Separatori masti i ulja Beograd

Registruj se
Prijavi se
Separatori masti i ulja Beograd
Voda koja sadrži masti, ulja i ostatke naftnih derivata prolaskom kroz kanalizaciju dovode do njenog zapušavanja.
Zadatak separatora za masti i ulja je da prihvati zaprljanu vodu, prečisti je, a potom se ona dalje uliva u kanalizacioni sistem.
Separatori se koristi prečišćavanje masti biljnog i životinjskog porekla i njihova upotreba je neophodna u kuhinjama restorana, hotela, zatim u klanicima, mesarama, prehrambenim fabrikama.
Mnoga prometna mesta sadrže veliku količinu nataložene zaprljane materije ( saobraćajnice, trgovi, benzinske pumpe, auto servisi), pa se prilikom obilnih padavina, zagađena površinska voda sliva u kanalizaciju, a rešenje za to su upravo separatori masti i ulja i naftnh derivata.
termoplasting-separatori-masti-i-ulja
SEPARATORI MASTI I ULJA - TERMOPLASTING Gravitacioni separatori ulja i ostalih supstanci lakših od vode proizvode se u zapreminama od 500lit do 10.000lit.
Primenu su našli na benzinskim pumpama, poljoprivrednim farmama, praonicama automobila i svuda gde je moguće oticanje zaprljane i masne vode u prirodu i kišnu kanalizaciju.
pro-stil-separatori-masti-i-ulja
SEPARATORI MASTI I ULJA - PRO-STIL Izrada gravitacionih separatora i separatora sa koalescetnim filterom.
ghibliplast-separatori-masti-i-ulja
SEPARATORI MASTI I ULJA - GHIBLIPLAST Preduzeće Ghibliplast iz Osečine proizvodi separatore masti, ulja i naftnih derivata za prečišćavanje otpadnih voda.
SEPARATORI MASTI I ULJA - AS PLAST AS PLAST izrađuje prečistače otpadnih voda kao što su separatori masti, ulja i naftnih derivata.
dal-osecina-separatori-masti-i-ulja

DAL Osečina

Beograd, Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandra 481 063 443242
cena: Cenovnik
SEPARATORI ULJA I MASTI - DAL OSEČINA Za očuvanje životne okoline separatori masti i ulja igraju veliku ulogu.
Kvalitetna izrada.
plastopex-separatori-masti-i-ulja

Plastopex

Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca 50 065 2524290
cena: Cenovnik
SEPARATORI MASTI I ULJA - PLASTOPEX Plastopex iz Osečine proizvodi separatore masti i ulja po veoma pristupačnoj ceni.
stenik-plast-separatori-masti-i-ulja-443520
SEPARATORI MASTI I ULJA- STENIK PLAST Stenik Plast izrađuje separatore masti i ulja izvrsnog kvaliteta.
cane-osecina-separatori-masti-i-ulja

Cane Osečina

Osečina, Vojvode Stepe 53 064 6421620
SEPARATORI MASTI I ULJA.
SZTR "CANE" proizvodi plastične separatore tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je apsolutno podesan za prikupljanje ulja i masnoća iz otpadnih voda.
PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci.
Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (oko 50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju separatora, najznačajniija njegova velika statička nosivost to jest velika otpornost na pritisak i lom.
Plasticni separatori - CANE Separatori naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i njeni derivati), uglavnom u površinskim vodama.
Koristi se za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni.
Plastični separatori se sastoje iz dela za taloženje i dela sa koalescentnim fiterom.
Taložnik je opremljen sa elementima za usmeravanje toka i sprečavanje vrtloženja vode.
Na taj način se intezivira taloženje čvrsth materija i omogućava kvalitetno i nesmetano odvajanje ulja Plasticni separatori - CANE i naftnih derivata u sledećoj fazi obrade.
Koalescentni filterski paket omogućuje visok stepen izdvajanja naftnih derivata i osigurava da prečišćena tečnost ima najviše do 5 mg/l neemulgiranih ulja i masti.
Separatori od plastike iz našeg proizvodnog programa proizvode se u različitim dimenzijama, prema zahtevu kupca.
Separatori masti, ulja i naftnih derivata moraju da stoje na ravnoj podlozi, ne smeju se dizati sa svojim sadržajem ni bacati sa visine jer može doći do pucanja.
Otporni su na UV zračenje, lagani, dugotrajni, sa mogućnošću korišćenja od 50 godina.
zimkom-separatori-masti-i-ulja

Zimkom

Gornji Milanovac, Sremskog Fronta 79 063 605149
SEPARATORI MASTI I ULJA - ZIMKOM Naši separatori se izrađuju od polietilena visoke gustine (HDPE) tehnikom spiralnog motanja.
Ugradnja separatora je veoma jednostavna, nema potrebe za postavljanjem temelja, a samim tim nema ni dodatnih troškova. Postavljaju se u rov i zakopavaju peskom. Sepatori se dele na:
- gravitacione sepatore
- separatore sa koalescentnim filterom
- separatore sa sorpcijskim filterom
- separatore sa bypass-om
Back to Top