Plastični rezervoari

Registruj se
Prijavi se
Plastični rezervoari
Plastični rezervoari se proizvode kombinacijom polietilena i prolipropilena.
Rezervoari od plastike imaju izuzetne mehaničke osobine, otporni su na hemijske i toplotne uticaje.
Plastični rezervoari su malih težina što omoguća laku ugradnju i održavanje.
Ekološki su ispitan i prihvatljiv proizvod.
- PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU
- PLASTIČNI REZERVOARI ZA GORIVO
- HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI
- VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI
termoplasting-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - TERMOPLASTING TERMOPLASTING d.o.o.
bavimo se inženjeringom i proizvodnjom rezervoara i ostalih elemenata od plastičnih masa spiralnim namotavanjem polietilena visoke gustine i polipropilena.
PLASTIČNI REZERVOARI - AS PLAST AS PLAST je firma sa sedištem u Osečini.
Bavi se proizvodnjom plastičnih rezervoara.
ghibliplast-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - GHIBLIPLAST Preduzeće Ghibliplast iz Osečine se bavi proizvodnjom horizontalnih, vertikalnih i pravougaonih rezervoara.
plastopex-plasticni-rezervoari

Plastopex

Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca 50 065 2524290
cena: Cenovnik
PLASTIČNI REZEVOARI - PLASTOPEX Plastopex iz Osečine proizvodi plastične rezevoare visokog kvaliteta, otprorne i dugotrajne.
pro-stil-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - PRO-STIL Pro-Stil se bavi proizvodnjom plastičnih rezervoara izuzetnog kvaliteta.
packaging-center-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - PACKAGING CENTER - IBC 1000 l kontejner sa UN sertifikatom na plastičnoj paleti - IBC 1000 l FDA kontejner za hranu
dinero-plasticni-rezervoari
PLASTIČNI REZERVOARI - DINERO Dinero u svojoj ponudi ima IBC kontejner izrađen od najkvalitetnije plastike.
dal-osecina-plasticni-rezervoari

DAL Osečina

Osečina, Pere Jovanovića 29 014 3451864
PLASTIČNI REZERVOARI.
PROIZVODNJA PLASTIČNIH REZERVOARA.
VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI.
Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.
Obadva materijala su ekološki neosporno privatljivi i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom.
Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuje plastične posude za uskladištenje ne samo pitke vode već i alkoholnih i bezalkoholnih pića kao i prehrambenih namirnica, čije je skladištenje u npr.
betonskim rezervoarima nezamislivo.
Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti materijala HDPE i PP za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.
VERTIKALNI UKOPNI REZERVOARI.
Plastični vertikalni ukopavajući rezervoari su po konstrukciji veoma slični kao odgovarajući plastični vertikalni nadzemni rezervoari.
Od običnih vertikalnih nadzemnih rezervoara se razlikuju po tome što su nijhova tela – cilindri dodatno ojačani, to jestizvedeni sa spoljašnjim orebrenjem.
Za njih se može reći da su delimično-ukopni rezervoari jer se ukopavaju samo do visine cilindra - nije dozvoljeno nasipanje peska ili zemlje na konusni krov rezervoara.
HORIZONTALNI PLASTIČNI REZERVOARI.
Horizontalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u njihovoj izradi je ekstruziono zavarivanje plastike.
Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara, jer je ovaj materijal stabilizovan na UV zračenje.
PLJOSNATI – ELIPSASTI REZERVOARI.
Plastični pljosnati rezervoari, popularno elipsasti rezervoari, su u stvari vertikalni plastični rezervoari čija je osnova relativno uzana i dugačka – oblika nalik elipsi.
Ovi rezervoari su pre svega namenjeni za postavljanje u skučene prostore i prostore sa nedovoljno mesta (garaže, podrume, ostave,...) kao i za postavljanje u prostorije u koje se ulazi kroz jedna ili više ulaznih vrata.
Takođe su ovi rezervoari pogodni da se koriste kao rezervoari za stambene kontejnere i rezervoari za kamp-kućice.
krusik-plastika-plasticni-rezervoari

Krušik Plastika

Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca 35 014 3451211
PLASTIČNI REZERVOARI BEOGRAD KRUŠIK PLASTIKA Plastični rezervoari opremljeni su armaturama od plastike (priključcima sa dodatnim prirubnicama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje i dr ).
Po zahtevu kupca na naše plastične rezervoare moguća je ugradnja dodatne opreme: ventila, odbojnika, separatora, mlaznica, nosača za miksere i slično.
zimkom-plasticni-rezervoari

Zimkom

Gornji Milanovac, Sremskog Fronta 79 032 725072 |
063 605149 |
PLASTIČNI REZERVOARI - ZIMKOM Zimkom se bavi proizvodnjom kaca, rezervoara i bazena za kupanje od polietilena visoke gustine ( HDPE ) postupkom ekstrudiranja.
r-plast-plasticni-rezervoari

R Plast

Osečina, Karađorđeva 182 063 3508916 |
014 451707 |
PLASTIČNI REZERVOARI - R PLAST Proizvodnja horizontalnih i vertikalnih rezervoara, mešača, tabarki..
temabo-plasticni-rezervoari

Temabo

Osečina, Ostružanj bb 063 8440098 |
014 3454130 |
PLASTIČNI REZERVOARI - TEMABO Firma Temabo se bavi izradom rezervoara od plastike.
cane-osecina-plasticni-rezervoari

Cane Osečina

Osečina, Vojvode Stepe 53 014 451587 |
064 6421620 |
PLASTIČNI VERTIKALNI REZERVOARI, proizvodi plastične vertikalne rezervoare od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionim zavarivanjem plastike zbog čega naši vertikalni rezervoari imaju odlične mehaničke karakteristike, visoku otpornost na lomljenje i ekološku prihvatljivost.
Najširu primenu vertikalni rezervoari našli su u domaćinstvima, školama, vrtićima, vikend naseljima hotelskim i motelskim smeštajima kao i u industriji za skladištenje pijaće vode, ali i kao taložnici za fekalne ili tehničke vode, separatori za industrijski otpad ili smeštaj drugih industrijskih fluida.
Naši plastični rezervoari se mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinačnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.
Vertikalni rezervoari od plastike se mogu koristiti za skladištenje: hemikalija vode za piće naftnih derivata alkoholnih i bezalkoholnih pića tehničke vode životnih namirnica deterdženata Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod sadržaja u rezervoaru.
Posle upotrebe naši plastični rezervoari se lako čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.
Rezervoari moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine.
Po potrebi proizvodimo i termoizolovane rezervoare koji mogu očuvati temperaturu materije koja se u njima skladišti, kao i rezervoare sa duplim zaštitnim zidom za prevoz opasnih materija.
Plasticni rezervoari - vertikalni - CANE Rezervoare u vertikalnoj verziji je moguće opremiti revizionim otvorom, priključcima za dovod i odvod, nivokazima.
Mogu da se ukopavaju u zemlju ili da stoje na ravnoj podlozi na odgovarajućim legama.
Plastični rezervoari izrađeni od PEHD postojani su na temperaturama od -30 do +60 stepeni Celzijusa, a rezervoari od PP od -10 do +100 stepeni Celzijusa.
Vertikalni rezervoari se proizvode u zapreminama od 500l do 30.0001.
PLASTIČNI HORIZONTALNI REZERVOARI.
CANE plastični rezervoari za vodu, naftu, lož ulje, dizel gorivo, hemikalije proizvode se od polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) tehnologijom spiralnog motanja i ekstruzionim zavarivanjem plastike.
Oba materijala poseduju odlične mehaničke karakteristike, visoku otpornost na lomljenje, a pre svega ekološku prihvatljivost.
Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuju kao plastične cisterne za uskladištenje pitke vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića, prehrambenih namirnica, nafte, goriva ulja, biodizela.
Horizontalni rezervoari mogu biti nadzemni i ukopavajući.
Zbog uštede u prostoru i sigurnosti, horizontalni plastični rezervoari se po pravilu najčešće ukopavaju u zemlju.
Međutim, ukoliko se postavljaju kao nadzemni rezervoari, potrebno je obezbediti nosače od plastike ili nekog drugog materijala.
Konstruisani su tako da pored unutrašnjeg hidrostatičkog pritiska uspešno trpe i spoljašnja opterećenja zatrpanog sloja zemlje ako se ukopavaju, ili dinamičko kretanje tečnosti prilikom točenja, istakanja i prevoza, ako su nadzemni.
Rezervoari od plastike - cisterne se mogu koristiti za: skladištenje nafte skladištenje lož ulja skladištenje dizel goriva skladištenje hemikalija skladištenje vode za piće skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića skladištenje tehničke vode skladištenje životnih namirnica Plasticni rezervoari - horizontalni - CANE Prema zahtevu kupca ugrađujemo priključke za dovod i odvod sadržaja u rezervoaru.
Posle upotrebe naši plastični rezervoari se lako čiste pa im to omogućuje višestruku primenu.
Horizontalni rezervoari - cisterne moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem kao ni bacati sa visine.
Plastični rezervoari izrađeni od PEHD postojani su na temperaturama od -30 do +60 stepeni Celzijusa, a rezervoari od PP od -10 do +100 stepeni Celzijusa.
Horizontalni rezervoari se proizvode u zapreminama od 500l do 100.000l.
Rezervoari po zahtevu kupca mogu biti opremljeni armaturama od plastike (priključcima sa navojem, prirubnicama, ventilima, slavinama, pokazivačima nivoa, revizionim otvorima, oduškom, prelivom, penjalicama, stopama za ankerisanje, uškama za nošenje, mlaznicama, nosačima za miksere).
pavic-plast-plasticni-rezervoari

Pavić plast

Osečina, Poljane BB 062 502150 |
065 8619137 |
PLASTIČNI REZERVOARI - PAVIĆ PLAST Proizvodnja visokokvalitetnih plastičnih rezervoara.
Plastika je velikoj meri zamenila druge vrste materijala, jer se zbog svojih osobina pokazala kao veoma dobar ali i isplativ izbor. Polipropilen i polietilen visoke gustine se koristi za izradu plastičnih rezevoara. Kombinacijom ova dva materijala i tehnologijom spiralnog namotavanja dobija se rezervoar izuzetnih karakteristika. Osnovna podela rezervora je na horizontalne i vertikalne.Namena rezervoara prevashodno može biti za odlaganje tekuće vode. Pijaće vode je sve manje, pa rezervoare nabavljaju mnoga domaćinstva ali i preduzeća i ustanove. Pored tekuće, u rezervoarima se čuvaju tehnička i protivpožarna voda. Zbog svoje mehaničke i hemijske otpornosti u plastične rezervoare se mogu skladištiti i hemijske invazivne supstance, kao i nafta i njeni derivati. Rezervoari se proizvode i u vidu plastičnih silosa u koje se mogu odlagati i žitarice, ali i građevinske praškaste materije. Plastična burad ili kace imaju najširu primenu. Proizvodnja rakije je u tradiciji našeg naroda, a za proces fermentacije i čuvanje komine se upravo upotrebljavaju plastične kace. Kace odnosno rezervoari ne odaju, niti primaju mirise s toga su odlične i za čuvanje životnih namirnica, voća, povrća, alkoholnih i bezalkoholnih pića.Rezervoari mogu biti I termoizolovani sa poliuretanskom penom čime se održava konstantna temperatura materije koja je u rezervoaru. Rezervoari se po narudžbini mogu izraditi i sa duplim zidom ukoliko im je namena čuvanje opasnih I agresivnih materija. Plastični rezervoari su malih težina pa su veoma lagani za prenošenje, rukovanje i transport, kao i samu ugradnju. Čišćenje i održavanje rezervoara je jednostavno zbog njihovih glatkih unutrašnjih zidova.Prednost u odnosu na ostale materijale je ta što plastika ne korodira niti joj je potrebna bilo kakvo premazivanje zaštitnim sredstvima, pa samim tim nema ni troškova održavanja. Otporni su na sunčeve zrake i termostabilni. Atmosferski uticaj nece promeniti kvalitet rezervoara, niti ih na bilo koji način oštetiti. Neporozni su i rezistenti na pojavu abrazija. Čvrsti su i žilavi, otporni na lomnjenje. Njihov upotrebni vek je dug, mogu služiti i preko pet decenija. Još jedna od bitnih odlika plastičnih rezervoara je njihova ekološka ispitanost i prihvatljivost. Ne zagađuju životnu okolinu čoveka. Pristupačne su cene, pa su samim tim i odlično ekonomsko rešenje.
Back to Top