Sudski tumač za slovački jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za slovački jezik Beograd
Potreban Vam je prevod overen pečatom sudskog tumača za slovački jezik?
Ne znate gde u Beogradu da pronađete prevodioca ili sudskog tumača za slovački jezik?
Treba Vam prevodilac za usmeno prevođenje sa slovačkog i na slovački na poslovnom sastanku ili u nekoj sličnoj prilici?
Pronašli ste to što ste tražili!
Ovo je kategorija sudski tumači za slovački jezik Beograd u kojoj su, na jednom mestu, prezentovani svi beogradski sudski tumači i prevodioci za slovački jezik.
Pogledajte ponudu njihovih prevodilačkih usluga i njihove prezentacije.
Saznajte koje su cene prevodilačkih usluga i uporedite ih.
Za prevođenje svih vrsta dokumenta i teksova sa slovačkog na srpski jezik i sa srpskog na slovački, obratite im se, dogovorite se oko rokova izrade prevoda i ostalih detalja.
Sudski tumači i prevodioci koje Vam predstavljamo sa zadovoljstvom će svoju stručnost i prevodilačko iskustvo uložiti u izradu najkvalitetnijeg prevoda za Vas.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK.
Slovački je jezik kojim se danas služi tek oko 5 miliona ljudi i to mahom onih koji žive na teritoriji Slovačke je sastavni deo slovenske jezičke grupe.
Pored uobičajenog prevoda koji podrazumeva prevođenje sa slovačkog na srpski i sa srpskog na slovački jezik, spadamo u red jedinstvenih institucija koje pružaju i usluge prevoda sa slovačkog na bilo koji strani jezik, te sa jednog od stranih jezika na slovački.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
Sudski tumač za slovački jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za slovački jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa slovačkog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na slovački jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za slovački jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za slovački jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa slovačkog jezika ili na slovački jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za slovački jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za slovački jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-slovacki-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za slovački jezik.
Sudski prevodioci za slovački jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa slovačkog jezika i na slovački jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za slovački jezik.
Sudski prevodioci za slovački jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za slovački jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za slovački jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za slovački jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK.
Prevodilačka agencija Prevodilica u svom timu ima najbolje i najiskusnije sudske tumače za slovački jezik.
Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju.
Prevodioci za slovački jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za slovački jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA SLOVAČKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
prevodilacka-agencija-papirus-prevodi-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK.
U okviru pismenog prevođenja nudimo usluge prevoda tekstova različitog nivoa složenosti (standardne, stručne, specijalističke), zatim prevođenje lične i službene dokumentacije sa overom sudskog tumača za slovački jezik.
Prevodimo akte javnih beležnika i sve druge vrste pravne, tehničke, medicinske, građevinske i druge stručne dokumentacije sa overom sudskog tumača za slovački jezik.
PREVOĐENJE i OVERA SUDSKOG TUMAČA PRAVNIH DOKUMENATA: Krštenica, Umrlica, Venčanih listova, Lekarskih uverenja, Ugovora, Punomoćja, Apostila, Sporazuma, Rešenja, Izvoda, Izveštaja, Statuta, Bilansa stanja, Bilansa prihoda i rashoda.
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Slovački jezik službeni je jezik Republike Slovačke s pet miliona stanovnika.
Broj govornika slovačkog jezika u drugim državama procenjuje se na oko milion.
Slovački jezik je službeni jezik i AP Vojvodine u Srbiji.
Pošto je slovački jezik službeni jezik Slovačke, on je istovremeno i jedan od službenih jezika Evropske unije.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za slovački jezik.
Overeni prevod sa i na slovački jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-slovacki-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK.
Sudski tumač za slovački jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na slovački ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za slovački, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za slovački jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za slovački jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za slovački: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-slovacki-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK.
Slovački jezik pripada zapadnoslovenskoj grupi jezika, a kao osnovu ima srednjoslovački dijalekat.
Prvi pravopis je izdat 1931.godine.
Na jezik je uticao dolazak Ćirila i Metodija sa misijom širenja hrišćanstva i opismenjavanja naroda, međutim je veći uticaj imalo Mađarsko carstvo i latinski jezik.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za slovački jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za slovački jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa slovačkog jezika.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa slovačkog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za slovački jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za slovački jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-slovacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za slovački jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na slovački jezik kao i sa slovačkog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na slovački koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-slovacki-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA SLOVAČKI JEZIK: Slovački jezik pripada grupi zapadnoslovenskih indoevropskih jezika.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za slovački jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na slovački sa overom sudskog tumača za slovački jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa slovačkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na slovački sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na slovački sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa slovačkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na slovački sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Slovački jezik (svk. slovenský jazyk ili slovenčina) službeni je jezik Republike Slovačke, s pet miliona stanovnika (broj Slovaka u drugim državama procenjuje se na oko milion). Takođe, službeni je jezik AP Vojvodine i nekih opština, među kojima i Novi Sad, Stara Pazova, Bački Petrovac, Kovačica i druge. Slovački se, kao skupina dijalekata, izdvojio iz kasnoga praslavenskoga još u 10. veka, ali je kao standardni jezik uspostavljen tek polovinom 19. veka. Od 15. do 17. veka u Slovačkoj češki s mnogim slovačkim osobinama služio je kao jezik kulture. Prvi pokušaji uvođenja slovačkoga književnog jezika zabeleženi su u 18. veku. Na istoku Slovačke pokušali su to kalvinisti, a na zapadu Anton Bernolák. Međutim, tek je Ľudovítu Štúru u četrdesetim godinama 19. stoleća uspelo da uspostavi književni jezik utemeljen na srednjoslovačkim dijalektima. Izgradnji standardne norme bitno je doprinela slovačka gramatika Mluvnica jazyka slovenského Martina Hattale iz 1864. godine, a zasluge za daljnji razvoj standardnog jezika ima Rukoväť spisovnej reči slovenskej S. Czambela iz 1902. Prvi je pravopis Pravidlá slovenského pravopisu štampan 1931. Za vreme slovačke države, između 1939 i 1945, mnogi su čehizmi, koji su bili brojni kao i germanizmi i hungarizmi, zamijenjeni domaćim riječima. Slovačko je pismo latinica obogaćena nekolicinom dijakritičkih znakova i dvoslova koji označavaju jedan glas.
Back to Top