajina Bašta
Sudski tumač za italijanski jezik Bela Crkva
Sudski tumač za italijanski jezik Bor
Sudski tumač za italijanski jezik Bujanovac
Sudski tumač za italijanski jezik Čačak
Sudski tumač za italijanski jezik Čajetina
Sudski tumač za italijanski jezik Ćuprija
Sudski tumač za italijanski jezik Inđija
Sudski tumač za italijanski jezik Jagodina
Sudski tumač za italijanski jezik Kikinda
Sudski tumač za italijanski jezik Kovačica
Sudski tumač za italijanski jezik Kovin
Sudski tumač za italijanski jezik Kragujevac
Sudski tumač za italijanski jezik Kraljevo
Sudski tumač za italijanski jezik Kruševac
Sudski tumač za italijanski jezik Leskovac
Sudski tumač za italijanski jezik Negotin
Sudski tumač za italijanski jezik Niš
Sudski tumač za italijanski jezik Novi Pazar
Sudski tumač za italijanski jezik Novi Sad
Sudski tumač za italijanski jezik Pančevo
Sudski tumač za italijanski jezik Paraćin
Sudski tumač za italijanski jezik Pirot
Sudski tumač za italijanski jezik Požarevac
Sudski tumač za italijanski jezik Požega
Sudski tumač za italijanski jezik Ruma
Sudski tumač za italijanski jezik Šabac
Sudski tumač za italijanski jezik Smederevo
Sudski tumač za italijanski jezik Smederevska Palanka
Sudski tumač za italijanski jezik Sombor
Sudski tumač za italijanski jezik Sremska Mitrovica
Sudski tumač za italijanski jezik Stara Pazova
Sudski tumač za italijanski jezik Subotica
Sudski tumač za italijanski jezik Temerin
Sudski tumač za italijanski jezik Užice
Sudski tumač za italijanski jezik Valjevo
Sudski tumač za italijanski jezik Vranje
Sudski tumač za italijanski jezik Vršac
Sudski tumač za italijanski jezik Zaječar
Sudski tumač za italijanski jezik Zrenjanin
Italijanski (ital. lingua italiana ili italiano) ili toskanski jezik (lingua toscana ili toscano) je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski temelji se na firentinskom narečju. Ima duple (ili duge) suglasnike, kao latinski (za razliku od drugih romanskih jezika, kao francuski i španski). Kao kod drugih romanskih jezika, izuzev francuskog, naglasak reči je različit. Piše se latinicom. Italijanski je službeni jezik u Italiji i San Marinu, kao i u Švajcarskim kantonima Tičino i Graubinden (Griđoni). Italijanski je uz latinski drugi službeni jezik u Vatikanu, uz slovenački je služben i u slovenačkim primorskim opštinama Koper, Izola i Piran, te se uz hrvatski koristi i u Istri gde živi italijanska manjina. Dosta je raširen i među potomcima iseljenika u Luksemburgu, SAD i Australiji. Takođe je široko razumljiv i podučavan na Malti, gde je bio jedan od službenih jezika do 1934. kad ga je zamenio engleski. Mnogo manje se govori u bivšim afričkim kolonijama Italije, kao što su Somalija, Libija i Eritreja. Italijanski je peti po redu jezik na svetu koji se uči u školama (nakon engleskog, francuskog, španskog i nemačkog). Kao i mnogi nacionalni jezici, italijanski jezik je moderni dijalekt koji se nametnuo kao domninantan jezik regiona koji je mnogo širi od njegovog prvobitnog područja. Standardni italijanski jezik je toskanski dijalekt iz okoline Firence, Pize i Sijene. Moguće je pokazati da je ovaj jezik obogaćen uticajima jezika Sicilije, Rima i drugih regiona. Toskanski dijalekt se nije nametnuo iz političkih, već iz razloga kulturnog prestiža. Na ovom dijalektu su stvarali Dante Aligijeri, Frančesko Petrarka i Đovani Bokačo, tri najznačajnija italijanska pisca kasnog Srednjeg veka. To je takođe jezik Firence, grada poznatog po lepoti arhitekture i dugoj istoriji prosperiteta. Stoga nije neobično da je italijanski jezik vekovima bio međunarodni jezik kulture i umenosti. Svi savremeni evropski jezici imaju deo rečnika koji je potekao iz italijanskog, a tiče se muzike i likovnih umetnosti.
Back to Top