Sudski tumač za italijanski jezik Biljana Klještan

Registruj se
Prijavi se

Sudski tumač za italijanski jezik Biljana Klještan

O NAMA

- VISOKOKVALITETNE USLUGE PREVOĐENJA SA I NA ITALIJANSKI JEZIK
- SUDSKI TUMAČ ZA ITALIJANSKI JEZIK


Prevodilačka agencija Belpaese pruža usluge prevođenja i sudskog tumačenja dokumenata sa i na italijanski jezik. Usluge prevođenja pružamo kako fizičkim tako i pravnim licima bez potrebe za posrednikom i bez ikakvih dodatnih troškova.

Svim klijentima kojima je potreban prevod sa overom sudskog tumača srdačno izlazimo u susret i pružamo potrebne informacije. Nakon overe prevoda od strane sudskog tumača za italijanski jezik, overu Apostile pečatom možete dobiti u nadležnom sudu određenog mesta.

Cena prevoda je korektna i pristupačna, korektura i lektura ulaze u osnovnu cenu, a konačna cena zavisi od kompleksnosti prevoda i potrebnog vremena za njenu finalizaciju. Prevod se može dostaviti lično (dolaskom u agenciju) ili elektronskim putem (ukoliko je potrebna overa sudskog tumača šalje se original ili overena fotokopija). U zavisnosti od vrste prevoda, dokumentacija se preuzima lično ili se može poslati putem pošte kao i na email.

Osnivač i vlasnik agencije je Biljana Klještan, diplomirani filolog i stalni sudski tumač za italijanski jezik. Poseduje dugogodišnje iskustvo u poslovima pismenog i usmenog prevođenja i to pri Osnovnom sudu u Pesaru( Tribunale di Pesaro).
Belpaese prevodilačka agencija - O NAMA - 1
Belpaese prevodilačka agencija - O NAMA - 1

PISMENI PREVODI

Lična dokumentacija
Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, prevod lične karte, pasoša, vozačke dozvole...

Sudska dokumentacija
Sudska akta, presude, žalbe, odluke, optužnice, ovlašćenja...

Pravna dokumentacija
Ugovori, fakture, potvrde, tenderi, uverenja, bilansi, statuti, dozvole...

Tehnička dokumentacija
Atesti, tehnički listovi, garancije, katalozi, brošure...

Medicinska dokumentacija
Izveštaji, nalazi, otpusne liste, farmaceutska uputstva...
Belpaese prevodilačka agencija - PISMENI PREVODI - 1
Belpaese prevodilačka agencija - PISMENI PREVODI - 1

USMENI PREVODI

Konsekutivno prevođenje
U konsekutivnom načinu prevođenja prevodilac ima ulogu interpretatora, nalazi se pored govornika i u vremenskim razmacima prevodi njegov govor. Tokom govora prevodilac pravi beleške i priprema tekst za prevod. Konsekutivno prevođenje podrazumeva dobru pripremu, poznavanje određene terminologije i teme o kojoj se govori a nadasve zahteva odlično pamćenje i koncentraciju.

Izlazak sudskog tumača na teren
Prisustvo sudskog tumača - na sudu radi davanja iskaza i svedočenja; u matičnim službama radi zakazivanja i sklapanja braka; u policijskim upravama radi saslušanja i uzimanja izjava; u ambasadama radi davanja izjava i overavanja dokumenata; kod javnog beležnike radi overavanja potpisa i rukopisa.
Belpaese prevodilačka agencija - USMENI PREVODI - 1
Belpaese prevodilačka agencija - USMENI PREVODI - 1
Šekspirova br.42 - Novi Sad -
061 2844903; 021 2367361;
Pitaj BELPAESE
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Sudski tumač za italijanski jezik Biljana Klještan
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Novi Sad Šekspirova br.42 +381 61 2844903 +381 21 2367361
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Belpaese prevodilačka agencija - 1
Back to Top
Mirandre.com logo