Osnovna škola na engleskom Dedinje

Registruj se
Prijavi se
Osnovna škola na engleskom Dedinje
OSNOVNA ŠKOLA NA ENGLESKOM JEZIKU Brook Hill primanjuje Cambridge međunarodi ispitni sistem koji je zasnovan na Nacionalnom obrazovnom programu Engleske i Welsa. Primenom ovog programa, nastava se održava u malim grupama, što obezbeđuje veću pažnju nastavnika svakom učeniku pojedinačno i stvara mogućnost prepoznavanja talenata učenika u najranijem uzrastu. Na ovaj način u osnovnoj školi na engleskom jeziku, učenici stiču kvalifikacije i znanje koji su prihvaćeni na svim univerzitetima širom sveta.
british-international-school-osnovna-skola-na-engleskom
Osnovna škola na engleskom.
Da li želite da Vaše dete dobije kvalitetno obrazovanje koje se priznaje širom sveta?
Ako je tako nastavite sa čitanjem... Britanska internacionalna škola je otvorena u Beogradu 1997.
za potrebe porodica diplomatskog kora i stranog biznisa, kao i za domaće porodice koje su želele da svoju decu obrazuju na engleskom jeziku.
vaspitno-obrazovni-sistem-kreativno-pero-osnovna-skola-na-engleskom
OSNOVNA ŠKOLA NA ENGLESKOM - KREATIVNO PERO U našoj školi primenjuje se bilingvalni program i nastavni sadržaji realizuju na srpskom i engleskom jeziku.
Pored toga što usavršavaju svoje jezičke kompetencije, učenici i učenice na ovaj način ovladavaju pojmovima specifičnim za određeni nastavni predmet.
Razvoj modela dvojezične nastave omogućava im da sebe vide kao deo lokalne i globalne zajednice.
Osnovne škole na engleskom jeziku su akreditovane obrazovne ustanove. Svaka osnovna škola na engleskom jeziku zasniva svoj program rada i nastavnih aktivnosti po sopstvenom izboru i uz poštovanje najviših standarda u obrazovanju dece. U osnovnim školama na engleskom jeziku predavači su strani profesori kojima je engleski jezik maternji ili domaći profesori engleskog jezika i drugi profesori koji su zbog vremena provedenog u nekoj od zemalja sa engleskog govornog područija, postali bilingvalni. Rezultat je da će Vaš osnovac sve predmete pohađati na engleskom jeziku, i da će savladati engleski jezik do nivoa ekvivalentnog nivou na kom bi znanje engleskog jezika bilo kada biste živeli u nekoj od zemalja gde se govori engleski. Pošto sve predmete pohađa na engleskom jeziku, dete će imati znatno bogatiji rečnik nego kada bi engleski jezik učilo posebno, koliko god da je to učenje engleskog jezika intenzivno. Takođe, Vaše dete će odlično savladati i pisanje na engleskom jeziku jer se svi radovi, kontrolni i pismeni zadaci rade na engleskom jeziku. Nakon završene osnovne škole na engleskom jeziku, mogućnosti su brojne, i u zavisnosti od želja i afiniteta deteta, školovanje može nastaviti na engleskom jeziku. Čak iako ne nastavi školovanje na engleskom jeziku, nego na srpskom, Vaše dete je do polaska u srednju školu već toliko dobro naučilo engleski jezik, a i steklo široko opšte obrazovanje, da se Vaša investicija višestruko isplatilo. Pored učenja engleskog jezika, benfiti su višestruki pošto osnovne škole na engleskom jeziku insistiraju na primeni najkvalitetnijeg obrazovnog programa, širenju kulture i upoznavanju raznih nacija i običaja i na prijateljstvu među vršnjacima.
Back to Top