Sudski tumač za rumunski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za rumunski jezik Beograd
Ako Vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik onda je kategorija pod nazivom sudski tumači za rumunski jezik Beograd, mesto gde ćete pronaći to što ste tražili.
Na ovoj stranici su predstavljeni prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik iz Beograda.
Pogledajte detaljno njihove prezentacije i vidite kolike su cene pisanog prevođenja sa rumunskog jezika na srpski i sa srpskog na rumunski, saznajte koliko koštaju prevodi koje hitno treba završiti i kolika je cena prevođenja dokumenata koje overava sudski tumač za rumunski jezik.
Obratite im se i u vezi sa konsekutivnim ili simultanim prevođenjem sa rumunskog jezika i na rumunski jezik, i obezbedite stručnog i iskusnog prevodioca za usmeno prevođenje na poslovnim sastancima ili skupovima.
Sudski tumači i prevodioci za rumunski koje Vam ovde predstavljamo uradiće za Vas kvalitetne prevode u koje će uložiti svoje znanje, stručnost i iskustvo.
Rumunski jezik spada u istočne romanske jezike.
Službeni je jezik Rumunije, Autonomne Pokrajine Vojvodine, Evropske i Latinske unije.
Tekstovi koje je potrebno prevesti pripadaju raznim oblastima, stoga je usluga koju pruža sudski tumač za rumunski neophodna u državnim institucijama, ministarstvima, mnogim kompanijama, farmaceutskim kućama.
Sudski tumač za rumunski jezik, takođe kvalitetno, i usmeno i pismeno, prema potrebi, prevodi i svojom izjavom, potpisom i pečatom pruža garancije o tome da je prevod istovetan sa originalom.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK.
U okviru romanske grane indoevropskih jezika rumunski se ubraja u istočnu grupu.
Njime se kao maternjim služi skoro 25 miliona ljudi, a kao drugi jezik ga govori njih nešto manje od 5 miliona.
Prevodilački centar Akademije Oxford u svom stalnom timu ima i članove koji su specijalizovani za rad sa ovim jezikom, a prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik će na vaš zahtev prevesti apsolutno sve vrste materijala, a prvenstveno dokumenta svih vrsta.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
Sudski tumač za rumunski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za rumunski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa rumunskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na rumunski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za rumunski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za rumunski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa rumunskog jezika ili na rumunski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za rumunski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za rumunski jezik.
Sudski prevodioci za rumunski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa rumunskog jezika i na rumunski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za rumunski jezik.
Sudski prevodioci za rumunski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za rumunski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za rumunski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za rumunski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK.
Rumunski jezik je nastao iz latinskog.
Među našim prevodiocima su i sudski tumači za rumunski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK.
Sudski tumač za rumunski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na rumunski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za rumunski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Prevodi sa rumunskog sa overom sudskog tumača se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku. Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača po veoma pristupačnim cenama. Prevodi sa rumunskog jezika se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za rumunski jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
prevodilacki-centar-i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
abc-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK.
Rumunski jezik je najuticajniji iz grupe istočnoromanskih jezika.
Teritoriju Rumunije u klasilnom dobu naselili su Dačani, po čemu je jezik dobio naziv dačkorumunski, a kasnije ova teritorija pada pod rimsku vlast, te je iz tog razloga rumunski potekao od latinskog.
Naši sudski tumači za rumunski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za rumunski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za rumunski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku, prevod sa rumunskog na srpski jezik, prevod sa srpskog na rumunski jezik, prevod sa rumunskog na druge strane jezike, prevod sa stranih jezika na rumunski jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa rumunskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Rumunski je romanski jezik i pripada italskoj grani indoevropskih jezika.
Rumunski jezik prestavlja materinji jezik za oko 23 milijuna ljudi i službeni je jezik u Rumuniji, Moldaviji i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za rumunski jezik. Overeni prevod sa i na rumunski jezik po najpovoljnijoj ceni. Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za rumunski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za rumunski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za rumunski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa rumunskog jezika.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za rumunski jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-rumunski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za rumunski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na rumunski jezik kao i sa rumunskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na rumunski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-rumunski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA RUMUNSKI JEZIK: Rumunski jezik pripada grupi istočnoromanskih indoevropskih jezika.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za rumunski jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na rumunski sa overom sudskog tumača za rumunski jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa rumunskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na rumunski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na rumunski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa rumunskog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na rumunski sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Sudski tumač za rumunski jezik Apatin
Sudski tumač za rumunski jezik Aranđelovac
Sudski tumač za rumunski jezik Arilje
Sudski tumač za rumunski jezik Bačka Palanka
Sudski tumač za rumunski jezik Bajina Bašta
Sudski tumač za rumunski jezik Bela Crkva
Sudski tumač za rumunski jezik Bor
Sudski tumač za rumunski jezik Bujanovac
Sudski tumač za rumunski jezik Čačak
Sudski tumač za rumunski jezik Čajetina
Sudski tumač za rumunski jezik Ćuprija
Sudski tumač za rumunski jezik Inđija
Sudski tumač za rumunski jezik Jagodina
Sudski tumač za rumunski jezik Kikinda
Sudski tumač za rumunski jezik Kovačica
Sudski tumač za rumunski jezik Kovin
Sudski tumač za rumunski jezik Kragujevac
Sudski tumač za rumunski jezik Kraljevo
Sudski tumač za rumunski jezik Kruševac
Sudski tumač za rumunski jezik Leskovac
Sudski tumač za rumunski jezik Negotin
Sudski tumač za rumunski jezik Niš
Sudski tumač za rumunski jezik Novi Pazar
Sudski tumač za rumunski jezik Novi Sad
Sudski tumač za rumunski jezik Pančevo
Sudski tumač za rumunski jezik Paraćin
Sudski tumač za rumunski jezik Pirot
Sudski tumač za rumunski jezik Požarevac
Sudski tumač za rumunski jezik Požega
Sudski tumač za rumunski jezik Ruma
Sudski tumač za rumunski jezik Šabac
Sudski tumač za rumunski jezik Smederevo
Sudski tumač za rumunski jezik Smederevska Palanka
Sudski tumač za rumunski jezik Sombor
Sudski tumač za rumunski jezik Sremska Mitrovica
Sudski tumač za rumunski jezik Stara Pazova
Sudski tumač za rumunski jezik Subotica
Sudski tumač za rumunski jezik Temerin
Sudski tumač za rumunski jezik Užice
Sudski tumač za rumunski jezik Valjevo
Sudski tumač za rumunski jezik Vranje
Sudski tumač za rumunski jezik Vršac
Sudski tumač za rumunski jezik Zaječar
Sudski tumač za rumunski jezik Zrenjanin
Rumunski jezik (rum. română, limba română) je istočnoromanski jezik koji se govori u Rumuniji i Moldaviji. Pored latinskog, iz kojeg je prevashodno nastao, na rumunski jezik su uticali i brojni drugi jezici (dački, mađarski, ukrajinski, grčki, srpski, bugarski, makedonski, ruski, nemački, i trački). Dakle rumunski jezik je nastao iz latinskog i dačkog uz uticaj mnogih jezika među kojima je najči uticaj crkvenoslovenskog, tako da se još od srednjeg veka na teritorijama Transilvanije, Vlaške i Moldavije formirao jedan jezik (sa manjim lokalnim razlikama)koji je imao razne denominacije (vlaški, moldavski, rumanski), latinsku osnovu i ćirilično pismo. Rumunija (rum. România) je država u jugoistočnoj, delimično u srednjoj Evropi. Na istoku izlazi na Crno more, a graniči se na jugu sa Bugarskom, na jugozapadu sa Srbijom, na severozapadu sa Mađarskom, na severu sa Ukrajinom i na severoistoku sa Moldavijom. Površina Rumunije iznosi 238.391 km². Po površini ona je 78. država u svetu. Prema popisu iz 2011. godine Rumunija je imala 19.599.506 stanovnika. Glavni i najveći grad Rumunije je Bukurešt, a ostali veći gradovi su Brašov, Temišvar, Kluž, Konstanca, Krajova i Jaši.
Back to Top