Ghibliplast

Registruj se
Prijavi se

Ghibliplast

O NAMA

Preduzeće „GHIBLIPLAST“ sa sedištem u Osečini posluje od 2009. godine kao firma sa porodičnom tradicijom. Savremenom tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena i polipropilena proizvodimo širok asortiman proizvoda.

Stalnim usavršavanjem održavamo visok kvalitet naših proizvoda. Jedni smo od vodećih lidera u proizvodnji plastičnih rezervoara. Proizvodi su ekološki ispitani i atestirani.

Povoljne cene i dugovečni proizvodi!
Ghibliplast - O NAMA - 1
Ghibliplast - O NAMA - 1
Ghibliplast - O NAMA - 1
Ghibliplast - O NAMA - 1
Ghibliplast - O NAMA - 1
Ghibliplast - O NAMA - 1

PLASTIČNE KACE

Plastične kace ili burad imaju višenamensku upotrebu kako u domaćinstvima, tako i u industriji. Njihova najčešća primena je za fermentaciju voća i povrća. Takođe, u njih se mogu odlagati zrnaste i praškaste materije, hrana za životinje, hemikalije kao i pijaća voda.

Kace se mogu koristiti bez obzira na vremenske prilike. Izdržljive su i otporne. Male su težine pa je rukovanje njima jednostavno. Dajemo 10 godina garancije na naše plastične kace.

Plastične kace sa vodenim dihtungom
Ove kace imaju dodatni ojačani prsten i prilikom poklapnja adekvatnim poklopcem, kaca će biti maltene hermetički zatvorena. Tako zatvorena kaca je idealna za proces fermentacije, a pri tome sprečava širenje mirisa i onemogućava da spoljne materije dopru u kacu.
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE KACE - 1

HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU, NAFTU

Horizontalni plastični rezervoari se mogu koristiti kao cisterne za vodu, ali za odlaganje fekalne i tehničke vode, otpada, industrijskih materija. Horizontalni plastični rezervoari se dele na nadzemne i ukopavajuće.

Rezervoari se proizvode od visoko kvalitetnog polietilena i polipropilena što podrazumeva njegovu veliku tvrdoću, žilavost i otpornost na pritisak. Ne habaju se i nema bojazni od pojave abrazije. Hemijsku su stabilni i ne korodiraju. Ne primaju niti odaju mirise. Otporni su na temperaturne promene i sunčeve zrake. Laki su za održavanje i ugradnju. Dugog veka trajanja i izuzetno povoljne cene. Ne zagađaju životnu okolinu.

Dodatna oprema: ventli, slavine, priključci, pokazivači nivoa, mikseri, prirubnice, penjalice, mlaznice, uške za lakše rukovanje..
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1
Ghibliplast - HORIZONTALNI REZERVOARI CISTERNE ZA VODU NAFTU - 1

VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU, HEMIKALIJE

Savremena tehnologija izrade rezervoara garantuje dugotrajan i kvalitetan proizvod. Vertikalni plastični rezervoari su idelni za čuvanje opasnih hemijskih jedinjenja i tečnosti. Pored toga koriste se kao i rezervoari za pijaću vodu, tehničku vodu, rezervoari za naftu i gorivo.

Dodatna oprema:
- odušak
- slavina
- ventil
- prirubnica
- pokazivač nivoa
- stope za ankerisanje
- uške za prenošenje
- mlaznice
- nosači za mikser
- revizioni otvor
- penjalice
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1
Ghibliplast - VERTIKALNI PLASTIČNI REZERVOARI ZA VODU HEMIKALIJE - 1

PRAVOUGAONI REZERVOARI (KADE I TANKVANE)

Osim rezervoara cilindričnog oblika, naša firma izrađuje i rezervoare pravougaonog oblika (kade i takvane). Mogu se izrađivati u dimenzijama po zahtevu kupaca.

Nalaze primenu kao:
kade - za galvanizaciju i skladištenje opasnih supstanci.
tankvane - bezbedosna paleta koja će sakupiti opasne materije mogućim curenjem iz originalne ambalaže

Njihova osnovna uloga je sprečavanje zagađenja životne okoline.
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1
Ghibliplast - PRAVOUGAONI REZERVOARI KADE I TANKVANE - 1

REZERVOARI SA DUPLIM ZIDOM I TERMOIZOLOVANI REZERVOARI

Rezervoari sa duplim zidom
Nalaze veliku primenu u hemijskoj industriji za odlaganje invazivnih i opasnih materija i fluida. U unutrašnjem rezervoaru se skladišti tečnost, dok spoljašnji ima prihvatnu ulogu kako bi u slučajevima nezgoda ne bi došlo do ugrožavanja životne okoline.
Prilikom izrade vodimo računa o ekološkim normama i propisima.
Izrađuju se samo po narudžbini, prema željenim dimenzijama.

Termoizolovani rezervoar
Između duplih zidova rezervoara postavlja se izolaciju a u vidu poliuretanske pene čime se održava konstantna temperatura unutar samog rezervoara. Ovi rezervoari mogu biti i vertikalni i horizontalni.

Nalaze primenu u:
- prehrambenoj i konditorskoj industriji
- procesnoj industriji
- eksploatisanju vode, alkoholnih i bezalkoholnih pića
- preradi i otkupu mleka
- u domaćinstvima
Ghibliplast - REZERVOARI SA DUPLIM ZIDOM I TERMOIZOLOVANI REZERVOARI - 1
Ghibliplast - REZERVOARI SA DUPLIM ZIDOM I TERMOIZOLOVANI REZERVOARI - 1
Ghibliplast - REZERVOARI SA DUPLIM ZIDOM I TERMOIZOLOVANI REZERVOARI - 1

ELIPSASTI REZERVOARI

U prostorijama malih površina nije moguće postaviti standardne rezervoare ( horizontalne i vertikalne) za skladištenje pijaće vode. Za to postoji rešenje u vidu elipsastih rezervoara.
Zapremine:
- 500
- 1000
- 1500,
- 2000
- 2500
- 3000

Elipsasti rezervori se mogu povezati u cevovodni sistem putem priključaka kao i u sisteme za sakupljanje kišnice.
Ghibliplast - ELIPSASTI REZERVOARI - 1
Ghibliplast - ELIPSASTI REZERVOARI - 1
Ghibliplast - ELIPSASTI REZERVOARI - 1

PLASTIČNI SILOSI

U silose se mogu skladištiti:
- žitarice
- kukuruz
- stočna hrana
- piljevina
- kreč, cement

Karakteristike:
- ekološki proizvod
- lak za održavanje
- otporan na sunčeve zrake
- ne korodiraju
- male težine, laki za manevar
- dugog veka trajanja
- mehanički otporni i žilavi
- otporni na atmosferske uticaje
- rezistetni na hemikalije
- neporozni
Ghibliplast - PLASTIČNI SILOSI - 1
Ghibliplast - PLASTIČNI SILOSI - 1

SEPARATORI ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA

Separatori sa koalescentnim filterom
Površine koje sadrže velike količine natalože mineralne tečnosti (nafte) su: autoputevi, trgovi, parkinzi, benzinske pumpe, auto servisi, fabrički pogoni. Spiranjem kišnice, površinska zagađena voda odlazi u zemlju i uzrokuje ugrožavanje životne sredine.
Separator se sastoji od taložnika i koalescentog filtera koji je moguće zameniti. Taložnik usmerava tok i sprečava vrtloženje vode, dok koalescentni filter omogućuje izdvajanje naftnih derivata.

Separatori sa BYPASS-om
Ova vrsta separatora se koristi sa prečišćavanje velike količine vode odnosno kišnice sa trgova, puteva. Prvi talas zagađene vode prihvata separator, a ostala količina se sprovodi putem BYPASS-a.

Gravitacioni separatori masti i ulja
Mastolovi se koriste za prečišćavanje otpadnih voda koja sadrže masti i ulja biljnog ili životinjskog porekla. Ovim separatorima se onemogućuje začepljenje odvoda.
Koriste se u svim ugostiteljskim objektima, restoranima, hotelima, klanicama, mesarama, ribarnicama, prehrambenim i konditorsim pogonima, poljoprivrednim farmama.
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1
Ghibliplast - SEPARATORI ULJA MASTI I NAFTNIH DERIVATA - 1

PLASTIČNE SEPTIČKE JAME

Plastične septičke jame su idealna solucija kod objekata koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu. Odlaganje i taloženje otpadnih voda pomoću septičke jame koriste mnogi hoteli, škole, vrtići, domaćinstva.

Neprotočne septičke jame se koriste u slučajevima kada nije predviđena izgradnja kanalizacione mreže, dok se protočne septičke jame mogu primenjivati kao privremeno rešenje ako je planirana izgradnja kanalizacione mreže. Protočne i neprotočne septičke jame imaju zadatak da delimično prečišćenu vodu sprovedu u zemlju ne ugrožavajući izvore vode za piće. Izrađujemo dvokomorne i trokomorne protočne septičke jame.

Plastične septičke jame GHIBLIPLAST su adekvatne za odlaganje sanitarno fekalnog otpada. Otporne su na mehaničke i hemijske uticaje. Ne primaju i ne odaju mirise. Vodootporne su i ne šteti im uticaj podzemnih voda. Neporozne su i ne rđaju. Lako se montiraju i održavaju. Mogu trajati više decenija.
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE SEPTIČKE JAME - 1

SAKUPLJANJE KIŠNICE

Voda je osnovni element za funkcionisanje svakog živog bića.
Viševekovnim nemarnim ponašenjem čovek je ugrozio izvore vode, i doveo do njenih presušivanja.

Sakupljanjem kišnice u rezervoarima rešili bi problem bespotrebnog eksploatisanja vode. Kišnica se ne može koristiti kao pijaća voda, ali zato se može upotrebljavati za tuširanje, pranje kose, polivanje biljaka, pranje veša, pranje automobila, za ispiranje WC šolje.
Ghibliplast - SAKUPLJANJE KIŠNICE - 1
Ghibliplast - SAKUPLJANJE KIŠNICE - 1

PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU

Plastične cevi koje mi proizvodimo imaju izuzetne mehaničke osobine. Žilave su i ne lome se. Cevi su lagane, tako je manevrisanje i ugradnja jednostavna. Odličnih su hidrauličnih svojstava, mogu da podnesu veliki pritisak. Neporozne su i hemjski otporne. Traju preko 5 decenija.

Proizvodimo plastične cevi profilisanog zida, plastične cevi punog zida, fazonske komade (priključne nastavke na cevi, šahte za kanalizaciju, šahte za vodomerplastične cevi, za ventilaciju, plastične cevi za drenažu.

Dimenzije:
- Ø 300 mm
- Ø 400 mm
- Ø 500 mm
- Ø 600 mm
- Ø 800 mm
-Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
- Ø 1300 mm
- Ø 1600 mm
- Ø 2000 mm
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - PLASTIČNE CEVI ZA KANALIZACIJU - 1

CEVI ZA VENTILACIJU

Cevi za ventilaciju se koriste za odvođenje štetnih gasova iz mnogih pogona, farmi, hala...
Proizvode se od kvalitetnog polietilena, a cevi su punog zida.
Ghibliplast - CEVI ZA VENTILACIJU - 1
Ghibliplast - CEVI ZA VENTILACIJU - 1

CEVI ZA DRENAŽU

Nekontrolisano nadiranje podzemnih voda može dovesti do havarija. Ugradnjom drenažnih cevi rešavamo ovaj probelm.
Namena im može biti prilikom izgradnje stambenih objekata, puteva, sportskih hala kao i u industriji i poljoprivredi.
Ghibliplast - CEVI ZA DRENAŽU - 1
Ghibliplast - CEVI ZA DRENAŽU - 1

ŠAHTE ZA KANALIZACIJU I VODOMERE

Šahte za kanalizaciju su izuzetno otporne kako na spoljašnje tako i na unutrašnje uticaje. Hemijski su stabilne. Vodootporne su i elastične. Njihova velika prednost u odnosu na betonkse šahte je ta što imaju malu težinu pa su lakša za ugradnju i transport.
Dimenzije:
- Ø 600 mm
- Ø 800 mm
- Ø 1000 mm
- Ø 1200 mm
- Ø 1300 mm
- Ø 1600 mm
- Ø 2000 mm

Šahte za vodomer
Izrađujemo šahte bez termo izolacije i šahte sa termo izolacijom.
- Ø500x1000
- Ø500x1000
- Ø800x1000
- Ø1000x1300
Ghibliplast - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU - 1
Ghibliplast - ŠAHTE ZA KANALIZACIJU - 1

PLASTIČNI ČAMCI I GLISERI

Karakteristike:
- Izuzetna mehanička svojstava
- Ne lome se
- Izdržljivi, trpe veliki pritisak
- Ne habaju se, nema pojave nabora i udubljenja
- Termostabilni, otporni na sunčeve zrake
- Nema potreba za remontom niti posebnim održavanjem
- Ne šteti im uticaj ni slane ni slatke vode
- Ne korodiraju
- Ekološki prihvatljiv proizvod
- Visoko estetkog izgleda
- U slučajevima oštećenja, popravlja se na licu mesta
- Odličnih plovnih osobina sa izgrađenom kobilicom
- Pontonski deo je sačinjen od komora koji može biti ispunjen poliestetskom penom
- Najčešće se izrađuju u crnoj, beloj i sivoj boji ili nekoj drugoj po želji kupca

GHIBLI 260 S
Male dimenzije i male težine. Idealan za sve ljubitelje prirode i ribolova. Može biti sa jednom ili dve klupe za sedenje. Fukcionalan je i ekonomičan. Dobrih plovnih osobina, može se koristiti i kao pomoćni čamac.

GHIBLI 350 S
Izrađen od kvalitetne plastike sa V korirom koje mu pruža izuzetne plovne osobine. Može biti u verziji jahaće konzole sa upravljačkim mehanizmom ili u klasičnoj verziji sedišta za dvoje. Od dodatne opreme može imati ležaljku za sunčanje. Male dimenzije i male težine. Idealan za sve ljubitelje prirode i ribolova. Može biti sa jednom ili dve klupe za sedenje. Fukcionalan je i ekonomičan. Dobrih plovnih osobina, može se koristiti i kao pomoćni čamac.
Ghibliplast - PLASTIČNI ČAMCI I GLISERI - 1
Ghibliplast - PLASTIČNI ČAMCI I GLISERI - 1
Ghibliplast - PLASTIČNI ČAMCI I GLISERI - 1

RIB PLASTIČNI ČAMCI

GHIBLI RIB 420 S
Lak je za upravljanje, pa je idealan je za učenje vožnje.
Odličnih je plovnih sposobnosti, balansiranog odnos brzine i stabilnosti. Izrađen je od kvalitetnog polietilena, sa V koritom. Može biti u verziji jahaće konzole sa upravljačkim mehanizmom ili u klasičnoj verziji sedišta za dvoje. Od dodatne opreme može imati ležaljku za sunčanje. Za sve ljubitelje odmora i relaksije na vodi. Može se upotrebljavati i kao pomoćni čamac za glisere i manje jahte.

GHIBLI RIB 440 S
Najprodavaniji model čamca. Može postići veliku brzinu bez upotrebe jakih motora. Poseduje solidan raspoloživ prostor.
Odličan je kao porodični čamac, za relaksaciju i uživanje.
U ovaj čamac može stati i ronilačka oprema pa ga mogu upotrebljavati i ronioci. Veoma dobro se pokazao za korišćenje prilikom sportova na vodi. Karakteriše ga V korito, sjajne plovne sposobnosti, lako rukovanje, izuzetna brzina, stabilnost pri promeni pravca.
Ghibliplast - RIB PLASTIČNI ČAMCI - 1
Ghibliplast - RIB PLASTIČNI ČAMCI - 1
Ghibliplast - RIB PLASTIČNI ČAMCI - 1

PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE

Odmor na vodi predstavlja pravo uživanje. Svako ko želi da uživa u lepoti jeka i jezera može da napravi splav i prepusti se čarima prirodnih bogastava.

Pri izgradnji splava pontoni se postavlja kao osnova i podloga. Pontoni su idealni i za plutajuće molove, platforme, staze, katamarane i trimane, kaveze za uzgajališta ribe, plutajuće barijere i dokove.

Pontoni su proizvedeni od visoko kvalitetnog polietilena. Odličnih je mehaničkih svojstava, ne lomi se i ne stvara abrazije. Termootporan i UV stabilan. Ne šteti mu uticaj slane i slatke vode, ne korodira. Ekološki proizvod, visoko estetskog izgleda.

Pontoni poseduju pregradne komore postavljene na razmaku od jednog metra. Komore imaju ventil radi oduška odnosno strujanje vazduha. Ventili regulišu temperaturu unutar pontona. Na pontoni su ugrađeni i držači radi postavljanja konstrukcija. Pontoni se izrađuju po narudžbini, prema potrebnim dimenzijama.
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1
Ghibliplast - PONTONI OSNOVA ZA SPLAVOVE - 1

PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE

Vreme provedeno na vodi zaista predstavlja poseban ugođaj.
Da bi ste kupili svoj plovni objekat ne morate izdvojiti veliku svotu novca. Katamaran ili triman napravljen od GHIBLIPLAST pontona će ispuniti sve Vaše plovne zahteve.

Ove plovne objekte pokreću motori male snage, pa su samim tim ekonomični, imaju plitak gaz i izuzetnu stabilnost. Mogu se upotrebljavati u privatne svrhe, ali i u turističke za prevoz putnika.

Pontoni za plovne objekte imaju zaoštrene vrhove radi postizanja brzine i lakšeg kretanja kroz vodu.

- Odlične plovne osobine
- Sigurna plovidba
- Dugovečni
- Ekološki proizvod
- Neznatni troškovi održavanja
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1
Ghibliplast - PONTONI ZA PLOVNE OBJEKTE - 1

PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE

Plutajući pontoni ispunjavaju sve zahteve koje diktira moderna turistička luka. Koriste se na morima, jezerima i rekama. Pontoni su izrađene od visokokvalitetnog polietilena, dok se molovi i dokovi izrađuju od toplo pocinkovanih čeličnih profila.

Pontoni za plovne objekte imaju zaoštrene vrhove radi postizanja brzine i lakšeg kretanja kroz vodu. Pontoni poseduju pregradne komore postavljene na razmaku od jednog metra. Komore imaju ventil radi oduška odnosno strujanje vazduha. Ventili regulišu temperaturu unutar pontona. Na pontoni su ugrađeni i držači radi postavljanja konstrukcija. Pontoni se izrađuju po narudžbini, prema potrebnim dimenzijama.

Gazišta mogu biti izrađena od drveta ili od kompozitnog drveta. Drvena gazišta mogu biti od tise, smreke, merbau. Drveni materijal je potrebno redovno održavati. Gazišta od kompozitnog drveta su lakša od prirodnog drveta i ne zahtevaju posebno održavanje. Izdržljivija su i imaju garanciju od deset godina.
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1
Ghibliplast - PLUTAJUĆI PONTONI I MARINE - 1

PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI

Plastična burad se mogu koristi pri izradi plovnih objekata. Takođe su odlično rešenje za zarđale metalne buriće. Najčešće se izrađuju u crnoj boji ili nekoj drugog po želji kupaca.

Izdržljivi su i tvrdi, otporni na mehaničke uticaje i sunčeve zrake. Mogu trajati i preko pedeset godina. Imaju komore koje mogu biti ispunjene poliesterskom penom.
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Ghibliplast - PLOVCI I BURIĆI ZA SPLAVOVE I KUĆE NA VODI - 1
Karađorđeva 80 - Osečina -
069 2630503; 014 283029;
Pitaj GHIBLIPLAST
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ghibliplast
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Osečina Karađorđeva 80 +381 69 2630503 +381 14 283029
Ghibliplast - 26
Ghibliplast - 11
Ghibliplast - 20
Ghibliplast - 2
Ghibliplast - 28
Ghibliplast - 34
Ghibliplast - 29
Ghibliplast - 30
Ghibliplast - 31
Ghibliplast - 3
Ghibliplast - 4
Ghibliplast - 7
Ghibliplast - 32
Ghibliplast - 5
Ghibliplast - 12
Ghibliplast - 9
Ghibliplast - 10
Ghibliplast - 13
Ghibliplast - 14
Ghibliplast - 8
Ghibliplast - 15
Ghibliplast - 16
Ghibliplast - 6
Ghibliplast - 17
Ghibliplast - 18
Ghibliplast - 19
Ghibliplast - 21
Ghibliplast - 22
Ghibliplast - 23
Ghibliplast - 24
Ghibliplast - 25
Ghibliplast - 27
Back to Top
Mirandre.com logo