Sudski tumač za nemački jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za nemački jezik Beograd
Sudski tumač za nemački jezik Beograd je kategorija koja objedinjuje sve sudske tumače i prevodioce za nemački jezik u Beogradu.
Treba Vam overen prevod kod sudskog tumača za nemački.
Interesuju Vas i cene prevoda po strani, sa srpskog jezika na nemački i sa nemačkog na srpski, cene prevoda overenog pečatom sudskog tumača i cene usmenog prevođenja sa nemačkog jezika na srpski i obrnuto?
Beogradski sudski tumači za nemački jezik i prevodioci prezentovani su Vam ovde.
Pogledajte detaljno njihove prezentacije i ponudu prevodilačkih usluga i dobićete odgovore na sva ova pitanja.
Usmeno prevođenje sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački bilo da je reč o konsekutivnom prevođenju na sastancima ili simultanom prevođenju na konferencijama, simpozijumima ili televizijskim prenosima, takođe je deo ponude ovde predstavljenih prevodilaca i sudskih tumača za nemački jezik.
Ako Vam prevod sa nemačkog jezika ili prevod na nemački jezik treba hitno, ovi prevodioci će Vam izaći u susret.
Sudski tumači i prevodioci za nemački jezik nude Vam usluge pisanog prevođanja svih vrsta tekstova kao što su: imejlovi, ugovori, uputstva, projektna dokumentacija, poslovna prepiska, reklamne brošure, katalozi, stručni tekstovi, novinski tekstovi, književni tekstovi, dokumenta, pravni spisi itd.
Potreba za profesorima, prevodiocima, izvornim govornicima, redaktorima i lektorima, odnosno visokostručnim i profesionalnim timom agencije Worldwide Translations je veoma izražena, a naročito je izražena potreba za uslugama koje pruža sudski tumač za nemački jezik.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Nemački jezik se ubraja u zapadnogermanske jezike koji su deo mnogo veće grupacije jezika poznate pod nazivom - indoevropska porodica jezika.
Ako znate da od ukupnog stanovništva čitave zajednice država poznate kao Evropska Unija nemački govori njih oko sto miliona trebalo bi da vam bude jasno da je na tlu evropskog kontinenta upravo nemački jezik najzastupljeniji i to kao maternji, ali i kao strani jezik.
Uz sve navedeno, dobro je poznato i da su nemačke kompanije prisutne svugde u svetu, pa i u našoj zemlji, ali i da se često građani Srbije i okolnih zemalja odlučuju da nastave školovanje i život ili potraže posao upravo na teritoriji Nemačke.
Tada im je potrebno puno strpljenja da pripreme svu neophodnu dokumentaciju, ali i da urade prevod, te izvrše overu dokumenata i to na propisan način, što podrazumeva overu ovlašćenog sudskog tumača, na prvom mestu.
A Prevodilački centar Akademije Oxford na jednom mestu nudi obe usluge, tako da svojim klijentima štedi najpre vreme i trud, ali i novac.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
beps-translations-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
Sudski tumač za nemački jezik je važan deo našeg prevodilačkog tima u BEPS Translations agenciji za prevođenje u Beogradu.
Gotovo svakodnevno susrećemo se sa upitima za prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik.
U našoj zemlji, saradnja sa Nemačkom je tradicionalno veoma intenzivna i raznovrsna, te se često javlja potreba za sudskim tumačenjem sa nemačkog i na nemački jezik.
Ovo se odnosi kako na overu dokumenata, tako i na usmeno sudsko tumačenje u sudovima i drugim zvaničnim institucijama.
Pored perfektnog vladanja nemačkim jezikom, sudski tumač za nemački jezik mora da poznaje pravnu terminologiju i kanon u prevođenju zvaničnih dokumenata.
Zbog svega toga, u mnoštvu sudskih tumača za nemački jezik, birali smo one najstručnije i najiskusnije za saradnike.
Sudski tumači za većinu živih jezika su vam svakodnevno na raspolaganju u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations.
Usluge sudskih tumača odnosno sudskih prevodilaca podrazumevaju overu prevedenih dokumenata, kao i usmeno prevođenje na sudu i drugim zvaničnim institucijama.
Ove usluge podrazumevaju najviši nivo stručnosti i tačnosti u prevodu jer se radi o veoma osetljivim i za klijenta važim podacima.
Overa dokumenata od strane sudskog tumača podrazumeva jedan opšti kanon u smislu prevođenja vlastitih imena, citata, pečata, potpisa itd.
Takođe, postoje pravila kako se overeni prevod uvezuje sa originalom.
Sudski tumači sa kojima mi sarađujemo dobro poznaju sva pravila sudskog tumačenja, te vam možemo garantovati ispravnost i verodostojnost prevedenih dokumenata koje koristite u službene odnosno javne svrhe.
U prevodilačkoj firmi BEPS Translations nudimo usluge sudskog tumačenja za sve dominantne svetske jezike, kao i mnoge manje jezike.
Obratite nam se u bilo koje doba dana sa zahtevom za sudskim tumačenjem.
Naša uobičajena praksa je da sudske overe završavamo u roku od jednog dana.
Možete ih preuzeti i bilo kojoj od naše dve kancelarije na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.
Sudski tumači u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju: Prevod i overa svih vrsta dokumenata, Overa već prevedenih tekstova uz prethodnu proveru, Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja u zvaničnim institucijama i Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja.
nevenka-sibinovic-sudski-prevodilac-za-nemacki-jezik-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK Višegodišnji boravak u Nemačkoj i rad sa firmama i državnim organima Nemačke rezultirao je velikim iskustvom u prevođenju i tumačenju nemačkog jezika.
eurotranslate-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa nemačkog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na nemački jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za nemački jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za nemački jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa nemačkog jezika ili na nemački jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za nemački jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za nemački jezik.
Sudski prevodioci za nemački jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa nemačkog jezika i na nemački jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik.
Sudski prevodioci za nemački jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za nemački jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za nemački jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za nemački jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Nemački jezik spada u najveće svetske jezike.
Govori se u Nemačkoj, Austriji, Linheštajnu, delovima Švajcarske, Italije, Belgije i Danske… Da biste razumeli Getea ali i Betovena i Baha potrebno je znanje baš ovog jezika.
Na nemačkom nije baš romantično šaputati i izgovarati romantične stihove ali lepo zvuči u biznisu i miriše na novac, moć i uspeh.
Nemački jezik je već nekoliko godina jedan od najtraženijih jezika za prevođenje i shodno tome prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije prevodioce za nemački jezik.
Među prevodiocima su i sudski tumači za nemački koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Sudski tumač za nemački jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na nemački ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za nemački, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za nemački jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
agencija-alpha-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

Agencija Alpha prevodi

Beograd, Zvezdara, Vjekoslava Afrića 12 011 3426443 |
069 1704977 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD AGENCIJA ALPHA PREVODI Naši iskusni prevodioci i sudski tumači rade pisano prevođenje i sudsko tumačenje poslovnih i drugih dokumenata, kao i usmeno prevođenje, odnosno simulatani prevod na konferencijama i sastancima sa i na - engleski jezik, francuski jezik, arapski jezik, nemački jezik, ruski jezik, italijanski jezik, španski jezik, arapski i drugi jezici.
Sarađujemo sa velikim brojem klijenata.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Prevodi sa nemačkog sa overom sudskog tumača se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku. Prevodi sa overom ili bez overe sudskog tumača mogu se obezbediti u našem Centru. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača po veoma pristupačnim cenama. Prevodi sa nemačkog jezika se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu.
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Nemački jezik je zapadno germanski jezik indo-evropskog porekla.
Nemački jezik je službeni jezik u šest evropskih zemalja: Austriji, Belgiji, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Nemačkoj i Švajcarskoj, dok je u Italiji nemački jezik službeni samo u pokrajini Trentino – Južni Tirol.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za nemački jezik. Overeni prevod sa i na nemački jezik po najpovoljnijoj ceni. Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri.
prevodilacka-agencija-translate-studio-1-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TRANSLATE STUDIO Nemački jezik je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najrasprostranjenije svetske jezike.
To je i maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Prevodilačka agencija “Translate Studio “ raspolaže vrsnim prevodiocima za nemački jezik. Usluge naših prevodilaca za nemački jezik: Prevođenje opštestručne i uskostručne dokumentacije u oba smera, sa nemačkog na drugi strani jezik i sa drugog stranog jezika na nemački. Usmeno prevođenje – konsekutivno i simultano Lektura – prevodilac za nemački jezik.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Nemački jezik spada u indoevropsku porodicu zapadnogermanskih jezika.
Ima oko 100 miliona govornika čiji je nemački jezik maternji, a sa ukupno oko 200 iliona govornika zauzima 10.mesto na listi.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za nemački jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za nemački jezik.
Naši sudski tumači za nemački jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za nemački jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na nemačkom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Dokumenta sa overom sudskog tumača za nemački jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za nemački jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za nemački: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa nemačkog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
multi-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK.
Prevodilačka agencija MULTIPREVODI Vam pruža usluge vrhunskih sudskih prevodilaca/ tumača za nemački jezik sa kojima sarađujemo, koji imaju dugogodišnje iskustvo.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača za nemački jezik podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.
Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova prevode sudski tumači i prevodioci za nemački jezik iz konkretne oblasti.
Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla.
Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade.
Prevodimo sa nemačkog na srpski jezik i sa srpskog na nemački jezik.
Ukoliko su Vam potrebne profesionalne usluge prevođenja sa srpskog na nemački ili sa nemačkog jezika na srpski, došli ste na pravo mesto!
MULTI PREVODI Vam pružaju širok spektar usluga koje se tiču kako pismenih i usmenih prevoda nemačkog jezika, tako i prevoda sudskih tumača za nemački jezik, lokalizaciju softvera i web prevode.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za nemački jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za nemački jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za nemački jezik vršimo: usluge prevoda sa većine svetskih jezika na nemački jezik kao i sa nemačkog na druge svetske jezike.
Usluge sudskg tumača za prevode na nemački koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača usluge škole jezika za zaposlene i to svih nivoa od početnog do naprednog.
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa nemačkog jezika.
prevodilacka-agencija-popovic-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK Beograd.
Prevodi sa srpskog na nemački jezik i prevodi sa nemačkog na srpski jezik.
Vršimo usluge pismenog prevodjenja sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača ili bez overe.
Garantujemo odličan kvalitet usluge prevođenja u svim specijalizovanim oblastima.
Prevodimo i overavamo sve vrste dokumenata po standardima Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu.
Naši sudski tumači za nemački jezik i prevodioci su diplomirani filolozi i iskusni profesionalci.
Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluge prevođenja i lektorisanja u svim specijalizovanim oblastima.
Nudimo Vam profesionalne prevode, strogo poštovanje rokova, zaštitu podataka, svaki prevedeni dokument u dva primerka, besplatnu dostavu i povoljne cene.
Stalni sudski tumač za nemački jezik je jedina osoba koja može izdati overeni prevod dokumenta za koji garantuje da je istovetan originalu.
Sudski tumači su postavljeni od strane nadležnog suda u okviru Ministarstva pravde u Beogradu.
Usluga sudskog tumača za nemački jezik podrazumeva potpis i overavanje prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Naši profesionalni prevodioci i sudski prevodioci su osobe sa stručnim lingvističkim sposobnostima da prevedu sa nemačkog jezika na srpski i obrnuto.
Svi naši prevodioci su eksperti u različitim oblastima i veliki profesionalci u prevodjenju svih vrsta tekstova i dokumenata.
Njihov rad osigurava kvalitet prevoda, ispravnu terminologiju, gramatiku i strukturu rečenica.
prevodioci-i-sudski-tumaci-euroschool-sudski-tumac-za-nemacki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK za sudsku overu svih pravnih i ličnih dokumenata.
Prevodilačke usluge: Simultano i konsekutivno prevođenje međunarodnih konferencija, poslovnih pregovora,prezentacija, sajmova, tehničkih seminara,prijema.
Prevodilačke usluge – pismeno i usmeno prevođenja pravnim i fizičkim licima iz svih oblasti uz poštovanje unapred dogovorenih rokova i visok kvalitet prevoda.
Dokumenti sa overom ovlašćenog sudskog tumača i usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava i ličnih dokumenata: dokumenti za vize, izvodi, uverenja, saobraćajne i vozačke dozvole, svedočanstva, diplome, punomoćje, molbe, lekarski nalazi,potvrde.
Prevođenje PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA (ugovori,rešenja,odluke,bilans stanja i uspeha,zapisnici,preambule), priručnika, tendera, uputstava.
Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, grčki, holandski, poljski, češki, mađarski, slovenački i švedski.EuroSchool je okupio tim vrhunskih usmenih prevodilaca nudeći usluge usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog za engleski jezik.
Naši usmeni prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najrazličitijih oblasti koje su stekli na poslovnim sastancima, prezentacijama, pregovorima, međunarodnim konferencijama, simpozijumima, tehničkim seminarima, konferencijama za novinare, sajmovima i prijemima te stoga i posao obavljaju na najvišem mogućem nivou.
Cena usluge za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, po dogovoru.
Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja slobodno nas kontaktirajte.
Tim za prevođenje čine: kvalifikovani i iskusni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači.
Oblasti koje prevodimo su: ekonomija, finansije, marketing, pravo, tehnika, telekomunikacije, saobraćaj, medicina, građevinarstvo, informatika.
I usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava.
jezicki-centar-alfa-i-omega-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

Jezički centar Alfa i Omega

Beograd, Zvezdara, Bulevar kralja Aleksandra 81 011 2424160 |
063 306225 |
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK ALFA I OMEGA.
Sudski tumač za nemački jezik-brz, efikasan i s velikim iskustvom u prevođenju svih vrsta dokumenata.
Usmeno i pismeno prevođenje, uz overu sudskog tumača, vrše prevodioci koji su polagali zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, pečatom i potpisom garantuju da je prevod veran svom izvorniku.
Ponekad je prisustvo sudskih tumača neophodno u državnim institucijama i ministarstvima prilikom potpisivanja ugovora, na venčanjima i u sličnim prilikama.
Dokumenti za koje je najčešće potreban prevod sa overom sudskog tumača su: ugovori, sertifikati, uverenja, rešenja, testamenti, lična dokumenta, svedočanstva, diplome, izvodi iz registra: rođenih, venčanih, umrlih, ovlašćenja, policijski izveštaji, lekarski nalazi.
Prevođenje poslovnih, stručnih i književnih tekstova.
Lektorisanje tekstova vrše stručnjaci kojima je jezik lektorisanog teksta maternji jezik i koji tekst prilagođavaju kulturološkim i poslovnim karakteristikama sredina.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-nemacki-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
Nemаčki je germаnski jezik indoevropske jezičke porodice, nastao tokom rаspаdа indoevropske zаjednice, migracijom grupe plemenа kа Severozаpаdnoj Evropi, koja je tаmo rаzvila kulturu bronzаnog dobа oko 2 000 p.n.e.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za nemački jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na nemački sa overomsudski tumač za nemački jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa nemačkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na nemački sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na nemački sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa nemačkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na nemački sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi itd.).
LOKACIJE
Sudski tumač za nemački jezik Apatin
Sudski tumač za nemački jezik Aranđelovac
Sudski tumač za nemački jezik Arilje
Sudski tumač za nemački jezik Bačka Palanka
Sudski tumač za nemački jezik Bajina Bašta
Sudski tumač za nemački jezik Bela Crkva
Sudski tumač za nemački jezik Bor
Sudski tumač za nemački jezik Bujanovac
Sudski tumač za nemački jezik Čačak
Sudski tumač za nemački jezik Čajetina
Sudski tumač za nemački jezik Ćuprija
Sudski tumač za nemački jezik Inđija
Sudski tumač za nemački jezik Jagodina
Sudski tumač za nemački jezik Kikinda
Sudski tumač za nemački jezik Kovačica
Sudski tumač za nemački jezik Kovin
Sudski tumač za nemački jezik Kragujevac
Sudski tumač za nemački jezik Kraljevo
Sudski tumač za nemački jezik Kruševac
Sudski tumač za nemački jezik Leskovac
Sudski tumač za nemački jezik Negotin
Sudski tumač za nemački jezik Niš
Sudski tumač za nemački jezik Novi Pazar
Sudski tumač za nemački jezik Novi Sad
Sudski tumač za nemački jezik Pančevo
Sudski tumač za nemački jezik Paraćin
Sudski tumač za nemački jezik Pirot
Sudski tumač za nemački jezik Požarevac
Sudski tumač za nemački jezik Požega
Sudski tumač za nemački jezik Ruma
Sudski tumač za nemački jezik Šabac
Sudski tumač za nemački jezik Smederevo
Sudski tumač za nemački jezik Smederevska Palanka
Sudski tumač za nemački jezik Sombor
Sudski tumač za nemački jezik Sremska Mitrovica
Sudski tumač za nemački jezik Stara Pazova
Sudski tumač za nemački jezik Subotica
Sudski tumač za nemački jezik Temerin
Sudski tumač za nemački jezik Užice
Sudski tumač za nemački jezik Valjevo
Sudski tumač za nemački jezik Vranje
Sudski tumač za nemački jezik Vršac
Sudski tumač za nemački jezik Zaječar
Sudski tumač za nemački jezik Zrenjanin
Nemački jezik (nem. Deutsche Sprache), je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske. U Luksemburgu (nem. Luxemburg), kao i u francuskim oblastima Alzas (nem. Elsass) i Lorena (nem. Lothringen), starosedeoci ovih oblasti govore različitim nemačkim dijalektima, dok je deo stanovništva ovladao standardnim nemačkim (posebno u Luksemburgu), mada je u Alzasu i Lorenu francuski jezik potisnuo nemački u poslednjih četrdeset godina. Male zajednice koje govore nemačkim jezikom opstale su u Rumuniji, Republici Češkoj, Mađarskoj, posebno Rusiji, Kazahstanu i Poljskoj, mada su masivne emigracije stanovništva nemačkog porekla iz ovih zemalja u Nemačku smanjile broj govornika u ovim zajednicama. Van Evrope, najveće zajednice u kojima se govori nemački jezik nalaze se u Sjedinjenim Američkim Državama (u državama Severnoj i Južnoj Dakoti, Montani, Viskonsinu i Indijani; u Brazilu (oblasti Rio Grande do Sul, gde je nastao nem. Riograndenser Hunsrückisch, Sveta Katarina, Parana i Espirito Santo), u koje je migriralo milione Nemaca u zadnjih dvesta godina; ali većina njihovih potomaka ne govori nemački. Zajednice u kojima se govori nemački se mogu takođe naći u bivšoj nemačkoj koloniji Namibiji, kao i drugim zemljama u koje su emigrirali Nemci, kao npr. Kanada, Island, Argentina, Meksiko, Paragvaj, Čile, Peru, Venecuela, Tajland i Australija.
Back to Top