Sudski tumač za portugalski jezik Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za portugalski jezik Savski venac
language-shop-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za portugalski jezik.
Sudski prevodioci za portugalski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa portugalskog jezika i na portugalski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za portugalski jezik.
Sudski prevodioci za portugalski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za portugalski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za portugalski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za portugalski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK.
Portugalski jezik je deo porodice romanskih jezika, najtačnije podgrupa portugalskogalicijskih jezika.
Postoji dve glavne varijante jezika - brazilski portugalski kojim se služi većina govornika portugalskog, i evropski ili luzitanski portugalski, kojim se govori u Portugaliji, Africi i Istočnom Timoru.
Naši sudski tumači za portugalski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za portugalski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za portugalski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na portugalskom jeziku, prevod sa portugalskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na portugalski jezik, prevod sa portugalskog na druge strane jezike, prevod sa stranih jezika na portugalski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-portugalski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA PORTUGALSKI JEZIK: Portugalski jezik pripada grupi romanskih indoevropskih jezika.
On je počeo da se razvija i širi svetom u 15.
i 16.
veku, u doba kada je Portugal stvarao prvu i najdugovečniju evropsku kolonijalnu i trgovinsku imperiju koja se protezala od Brazila – u Južnoj Americi, do Kine, i Japana.
Kao rezultat te ekspanzije portugalski je danas zvanični jezik u osam zemalja.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za portugalski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na portugalski sa overom sudskog tumača za portugalski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na portugalski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na portugalski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa portugalskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na portugalski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
Portugalski jezik (port. língua portuguesa ili português) je iberijski romanski jezik. Službeni je jezik u Portugaliji, Brazilu, Angoli, Mozambiku, Gvineji Bisao, Zelenortskim Ostrvima, Sao Tome i Principe, Istočnom Timoru i Makau. Osim toga govori se u Portugalskoj Indiji: Goa, Daman i Diju u današnjoj Indiji, i u portugalskoj dijaspori. Sa preko 200 miliona izvornih govornika, portugalski je šesti na listi jezika po broju govornika na svetu i drugi najrasprostranjeniji romanski jezik, iza španskog. Portugalski jezik se proširio svetom u 15. veku i 16 veku u doba kada je Portugal stvarao prvu i najdugovečniju evropsku kolonijalnu i trgovinsku imperiju koja se protezala od Brazila u Južnoj Americi, do Kine i Japana. Kao rezultat te ekspanzije portugalski je danas zvanični jezik u osam zemalja. Postoji još oko davadeset kreolskih jezika koji su se razvili iz portugalskog. Portugalski je značajan manjinski jezik u Andori, Luksemburgu, Namibiji, Švajcarskoj i Južnoafričkoj Republici. Značajna dijaspora koja govori portugalskim postoji u gradovima širom sveta, kao na primer u Parizu u Francuskoj, Bostonu, Nju Džerziju i Majamiju u Sjedinjenim Američkim Državama te u Japanu.
Back to Top