Nevenka Sibinović Sudski Prevodilac za nemački jezik

Registruj se
Prijavi se

Nevenka Sibinović Sudski Prevodilac za nemački jezik

O NAMA NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI

Kategorija - Sudski tumač za nemački jezik
Nevenka Sibinović je diplomirani filolog i ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik. Ima preko dvadeset
godina rada u struci. Živi i radi u Beogradu.

Višegodišnji rad sa firmama i visokim državnim organima Nemačke rezultirao je velikim iskustvom u prevođenju i
tumačenju nemačkog jezika.

Bila je učesnik seminara za detašmane koji se odnose na međunarodni sporazum između naše zemlje
i Nemačke.
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - O NAMA NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI - 1
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - O NAMA NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI - 1
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - O NAMA NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI - 1

USLUGE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Kategorija - Sudski tumač za nemački jezik
Prevođenje dokumenata za firme:
- ugovori
- pregovori
- protokoli
- sertifikati
- atesti
- standardi
- tehnička dokumentacija
- korespondencija
- registracija firmi
- razna dokumenta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, menadžmenta kvaliteta.

Ukoliko je potrebno, Vaš materijal koji bi trebalo prevesti možete poslati kao štampani dokument poštom, putem e-
maila, cd-a, USB-a.

Vršimo i prevode ličnih dokumenata.
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - USLUGE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 1
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - USLUGE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 1

PREVOĐENJE LIČNE DOKUMENTACIJE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Kategorija - Sudski tumač za nemački jezik
Što se tiče lične dokumentacije, vršimo prevode:
- izvoda (iz matične knjige venčanih, rođenih...)
- uverenja (policije, suda, škola, fakulteta, firmi...)
- formulara, obrazaca
- dokumenata za penzije
- saobraćajnih i vozačkih dozvola
- sertifikata
- diploma
- svedočanstava
- izjava
- potvrda
- rešenja
- odluka
- ugovora
- molbi
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - PREVOĐENJE LIČNE DOKUMENTACIJE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 1
NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - PREVOĐENJE LIČNE DOKUMENTACIJE NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 1
Milutina Milankovića 132/17 - Beograd - Novi Beograd
011 6123823; 063 8379420;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 9
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 13
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 11
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 4
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 14
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 6
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 15
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 8
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 12
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 3
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 2
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 5
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 10
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 7
 • NEVENKA SIBINOVIĆ SUDSKI PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK - 16
Nevenka Sibinović Sudski Prevodilac za nemački jezik
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Novi Beograd Milutina Milankovića 132/17
  +381 11 6123823; +381 63 8379420;
Back to Top