Plesne škole Šabac

Registruj se
Prijavi se
Plesne škole Šabac
ŠKOLA PLESA ACADEMIA EDUCATIVA. PLESNI I BALETSKI PROGRAMI obuhvataju: Školu plesa, Ritmiku i moderan balet, Džez balet. Škola plesa za decu i odrasle obuhvata sticanje plesnih veština kroz igru i koreografiju od klasičnih do savremenih plesnih igara. Ritmika i moderan balet su namenjeni deci od 4 do 12 godina i usmereni su na sticanje osnovnih baletskih stilizovanih i slobodnih tehnika kroz estetske komponente klasične baletske tehnike i savremenog baletskog izraza. Džez balet za decu stariju od 12 godina i odrasle obuhvata upoznavanje sa umetnošću i tehnikama igre uz koreografiju sa ciljem sticanja baletsko-plesne kulture.
Back to Top