Plastični rezervoari

Registruj se
Prijavi se
Plastični rezervoari
Plastični rezervoari se proizvode kombinacijom polietilena i prolipropilena.
Rezervoari od plastike imaju izuzetne mehaničke osobine, otporni su na hemijske i toplotne uticaje.
Plastični rezervoari su malih težina što omoguća laku ugradnju i održavanje.
Ekološki su ispitan i prihvatljiv proizvod.
- PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU
- PLASTIČNI REZERVOARI ZA GORIVO
- HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI
- VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI
as-plast-plasticni-rezervoari-354209
PLASTIČNI REZERVOARI AS PLAST proizvodi plastične rezervoare od originalne sirovine polietilena i polipropilena visoke gustine.
Naši proizvodi su kvalitetni i dugotrajni, otporni na vremenske uslove i laki za održavanje.
ghibliplast-plasticni-rezervoari-304910
PLASTIČNI REZERVOARI - GHIBLIPLAST Preduzeće Ghibliplast iz Osečine se bavi proizvodnjom horizontalnih, vertikalnih i pravougaonih rezervoara.
roto-ing-plasticni-rezervoari-208541
PLASTIČNI REZERVOARI - ROTO ING Najkvalitetnija izrada plastičnih rezervoara u više zapremina, dugotrajni i izdržljivi rezervoari.
gavra-plast-plasticni-rezervoari-723474
PLASTIČNI REZERVOARI - GAVRA PLAST Proizvodnja plastičnih rezervoara tehnologijom spiralnog namotavanja, najkvalitetnija izrada plastičnih rezervoara.
jadar-plast-plasticni-rezervoari-265979
PLASTIČNI REZERVOARI - JADAR PLAST Izrada plastičnih rezervoara za širok spektar primene.
Dugotrajan ekološki proizvod visokog kvaliteta.
stenik-plast-plasticni-rezervoari-577638
PLASTIČNI REZERVOARI - STENIK PLAST Stenik Plast izrađuje plastične rezervoare izvrsnog kvaliteta.
ponton-plast-plasticni-rezervoari-918393
PLASTIČNI REZERVOARI - PONTON PLAST Horizontalni plastični rezevoari, vertikalni plastični rezervoari, rezervoari za protivpožarnu zaštitu, rezervoari za vodovodnu i hidrantsku mrežu.
pro-stil-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - PRO-STIL Pro-Stil se bavi proizvodnjom plastičnih rezervoara izuzetnog kvaliteta.
joma-plast-plasticni-rezervoari-776288
JOMA PLAST je porodična firma iz Osečine koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i ugradnjom plastičnih rezervoara.
Dugogodišnje iskustvo i proveren kvalitet.
Naši plastični rezervoari mogu biti vertikalni i horizontalni.
cabar-plast-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - ČABAR PLAST Proizvodnja plastičnih rezervoara spiralnom ekstruzijom.
car-plast-plasticni-rezervoari-301732

Car Plast

Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca 87/5 067 7261312
cena: Cenovnik
PLASTIČNI REZERVOARI - CAR PLAST Proizvodnja dugotrajnih plastičnih rezervoara tehnologijom spiralnog namotavanja.
Rezervoari otporni na sve uticaje i bezbedni po životnu okolinu.

Krušik Plastika

Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca 35 014 3451211
PLASTIČNI REZERVOARI BEOGRAD KRUŠIK PLASTIKA Plastični rezervoari opremljeni su armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr.). Po zahtevu kupca na naše plastične rezervoare moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, separatora, mlaznica, nosača za miksere i slično.

R Plast

Osečina, Karađorđeva 182 063 3508916 |
014 451707 |
PLASTIČNI REZERVOARI - R PLAST Proizvodnja horizontalnih i vertikalnih rezervoara, mešača, tabarki..

Zimkom

Gornji Milanovac, Sremskog Fronta 79 032 725072 |
063 605149 |
PLASTIČNI REZERVOARI

Temabo

Osečina, Ostružanj bb 063 8440098 |
014 3454130 |
PLASTIČNI REZERVOARI - TEMABO Firma Temabo se bavi izradom rezervoara od plastike.

Pavić plast

Osečina, Poljane BB 062 502150 |
065 8619137 |
PLASTIČNI REZERVOARI - PAVIĆ PLAST Proizvodnja visokokvalitetnih plastičnih rezervoara.

Watra home

Rumenka, Oslobođenja 43A 063 7232019
PLASTIČNI REZERVOARI - WATRA HOME Najkvalitetnija izrada plastičnih rezervoara.

MID Line

Bačka Palanka, Karađorđeva 18 065 4455678
PLASTIČNI REZERVOARI - MID LINE Prodaja novih i polovnih IBC kontejnera.

BMB plastika

Osečina, Selo Bastav BB 014 3454302
PLASTIČNI REZERVOARI

Pamil Plast

Osečina, Karađorđeva 25/2 014 451975
PLASTIČNI REZERVOARI - PAMIL PLAST

Mitrović Plast

Požega, Rasna BB 060 4142631
Plastični rezervoari Proizvodnja plastičnih rezervoara

NS Plastic

Novi Sad, Futoški put 4 021 571933 |
021 549131 |
PLASTIČNI REZERVOARI - NS PLASTIC Kvalitetna izrada plastičnih rezervoara.
Plastični rezervoari
Plastični rezervoari koriste se u poljoprivredi, ali i u mnogim granama industrije: prehrambena, konditorska, hemijska, farmaceutska, industrija prerade otpadnih voda itd. Plastika je materijal koji ima izvanredna svojstva, a pri tom nije skup. Plastični rezervoari imaju povoljne cene i lako se izrađuju u raznim oblicima i dimenzijama. Izdržljivi su i postojani. Idealni su za čuvanje i skladištenje mnogih tečnih i čvrstih supstanci. Zahvaljujući ovim karakteristikama, potražnja za njima je uvek bila velika.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Podela plastičnih rezervoara
Podela plastičnih rezervoara može se vršiti po nekoliko osnova. Jedan od načina na koji možemo da razvrstamo rezervoare od plastike je po tome koja je njihova namena, tj. šta se podrazumeva da se prvenstveno u njih skladišti. Prema tome mogili bismo da ih sortiramo na sledeći način: plastični rezervoari za vodu, plastični rezervoari za gorivo, plastični rezervoari za opasne hemikalije, plastični rezervoari za stočnu hranu itd. Međutim da li je ova podela efikasna? Nije, stoga što mnogi plastični rezervoari mogu imati više namena i nisu nužno namenjeni za skladištenje i odlaganje neke određene supstance. Drugi način podele plastičnih rezervoara je prema njihovoj zapremini. Najbolji proizvođači nude široku paletu modela, dok se podrazumeva da ponuda obuhvata mnogo različitih litraža. Plastični rezervoari nisu kanisteri, burad ili kante, već sama reč "rezervoar" podrazumeva da je reč o kontejneru veće zapremine. Shodno tome, moglo bi se reći da je donja granica zapremine plastičnog rezervoara negde oko 250 l. Ali, to ne mora da bude pravilo. Štaviše, po narudžbini kupca prave se i manje litraže po potrebi. Tako da, podela prema veličini nije adekvatna. Koja je onda to podela plastičnih rezervoara koja je opšte prihvaćena? To je podela prema položaju koji zauzimaju, i to na horizontalne i vertikalne plastične rezervoare.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Horizontalni plastični rezervoari
Horizontalni plastični rezervoari koriste se u mnogim prilikama. Za njihovo polaganje na zemlju ili pod zemljom, potrebna je veća slobodna površina nego što je to slučaj sa vertikalnim plastičnim rezervoarima. Horizontalni položaj pruža mnoge prednosti koje se koriste u situacijama kada je to potrebno. Na primer, oni se lakše pune kada nemaju poklopac zato što imaju veću slobodnu gornju površinu. Zahvaljujući horizontalnom položaju, težište je niže, te su samim tim ovakvi rezervoari stabilniji. Ako ušteda prostora nije na prvom mestu, onda su oni idealni u mnogim prilikama. Jedna od njihovih čestih namena je ta da se koriste masovno u seoskim, poljoprivrednim domaćinstvima, gde se u njih skladišti nafta ili lož ulje, koji se još uvek upotrebljavaju kao pogonsko gorivo za neke poljoprivredne mašine. Pored ove namene, horizontalni plastični rezervoari koriste se u mnogim drugim prilikama. Kada im se skloni poklopac, odnosno, ako su konstruisani tako da cela gornja površina može da se otvori, onda su veoma dobri za sakupljanje kišnice. Ako se polože pod zemlju, upotrebljavaju se i kao kontejneri za kolektovanje otpadnih materija, odnosno kao kontejneri za septičke jame. Upotreba horizontalnih plastičnih rezervoara je veoma široka i obuhvata gotovo sve grane industrije, dok su poljoprivreda i stočarstvo nezamislivi bez njih.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Vertikalni plastični rezervoari
Vertikalni plastični rezervoari imaju veoma široku primenu, isto kao i horizontalni. Vertikalni položaj omogućava da oni zauzimaju manje prostora u smislu površine na kojoj se nalaze. Ako na primer treba da se postave u dvorištu ili na placu u nekom seoskom domaćinstvu, njihov oblik je idealan jer će ostaviti mnogo više slobodnog prostora. Upotrebljavaju se u raznim granam industrije, a naročito u prehrambenoj industriji. Međutim, ipak najveću primenu imaju u poljoprivredi. Plastični rezervoari se, generalno, veoma mnogo vezuju za poljoprivredu, bilo da je reč o ratarstvu, povrtarstvu ili stočarstvu. Ali, to ne umanjuje njihov značaj u mnogim drugim privrednim granama. Primera upotrebe vertikalnih plastičnih rezervoara je zaista puno. Jedan od njih odnosi se na skladištenje vode za napajanje stoke ili navodnjavanje ratarskih i povrtarskih useva. U mnogim krajevima voda koja se koristi u poljoprivredi nije ona koja je došla iz vodovoda. Često je to kišnica, ili voda koja dolazi iz nekog drugog izvora kao što je: reka, potok, kanal ili jezero. U svim prilikama kada vodu treba uskladištiti i dozirano je trošiti, koriste se plastični rezervoari, s tim što vertikalni plastični rezervoari imaju prednost kada je važna ušteda prostora. Međutim, u njih se ne skladišti samo tehnička voda već i pijaća, što je značajno za naselja koja nemaju razvijenu vodovodnu infrastrukturu i slično. Osim vode, plastični rezervoari upotrebljavaju se i za privremeno skladištenje alkohola u procesu proizvodnja alkoholnih pića. U njih se stavlja komina kada se peče rakija. Kada je o komini reč, upotrebljavaju se i za odlaganje komine maslina. Tako da proces pravljenje maslinovog ulja zahteva i upotrebu vertikalnih plastičnih rezervoara. U vinogradarstvu su, takođe, neophodni. Pored toga, odlični su i za čuvanje stočne hrane. Tada imaju posebne sisteme lakog pražnjenja, u vidu konusnog dna i slično. Pogodni su i za zagrevanje vode. Interesantna je njihova upotreba u vikendicama ili samoodrživim kućama gde se koriste s ciljem da se voda koja se u njima nalazi, zagreje prirodnim putem, tako što stoje na suncu. Tada se izrađuju u crnoj boji da bi što više privlačili toplotu. Tokom letnjih meseci ušteda koja se ostvari na ovaj način, nije zanemarljiva. Topla voda se koristi u domaćinstvu. U vikendicama, koje se mahom koriste leti, nekada je voda zagrejana na ovaj način, jedina topla voda koja je na raspolaganju. Kada je potrebno, mogu se montirati i na visini, dok njihovo dno može da bude ravno ili konusno, sve zavisi koja je prevashodna namena i da li treba da imaju sistem lakog pražnjenja.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Zapremina plastičnih rezervoara
Na početku je bilo reči o tome da bismo plastične rezervoare mogli da podelimo po tome kolika im je zapremina. Pošto ne postoje standardne veličine koje su iste kod raznih proizvođača, podela po veličini, tj. zapremini jedino je validna kada gledamo pojedinačne ponude. U globalu gledano, može se reći da se kod većine plastični rezervoari prave u zapreminama od 250 l do 10.000 litara. Između postoji ponuda više modela različite litraže. Obično se u veće rezervoare skladište tečnosti. Manji imaju raznoliku primenu. Kada razgledamo ponudu nekog proizvođača, videćemo da tu postoji veći broj modela, različitih oblika i zapremina. Ono što je svim proizvođačima zajedničko, ili barem većini, jeste da su u mogućnosti da ponude svojim kupcima i one plastične rezervoare koji se ne nalaze u katalogu. Po narudžbini se mogu posebno izraditi plastični rezervoari koji imaju zapreminu mimo one koja je u okviru osnovne ponude. Plastika je veoma jak i izdržljiv materijal, ali i tu postoje neke granice. U zavisnosti od debljine zidova postoji i ograničenje koliko rezervoar može biti velik, pošto se računa da on treba da izdrži masu sadržaja, a ne da stoji prazan. Računica kolika je masa vode određene zapremine, veoma je jednostavna. To znaju i osnovci da izračunaju. Ali, treba imati u vidu da se plastični rezervoari mogu koristiti i za sadržaj veće gustine od vode, te je samim tim i njihova masa veća za datu zapreminu. Pri naručivanju i kupovini plastičnih rezervoara treba se konsultovati sa inženjerima koji su ih dizajnirali, kako biste znali koji plastični rezervoar najviše odgovara vašim potrebama.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Materijali od kojih se prave plastični rezevoari
Način izrade plastičnih rezervoara je veoma specifičan. Najkvalitetniji plastični rezervoari prave se od plastičnih masa koje im daju čvrstoću i izdržljivost. Da bi se to postiglo koriste se, na primer: polietilen visoke gustine i polipropilen. U ovom primeru polietilen se spiralno namotava sa polipropilenom. Rezultat ovakve tehnologije je odličan proizvod izuzetnih karakteristika. Plastični rezervoari mogu skladištiti razne supstance, od kojih se izvesne jedino u njih mogu stavljati, jer rezervoari od drugih materijala ne bi bili bezbedni.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari za vodu
Plastični rezervoari za vodu su veoma raznoliki. Mogu biti različitih oblika sa horizontalnom ili vertikalnom orijentacijom. Najmanji imaju zapreminu od 250 l, ali prave se u svim mogućim kombinacijama. Ukoliko se u njih skladišti voda za piće, treba voditi računa da njihova zapremina ne bude prevelika, ili ako je tako da ne stoje dugo napunjeni. Razlog je taj da pijaća voda treba da se troši i dopunjuje svežom, kako ne bi postala ustajala. Kome su potrebni rezervoari za vodu? Ako je reč o domaćinstvima, onda se rezervoari za vodu koriste u više različitih namena. Obično je reč o kućama koje se nalaze van urbanih zona. One ili nisu priključene na vodovodnu mrežu zato što je nepostojeća, ili imaju vodosnabdevanje koje je ometano i nedovoljno. Drugi slučaj je karakterističan za vikend naselja i mešovita naselja u kojima ima dovoljno vode van sezone, ali kada je posećenost velika, vodovodni sistem je preopterećen, te nema dovoljno vode za sve. Posledica je slab pritisak i povremeni nestanci vode. Ovakvim domaćinstvima neophodni su rezervoari za pijaću vodu, kao i posebni rezervoari za tehničku vodu koja se koristi za pranje, zalivanje bašti i slično. Takođe, ako je reč o domaćinstvu u kome se gaji stoka i živina, onda je neophodno obezbediti dovoljne količine vode za namirivanje životinja. Za sve ove potrebe koriste se rezervoari za vodu koji se mogu dopunjavati iz vodovoda kad god je pritisak dovoljno jak, na primer noću. Na rezervoare se mogu ugraditi posebne pumpe radi lakšeg uzimanja vode ili dovođenja vode do česmi i slično. Praktično, pomoću rezervoara za vodu postiže se komoditet koji pruža vodovodna mreža, čak i u naseljima gde ona nema dovoljno kapaciteta u udarnoj sezoni. Ovi rezervoari za vodu mogu biti četvrtastog oblika ili ovalnog. Četvrtasti rezervoari, sa zaobljenim ivicama prave se od netransparentne plastike. Međutim, izvestan nivo transparentnosti je poželjan kada je reč o rezervoarima za pijaću vodu, pod uslovom da se oni nalaze direktno izloženo suncu. Na taj način, sunčevi zraci dodatno čiste i sterilišu vodu zato što deluju baktericidno. Ovalni rezervoari za vodu, većih kapaciteta, svrstavaju se u cisterne. Mogu biti od tamne plastike, te njihovo izlaganje suncu potpomaže zagrevanje vode, ako je to cilj. Ovako ugrejana voda može se upotrebiti za privremene, montažne bazene, ili za one koji su zidani. Od rezervoara za vodu manjih kapaciteta prave se letnji baštenski tuševi, u kojima se voda zagreva na suncu. Međutim, pored upotrebe u domaćinstvima, rezervoari za vodu koriste se u mnogim granama industrije. Gde god tehnološki proces podrazumeva upotrebu manjih ili većih količina vode, tu su plastični rezervoari za vodu. Voda može biti sastavni deo nekog proizvoda ili se može koristiti za zagrevanje ili rashlađivanje. Negde je ona samo pomoćna supstanca u okviru proizvodnog procesa. Svakako, postoje posebni plastični rezervoari za vodu, koji se koriste u raznim tipovima industrija. Inače, plastični rezervoari za vodu mogu biti postavljeni podzemno i nadzemno, u zavisnosti od potreba i namena. Četvrtasti plastični rezervoari za vodu mogu imati spoljnu zaštitu u vidu metalnih rešetkastih ojačanja.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari za sakupljanje kišnice
Kišnica je oduvek bila veoma koristan izvor vode. Još uvek postoje udaljena mesta, u divljini, gde je ona, praktično skoro jedini izvor vode. Čak i da to nije tako, prikupljane kišnice je veoma isplativa investicija. Gde god je to moguće, trebali bi maksimalno štedeti pijaću vodovodnu vodu, a naročito tokom letnjih meseci, kada potrošnja naglo raste. Kišnica se može koristiti za navodnjavanje i zalivanje njiva i bašti, kao i za održavanje higijene doma sa pripadajućim objektima. To je vrsta tehničke vode. Ona bi se mogla i tretirati i pretvoriti u pijaću vodu. U nekim planinskim krajevima gde je vazduh čist i gde nema zagađenja u atmosferi, kišnica se može smatrati pijaćom vodom. Međutim, uvek treba biti oprezan, zato što postoji mogućnost da su padavine ustvari "kisele kiše", te da sama kišnica sadrži razne primese koji mogu biti opasni za zdravlje. Zato je najbezbednije proveriti njen kvalitet i dodatno je filtrirati pre nego što se proglasi vodom za piće. Kako se sakuplja kišnica? Veoma jednostavno. Uz pomoć plastičnih rezervoara za prikupljanje kišnice. Oni mogu niti raznih zapremina i oblika. Najčešće su ovalni, valjkasti. Osim jednostavnih plastičnih rezervoara koji liče na veliku otklopljenu burad, postoje čitavi sistemi za sakupljanje kišnice, koji se mogu ugraditi pod zemljom. Jaka plastika odnosno plastične mase od kojih se pravi ovo posebni rezervoari garantuju bezbednost i izdržljivost. Uštedom vode činimo mnogo za kućni budžet, ali i za ekologiju. Zaštita planete Zemlje i prirodne sredine, trebalo bi da nam bude dovoljan motiv da se opredelimo za ovakvu opciju. Štaviše, kupovinom plastičnog rezervoara za sakupljanje kišnice i njegovim postavljanjem u dvorište kuće ili vikendice, uradićete mnogo. Investicija je minimalna, ali isplativa na duge staze. Kada vidite sve benefite sakupljanja kišnice pomoću manjeg, jednostavnog plastičnog rezervoara, verovatno ćete se odlučiti za neki veći i kompleksniji sistem sakupljanja kišnice.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari za gorivo
Plastični rezervoari za gorivo su veoma praktični. Koriste se u najvećoj meri u seoskim domaćinstvima. U njih se skladišti gorivo za poljoprivredne mašine. Prave se od veoma jake plastične mase. Kupcima se isporučuju u više dimenzija i oblika. Neko preferira ovalni, valjkasti oblik, plastičnog rezervoara veće zapremine. Ipak, ima i onih kupaca koji više kupuju manje plastične rezervoare četvrtastog oblika. Plastični rezervoari za gorivo mogu se koristiti i za plovila, zato što nema mnogo stanica na vodi gde se može natočiti gorivo. Ovi plastični rezervoari su manjeg kapaciteta. Imaju sigurnosne poklopce koji sprečavaju curenje. Bez obzira o kojoj vrsti goriva je reč lako će se naći odgovarajući plastični rezervoar kod najboljih proizvođača i prodavaca. Neke poljoprivredne mašine koriste naftu i lož ulje, dok čamci i druga plovila, koriste dizel ili benzin. Bilo kako bilo, plastični rezervoar odgovarajućih dimenzija i oblika lako će se naći. Najvažnije je znati da se uvek misli o bezbednosti i da se prilikom proizvodnje plastičnih rezervoara za gorivo, poštuju najviši standardi. Sami rezervoari za gorivo imaju otvore kojima se lako pristupa, kada treba presuti gorivo. Takođe, otvori su projektovani tako uz pomoć pumpe, levka ili creva – gorivo može da se odliva i doliva po želji.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari za septičke jame
Plastični rezervoari za septičke jame su fenomenalno otkriće. Septičke jame se mogu zidati, ali plastične rezervoari za septičke jame nude mnogobrojne prednosti u odnosu na betonske. Imaju i druge nazive, kao što su: plastične septičke jame ili rezervoari za prikupljanje otpadnih voda. Bilo kako bilo, veoma su praktični. Lako se ugrađuju. Obično imaju horizontalni položaj sa otvorom na koji se lako mogu prikačiti razni priključci. Ugrađuju se ispod tla. Materijal od kog se prave je veoma postojan. Kao i kod drugih plastičnih rezervoara, reč je o polietilenu visoke gustine. On obezbeđuje dug vek trajanja. Najbolji proizvođači tvrde da njihovi plastični rezervoari za septičke jame mogu trajati ček preko pola veka. Postoji nekoliko tipova. Mogu biti sa dve ili tri komore, ili protočni i neprotočni. Otporni su i na podzemne vode, a imaju sistem koji obezbeđuje zaštitu od prelivanja i kontaminacije okolnog zemljišta. Kada su septičke jame u pitanju, važno je napomenuti da treba voditi računa o tome da otpadne vode ne dospeju u vezu sa izvorom pijaće vode, ali i da ne zagađuju okolno zemljište. Na taj način mogu se širiti razne zarazne bolesti. Zato su plastični rezervoari odlični rešenje. Idealni su za sve objekte koji nisu prikačeni na kanalizacionu mrežu. To mogu biti kuće, vikendice, poslovni ili industrijski objekti i slično. Praktično, gde god nema kanalizacije, neophodno je ugraditi septičku jamu. Kada neko zida kuću ili vikendicu, može imati nedoumica u vezi sa tim koji kapacitet plastične septičke jame treba da kupi. Treba se obratiti najboljim proizvođačima jer oni su stručni po tom pitanju. Međutim, lako je i samostalno napraviti računicu. Potrošnja vode meri se po broju članova domaćinstva, ali i po tome da li se voda koristi u druge svrhe, kao što je navodnjavanje bašte ili napajanje stoke. Računa se da jedan član domaćinstva troši oko 160 l vode, što mesečno iznosi manje od 5 kubika. Bolje je ugraditi veću septičku jamu nego manju, ako za to ima uslova, jer se onda one ređe moraju prazniti. Nije zgodno kada plastična septička jama treba često da se prazni. Što se ugradnje tiče, ona je veoma brza i jednostavna. Štaviše, sve je gotovo za jedan dan, bez obzira da li novi plastični rezervoar za otpadne vode, tj. septička jama, treba a zameni staru zidanu, ili tek treba da se kopa nova rupa za njeno postavljanje. Tako da, ova vrsta radova je svakako brzo gotova, jer je ekipa montera stručna i ekspeditivna. Takođe, važno je napomenuti da je reč o plastici koja je izdržljiva i otporna i na visoke i na niske temperature. Štaviše, temperaturni raspon je takav da je praktično reč o nedostižnim temperaturama u našim klimatskim uslovim i kreće se od -35°C do +80°C.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari za opasne hemikalije
Jedna od velikih prednosti plastičnih rezervoara jeste ta da su oni pogodni za skladištenje ili transportovanje opasnih hemikalija. Naime, postoje i posebni sistemi koji pružaju zaštitu od curenja, tako što signaliziraju ako je jedan od zidova oštećen. Takvi rezervoari imaju duple zidove. Neke hemikalije ne mogu da se drže u rezervoarima od drugih materijala jer sa njima reaguju, tako da je plastika jedina opcija. Položaj plastičnih rezervoara za hemikalije može biti i vertikalan i horizontalan, sve zavisi od prostora na kom ih treba postaviti. Oni imaju mogućnost postavljanja raznih priključaka. Lako se prazne i pune. Pošto je reč o opasnim hemikalijama, najvažnije je da budu ispoštovani svi bezbednosti protokoli, prilikom rukovanja. Zaštita od curenja je veoma važna. Koriste se u hemijskoj industriji, ali i u drugim industrijskim granama, ali nije zanemarljiva ni njihova primena u poljoprivredi. Dolaze u raznim dimenzijama, dok se novi mogu poručiti i u zapremini koja nije u katalogu.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari sa ravnim dnom
Plastični rezervoari sa ravnim dnom koriste se za sve moguće namene. Mogu biti horizontalni ili vertikalni. Ako su vertikalni, oblik im je najčešće valjkast. Poenta ravnog dna je u tome da je reč o plastičnim rezervoarima koji treba stabilno da stoje na ravnoj podlozi. U njih se skladišti nešto što ne zahteva lako i često pražnjenje jer za to služe plastični rezervoari sa kupastim dnom. Vertikalni plastični rezervoari sa ravnim dnom su najprodavaniji jer zauzimaju najmanju površinu. Ako stoje unutar nekog objekta ili hale, neophodno je samo da taj objekat ima dovoljno visoke plafone. Ako su pak napolju, opet su praktičniji od horizontalnih plastičnih rezervoara zato što ostavljaju više slobodnog mesta okolo. Koriste se u poljoprivredi i gotovo svim granama industrija. Kada sadržaj treba duže da stoji, onda su ovi rezervoari sa ravnim dnom ustvari idealni.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastični rezervoari sa konusnim dnom za lako pražnjenje
Poenta konusnog dna na plastičnim rezervoarima je lako pražnjenje. Idealni su u svim prilikama kada sadržaj treba često, u potpunosti ili delimično istakati ili vaditi iz rezervoara. Konusno dno može imati razne završetke i priključke u vidu slavine, na primer, kada se unutra čuva neka tečnost koja se dozirano odliva. Ovim rezervoarima se veoma lako rukuje. Na primer, u njima se privremeno može skladištiti rakija, koja se posle pretače u staklene flaše ili balone. Ovo je samo jedan od primer. Dobri su i za držanje stočne hrane, jer je ovako ona lako vadi u željenim količinama. Konusno dno, koje se završava otvorom manjeg promera, omogućava da se lakše kontroliše koliki procenat sadržaja plastičnog rezervoara treba odliti ili izvaditi. Veoma jednostavan i koristan izum, koji je dugo u upotrebi. Pošto se prave od plastičnih masa, lako se mogu uraditi i u nestandardnim veličinama ili onim koje prodavac nema u osnovnoj ponudi.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Zavarivanje plastičnih rezervoara
Zavarivanje plastičnih rezervoara je usluga koju nude izvesni proizvođači. Oni imaju stručne varioce koji poseduju sve neophodne sertifikate i ateste (na primer: EN473, EN970, ISO9712). Nadzor vrše inženjeri zavarivanja. Kompaktnost i kvalitet plastičnog rezervoara se dodatno proverava.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastiči rezervoari kao gravitacioni separatori
Gravitacioni separatori su vrsta plastičnih rezervoara. Gravitacioni separatori ulja koriste se u perionicama automobila, na poljoprivrednim farmama, u auto servisima i slično. Upotrebljavaju se svugde gde se stvara voda zaprljana i zamašćena uljem. Kako ova masna voda ne bi dospela u sistem otpadnih voda, bilo da je reč o septičkoj jami ili kanalizaciji, ona se lako i uz pomoć osnovnih zakona fizike, može delimično pročistiti. Za to služe gravitacioni separatori ulja koji se prave u dimenzijama od 500 l pa naviše.
Plastični rezervoari
Foto: Mirandre
Plastika je velikoj meri zamenila druge vrste materijala, jer se zbog svojih osobina pokazala kao veoma dobar ali i isplativ izbor. Polipropilen i polietilen visoke gustine se koristi za izradu plastičnih rezevoara. Kombinacijom ova dva materijala i tehnologijom spiralnog namotavanja dobija se rezervoar izuzetnih karakteristika. Osnovna podela rezervora je na horizontalne i vertikalne.Namena rezervoara prevashodno može biti za odlaganje tekuće vode. Pijaće vode je sve manje, pa rezervoare nabavljaju mnoga domaćinstva ali i preduzeća i ustanove. Pored tekuće, u rezervoarima se čuvaju tehnička i protivpožarna voda.Zbog svoje mehaničke i hemijske otpornosti u plastične rezervoare se mogu skladištiti i hemijske invazivne supstance, kao i nafta i njeni derivati. Rezervoari se proizvode i u vidu plastičnih silosa u koje se mogu odlagati i žitarice, ali i građevinske praškaste materije. Plastična burad ili kace imaju najširu primenu. Proizvodnja rakije je u tradiciji našeg naroda, a za proces fermentacije i čuvanje komine se upravo upotrebljavaju plastične kace. Kace odnosno rezervoari ne odaju, niti primaju mirise s toga su odlične i za čuvanje životnih namirnica, voća, povrća, alkoholnih i bezalkoholnih pića.Rezervoari mogu biti I termoizolovani sa poliuretanskom penom čime se održava konstantna temperatura materije koja je u rezervoaru. Rezervoari se po narudžbini mogu izraditi i sa duplim zidom ukoliko im je namena čuvanje opasnih I agresivnih materija.Plastični rezervoari su malih težina pa su veoma lagani za prenošenje, rukovanje i transport, kao i samu ugradnju. Čišćenje i održavanje rezervoara je jednostavno zbog njihovih glatkih unutrašnjih zidova.Prednost u odnosu na ostale materijale je ta što plastika ne korodira niti joj je potrebna bilo kakvo premazivanje zaštitnim sredstvima, pa samim tim nema ni troškova održavanja. Otporni su na sunčeve zrake i termostabilni. Atmosferski uticaj nece promeniti kvalitet rezervoara, niti ih na bilo koji način oštetiti. Neporozni su i rezistenti na pojavu abrazija. Čvrsti su i žilavi, otporni na lomnjenje. Njihov upotrebni vek je dug, mogu služiti i preko pet decenija. Još jedna od bitnih odlika plastičnih rezervoara je njihova ekološka ispitanost i prihvatljivost. Ne zagađuju životnu okolinu čoveka. Pristupačne su cene, pa su samim tim i odlično ekonomsko rešenje.
Back to Top