Sudski tumač za portugalski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za portugalski jezik Beograd
Treba Vam prevod overen pečatom sudskog tumača za portugalski jezik?
Treba Vam usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na srpski i sa srpskog na portugalski jezik.
Pitate se koliko košta prevođenje jedne strane teksta sa portugalskog jezika?
Odgovori se nalaze na ovoj stranici pošto je ovo kategorija sudski tumači za portugalski jezik Beograd u kojoj su na jednom mestu objedinjeni svi sudski tumači i prevodioci za portugalski jezik u Beogradu.
Prevodioci za portugalski jezik nude Vam usmeno (konsekutivno i simultano) prevođenje na i sa portugalskog jezika.
Sertifikovani sudski tumači za portugalski jezik su prevodioci sa iskustvom koji Vam mogu u dogovorenom roku uraditi prevode sa srpskog na portugalski i sa portugalskog jezika na srpski.
Pisano prevođenje se odnosi na sve tipove tekstova i dokumenata.
Takođe im se možete obratiti za prevode koje treba hitno završiti.
Kontaktirajte ih i o svemu se dogovorite.
Portugalski jezik pripada grupi romanskih jezika.
Kao i ostali romanski jezici i portugalski se razvio iz latinskog narodnog (vulgarnog).
U sferu portugalskog ulazi i galješki kojim se govori u severoistočnoj Španiji.
Portugalskim se govori u Portugaliji, Brazilu, Zelenortskim Ostrvima i brojnim državama bivšim portugalskim kolonijama.
Sudski tumač za portugalski jezik prevodi sertifikate, lična dokumenta, izvode iz raznih registara, ovlašćenja sa portugalskog na srpski jezik i obrnuto, ali sa portugalskog na druge jezike ai sa drugih jezika na portugalski.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK.
Jezik koji je okarakterisan od strane vodećih svetskih stručnjaka kao najbrže rastući po ukupnom broju govornika na celom svetu, portugalski se najviše govori u delovima Južne Amerike, Zapadne Evrope i delovima Afrike i spada u grupu romanskih jezika, što na prvom mestu podrazumeva da vodi poreklo od latinskog jezika.
Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje apsolutno svih sadržaja, kako sa portugalskog na naš jezik, tako i sa srpskog na portugalski.
A samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za portugalski jezik, to svim zainteresovanim klijentima uz uslugu prevoda nudimo i mogućnost da na jednom mestu dobiju i overene dokumente, odnosno dokumente koje mogu da predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
Sudski tumač za portugalski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za portugalski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa portugalskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na portugalski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za portugalski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za portugalski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa portugalskog jezika ili na portugalski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za portugalski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za portugalski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za portugalski jezik.
Sudski prevodioci za portugalski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa portugalskog jezika i na portugalski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za portugalski jezik.
Sudski prevodioci za portugalski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za portugalski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za portugalski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za portugalski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK.
Kao šesti jezik po broju govornika na svetu portugalski jezik kod Prevodilice zauzima jako važno mesto.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za portugalski jezik.
Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju.
Prevodioci za portugalski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za portugalski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK.
Sudski tumač za portugalski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na portugalski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za portugalski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Portugalski jezik je romanski jezik koji govori oko 200 miliona judi.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za portugalski jezik.
Overeni prevod sa i na portugalski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri.
Dokumenti overeni od strane sudskog tumača za portugalski jezik za pravna i fizička lica: tenderska dokumentacija, prevod ugovora, prevod sertifikata, prevod izvoda iz registra, prevod izvoda iz matične knjige rodjenih, umrlih, venčanih, saglasnost, potvrde o nekažnjavanju i bračnom stanju, policijski zapisnik, lekarski nalaz, prevod ovlašćenja, prevod ličnih dokumenata, sudski prevod diploma, svedočansta, Apostille pečat.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za portugalski jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK.
Portugalski jezik je deo porodice romanskih jezika, najtačnije podgrupa portugalskogalicijskih jezika.
Postoji dve glavne varijante jezika - brazilski portugalski kojim se služi većina govornika portugalskog, i evropski ili luzitanski portugalski, kojim se govori u Portugaliji, Africi i Istočnom Timoru.
Naši sudski tumači za portugalski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za portugalski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za portugalski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku, prevod sa portugalskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na portugalski jezik, prevod sa portugalskog na druge strane jezike, prevod sa stranih jezika na portugalski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa portugalskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za portugalski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za portugalski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN Usluge sudskog tumača za prevode na portugalski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-portugalski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa portugalskog jezika.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK: Portugalski jezik pripada grupi romanskih indoevropskih jezika.
On je počeo da se razvija i širi svetom u 15.
i 16.
veku, u doba kada je Portugal stvarao prvu i najdugovečniju evropsku kolonijalnu i trgovinsku imperiju koja se protezala od Brazila – u Južnoj Americi, do Kine, i Japana.
Kao rezultat te ekspanzije portugalski je danas zvanični jezik u osam zemalja.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za portugalski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na portugalski sa overom sudskog tumača za portugalski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na portugalski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na portugalski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na portugalski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Portugalski jezik (port. língua portuguesa ili português) je iberijski romanski jezik. Službeni je jezik u Portugaliji, Brazilu, Angoli, Mozambiku, Gvineji Bisao, Zelenortskim Ostrvima, Sao Tome i Principe, Istočnom Timoru i Makau. Osim toga govori se u Portugalskoj Indiji: Goa, Daman i Diju u današnjoj Indiji, i u portugalskoj dijaspori. Sa preko 200 miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi jezika po broju govornika na svetu i drugi najrasprostranjeniji romanski jezik, iza španskog. Portugalski jezik se proširio svetom u 15. veku i 16 veku u doba kada je Portugal stvarao prvu i najdugovečniju evropsku kolonijalnu i trgovinsku imperiju koja se protezala od Brazila u Južnoj Americi, do Kine i Japana. Kao rezultat te ekspanzije portugalski je danas zvanični jezik u osam zemalja. Postoji još oko davadeset kreolskih jezika koji su se razvili iz portugalskog. Portugalski je značajan manjinski jezik u Andori, Luksemburgu, Namibiji, Švajcarskoj i Južnoafričkoj Republici. Značajna dijaspora koja govori portugalskim postoji u gradovima širom sveta, kao na primer u Parizu u Francuskoj, Bostonu, Nju Džerziju i Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama te u Japanu.
Back to Top