ABC Prevodi

Registruj se
Prijavi se

ABC Prevodi

O NAMA ABC PREVODI

Kategorija - Prevodilačke agencije
Naš tim čini više od 50 sudskih tumača i prevodilaca koji su stručnjaci za različite oblasti, preko 30 profesora, kao i
izvornih govornika različitih stranih jezika, lingvisti i lektori. S obzirom da na kvalitet prevoda najviše utiče prevodilac,
odabir tima prevodilačke agencije je najznačajniji deo posla.

Naša agencija poseduje sertifikate koji potvrđuju kvalitet prevoda naših prevodilaca.

ABC prevodi se pridržavaju pravila garancije sigurnosti Vaših podataka, a radi Vašeg poverenja i
sigurnosti - potpisujemo Ugovor o poverljivosti svih podataka klijenata. Takođe, garantujemo i za kvalitet naših usluga, a
svi prevodi se nekoliko puta kontrolišu.
ABC Prevodi - O NAMA ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - O NAMA ABC PREVODI - 1

PISMENI PREVODI ABC PREVODI

Kategorija - Prevodilačke agencije
Prevodi sa overom sudskog tumača - sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od
strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja
zvaničan dokument.

Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće:
- ugovori
- sertifikati
- lična dokumenta
- svedočanstva, potvrde, diplome
- izvodi iz registra
- ovlašćenja i punomoćja
- policijski izveštaji
- lekarski nalazi


Stručni prevodi - ovu vrstu dokumenata odlikuje visoka stručnost za određenu oblast, koju je
potrebno da poseduje određeni prevodilac. Mit je da svaki prevodilac može sve da radi sve oblasti prevođenja. Mi u
svom timu imamo prevodioce koji su stručni za razne oblasti. Pažljiv odabir prevodioca je važan deo posla, jer on
direktno utiče na kvalitet prevoda.

Stručni prevodi su obično:
- prevodi tekstova zakona, pravnih dokumenata (pravna oblast)
- prevodi tehničkih materijala i uputstava za upotrebu (tehnika)
- prevodi medicinskih nalaza (medicina)
- prevodi tekstova sa područja humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka (naučni prevodi)
- prevod Internet stranica ( namenjeni širokom broju korisnika )
- prevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično
- prevod reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe
- prevodi marketinških tekstova
- prevod poslovnih pisma
- prevod prezentacija u Powerpoint-u
ABC Prevodi - PISMENI PREVODI ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - PISMENI PREVODI ABC PREVODI - 1

USMENI PREVODI ABC PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za engleski jezik
Simultano prevođenje - Simultano prevođenje je najnapornija i najzahtevnija vrsta prevođenja. To je
posebna vrsta usmenog prevođenja gde prevodilac prevodi istovremeno sa izlaganjem govornika. Svaki naš simultani
prevodilac je iskusni profesionalac.

Potrebni podaci za upit o usmenom prevođenju:
- Kada i gde se održava Vaš planirani skup ili manifestacija?
- Kojoj vrsti skupa ili manifestacije pripada (ciljna grupa)?
- Koja je tema skupa ili manifestacije?
- Koje učesnike očekujete?
- Da li je programom predviđen rad u grupama?
- Koji su zvanični jezici učesnika?
- Potrebni su Vam saveti u vezi sa tehničkom opremom: prevodilačke kabine, vrsta i broj mikrofona i mesto gde se
postavljaju, idealan raspored govornog pulta i plohe za projekciju?


Konsekutivno prevođenje - Konsekutivni prevodilac je najprikladniji za manje skupove, prezentacije
ili poslovne razgovore. Konsekutivni prevodilac, pomoću svojih beleški, reprodukuje govor na ciljni jezik za vreme
pauza u izlaganju govornika. Svaki naš konsekutivni prevodilac se prilagođava stilu i dinamici izlaganja svakog
pojedinog govornika i svi su vrlo fleksibilni, precizni i brzi.
ABC Prevodi - USMENI PREVODI ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - USMENI PREVODI ABC PREVODI - 1

OVERA SUDSKOG TUMAČA ABC PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za francuski jezik
Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod
predstavlja zvaničan dokument. Obično su to diplome, svedočanstva, uverenja, rešenja i sl. To su vrste dokumenta koje
prevode sudski tumači.

Njih je Ministarstvo pravde, Rešenjem o postavljenju za sudskog tumača, ovlastilo da mogu prevoditi dokumenta i
overavati pečatom koji garantuje da je prevod veran originalu.

Ovi prevodi, osim samog tekst,a sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji
tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda.

Sudski tumači izlaze na teren prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, overe potpisa, odnosno u svakoj situaciji
gde jedna strana ne govori jezik koji je zvaničan.
ABC Prevodi - OVERA SUDSKOG TUMAČA ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - OVERA SUDSKOG TUMAČA ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - OVERA SUDSKOG TUMAČA ABC PREVODI - 1

USLUGE ABC PREVODI

Kategorija - Sudski tumač za španski jezik
Koje usluge nudimo:
- Prevodi sa overom sudskog tumača
- Prevodi bez overe sudskog tumača
- Lektura i overa već prevedenog teksta
- Usmeno prevođenje
ABC Prevodi - USLUGE ABC PREVODI - 1
ABC Prevodi - USLUGE ABC PREVODI - 1
Admirala Geprata 2 - Beograd - Savski venac
011 6685537; 011 6649028; 069 664602;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • ABC Prevodi - 6
 • ABC Prevodi - 2
 • ABC Prevodi - 9
 • ABC Prevodi - 7
 • ABC Prevodi - 3
 • ABC Prevodi - 5
 • ABC Prevodi - 13
 • ABC Prevodi - 8
 • ABC Prevodi - 10
 • ABC Prevodi - 11
 • ABC Prevodi - 12
 • ABC Prevodi - 14
 • ABC Prevodi - 15
 • ABC Prevodi - 16
 • ABC Prevodi - 17
 • ABC Prevodi - 4
ABC Prevodi
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Savski venac Admirala Geprata 2
  ugao sa Balkanskom +381 11 6685537; +381 11 6649028; +381 69 664602;
  Lokacija
 2. Beograd YU Biznis Centar Bulevar Mihajla Pupina 10ž
  lokal 11 +381 11 3110281;
  Lokacija
 3. Novi Sad Ćirpanova 2
  +381 21 546019; +381 63 315599;
Back to Top