Queen Victoria Education

Registruj se
Prijavi se

Queen Victoria Education

ŠKOLA STRANIH JEZIKA QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Škola stranih jezika Queen Victoria School osnovana je pre deset godina. Naš osnovni cilj se od prvog dana do sada
nije promenio i naš tim profesora predano radi na tome da sebe postepeno učini nepotrebnim svakom polazniku koji
se u našu školu i upiše! Želimo da Vas dovedemo do nivoa na kom ćete učenje moći da nastavite sami, jer tada
ćemo mi postići najveći lični i profesionalni uspeh, čemu zaista težimo. Mi svoj posao istinski volimo i želimo da svi
naši polaznici to i osete. Naš cilj je da uložimo svoje umeće, polet, ljubav prema predavanju, iskustvo, upornost i
strpljenje koje smo stekli kao profesori, prevodioci, psiholozi i lingvisti ( a često smo sve to zajedno) u to da vam
pomognemo da se osamostalite u korišćenju stranog jezika i dostignete željeni nivo znanja.

Naš program TALK WITH EASE se zaista bazira se na komunikacijskom pristupu učenju jezika,
odnosno podučavanju jezičkih sistema i veština kroz upotrebu jezika koji se uči. Na časovima odmah
upotrebljavamo sve novo što smo uveli i objasnili, ne u teoriji, ne na papiru, već u govoru! Poredimo različite primere
upotrebe, pravimo razlike između tih upotreba, te pojašnjavamo šta i kako možemo reći, a šta ne i zašto je to tako.
Jezička pravila se uče kroz kontekst, te je mogućnost fiksiranja grešaka smanjena – ako i pamtite nešto, to su
primeri upotrebe koje uvek možete koristiti u realnim životnim situacijama. Sve vreme ste aktivni u tom procesu, jer
Vaš profesor ne predaje, već postavlja pitanja i traži od Vas da razmatrate upotrebu neke konstrukcije ili reči i sami
pronalazite adekvatne primere. Dakle, gramatičke i leksičke koncepte ne učite napamet, vi o njima diskutujete,
razumete ih i odmah ih upotrebljavate i sve to na stranom jeziku koji učite!

Naš program je zaista komunikativan! Mi Vas nećemo uveravati da je komunikacija cilj, a na času
Vam nuditi šture gramatičke vežbe i aktivnosti koje akcenat stavljaju na mehaničko ponavljanje unapred spremljenih
fraza i rečenica. Ne, mi zaista možemo da Vas već na A1 nivou podstaknemo da 70% časa upotrebljavate to „malo
što znate i što ste naučili“ (što je u suštini mnogo za prvi i najteži korak)! Sve to kroz igru, prijatnu atmosferu i sa
mnogo ljubavi! Mi nismo škola sa mehaničkim pristupom učenju, mi dajemo sve od sebe da se NE oslanjamo na
maternji jezik pri učenju stranog jezika. Najbolji način da jezik i naučite jeste da ono pomenuto „malo“ koristite u
stvarnim, životnim situacijama i da se trudite da razumete pojašnjenja koja mi brižljivo spremamo kako bismo Vam
nekada i mukotrpni proces učenja olakšali u toj meri da sa svakog časa izađete sa osećajem da ste danas nešto
novo postigli i naučili.
Queen Victoria Education - ŠKOLA STRANIH JEZIKA QUEEN VICTORIA - 4
Queen Victoria Education - ŠKOLA STRANIH JEZIKA QUEEN VICTORIA - 4

REGULARNI KURSEVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Trajanje: 3 do 4 meseca u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi)

Svi kursevi Queen Victoria School održavaju se po TALK WITH EASE metodu, te je uspešnost na visokom nivou.
Regularni kursevi za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju 2 puta nedeljno, a časovi traju
90 minuta. Za razliku od intenzivnih kurseva pogodni su za polaznike kojima je dolazak od 2 puta nedeljno optimalan
zbog ostalih životnih obaveza.

Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima (nivoi A1 do C2 po
Zajedničkom evropskom okviru za jezike –Common European Framework ili CEF). Grupe mogu brojati od
četvoro do osmoro
ljudi što je i idealno, odnosno ulazi u okvire preporučene veličine grupe po CEF-u
(maksimalno 12 polaznika).

U grupnoj nastavi polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (role-
plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi
su udžbenici stranih izdavača kao što su Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Hueber itd. Ovi udžbenici u
Queen Victoria School služe samo kao vodiči, jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale za svaku
grupu posebno, a nekada i svakog đaka, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika. Profesori se drže
propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj materijal prilagode
potrebama i interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na Internetu, članci iz raznih
stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - REGIONALNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - REGIONALNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 3
Queen Victoria Education - REGULARNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 3

INTENZIVNI KURSEVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Trajanje: od 5 do 10 nedelja u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi).

Intenzivni kursevi se održavaju po TALK WITH EASE metodi Queen Victoria School.

Časovi za odrasle, studente i srednjoškolce se održavaju se održavaju 3 ili 5 puta nedeljno i traju po 90
minuta ili 120 minuta.
Prednost intenzivnih kurseva je veća izloženost jeziku, a samim tim i brži napredak.
Pogodni su za polaznike koji imaju više vremena i brže uče kada su više izloženi gradivu. Rad kod kuće je nešto
manjeg obima nego kod regularnih kurseva, jer je intenzitet nastave veći. Namenjeni su kako početnicima tako i
polaznicima na višim nivoima. Grupe broje od četvoro do osmoro ljudi što je i idealno, odnosno ulazi u okvire
preporučene veličine grupe po CEF-u.
U grupnoj nastavi polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (role-
plays), rada u parovima, rada u manjim grupama, prezentacija koje prave i izlažu i tome slično. Materijal koji se koristi
su udžbenici stranih izdavača kao što su Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, Hueber itd. Ovi udžbenici u
Queen Victoria School služe samo kao vodiči, jer profesori koriste različite didaktičke i dodatne materijale za svaku
grupu posebno, a nekada i svakog đaka posebno, u zavisnosti od potreba grupe, odnosno svakog polaznika.
Profesori se drže propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na datom nivou, ali imaju slobodu da svoj
materijal prilagode potrebama, odnosno interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se izvori dostupni na
Internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, YouTube, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i video bim.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INTENZIVNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INTENZIVNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INTENZIVNI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 4

KONVERZACIJSKI KURSEVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Trajanje: 3 do 4 meseca u zavisnosti od nivoa (početni A i srednji B i viši C nivoi)

Konverzacijski kurseviTALK WITH EASE konverzacijski kursevi su namenjeni onima čiji je osnovni cilj
svakodnevno govorenje stranog jezika
ili kojima je potrebno aktiviranje pasivnog jezičkog znanja. Kroz
grupni ili individualni rad sa profesorom, polaznici ovog tipa kursa mogu očekivati brz napredak, budući da na
konverzacionim kursevima nema upotrebe maternjeg jezika. Teme koje se obrađuju su svakodnevne, životne teme,
adaptirane interesovanjima i potrebama polaznika. Konverzacijski kursevi su interaktivni, multimedijalni i
podrazumevaju aktivno angažovanje polaznika kroz individualni rad (npr. pripreme prezentacija i govora).

Da bi pohađali ovaj tip nastave polaznici bi trebalo da na ulaznom testiranju pokažu minimalni A2 nivo znanja
(pasivnog znanja), budući da dolaze na časove na kojima koriste i uvežbavaju postojeće strukture, razvijaju svoj
vokabular, ispravljaju i utvrđuju svoje gramatičko znanje kroz komunikaciju i razne simulacije, diskusije, debate itd.
Časovi se održavaju 3 ili 5 puta nedeljno i traju 90 minuta. Časovi manje zahtevni i gotovo da nema domaćeg
zadatka. Ovi kursevi su pogodni za polaznike koji žele da obnove svoje znanje jezika, da održe svoje znanje
konverzacijom na stranom jeziku, unaprede svoj vokabular i nauče da sa sigurnošću i lakoćom koriste i shvate
gramatiku sa kojom su do sada imali poteškoće, ili je nisu razumeli. Na ovim kursevima se ne koriste udžbenici, niti
postoji domaći zadatak, sem u vidu pronalaženja ideja za razgovor o zadatoj temi na narednom času, pravljenje
kratkih prezentacija nekoliko puta u toku kursa i kratkih vokabularnih vežbica koje služe da se osveži i unapredi
vokabular za temu narednog časa.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KONVERZACIJSKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KONVERZACIJSKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KONVERZACIJSKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 4

BIZNIS KURSEVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Ovi kursevi namenjeni su profesionalcima koji svoje znanje stranog jezika svakodnevno pokazuju
u poslu kojim se bave ili onima kojima će jezičko znanje biti neophodno u poslu koji će tek obavljati. U nastavi se
obrađuju relevantne teme iz sveta poslovanja (karijere, investicije, zaposlenje, globalizacija, poslovna strategija,
novac, bankarstvo, marketing i brendiranje, itsl.). Biznis kursevi mogu biti grupni ili individualni i odvijaju se već od
A2 nivoa.

Kao i kod ostalih kurseva i kod biznis kurseva koristi se Queen Victoria School program TALK WITH EASE koji se
bazira se na komunikacijskom pristupu učenju jezika.

Kod ovog tipa kursa poseban akcenat je na poslovnoj komunikaciji i korespondenciji i stručnom vokabularu. Polja
koja ovi kursevi obuhvataju su deo opšteg poslovnog jezika. Vođenje sastanaka, telefonski razgovori, pregovori,
simulacije realnih situacija i donošenje odluka, planiranje, razvoj strategija i pisano obraćanje – jednostavno rečeno,
sve ono što je funkcionalno potrebno da se u poslovnom svetu osećate sigurno. Na ovim kursevima naučićete kako
da efikasno komunicirate u poslovnom svetu, na prirodan i samouveren način, te da budete u korak sa svim svetskim
standardima poslovne komunikacije i korespondencije. Moći ćete da bez straha odete u svet na konferenciju, seminar
ili pak potražite novi posao u inostrantsvu.
Queen Victoria Education - BIZNIS KURSEVI QUEEN VICTORIA - 1
Queen Victoria Education - BIZNIS KURSEVI QUEEN VICTORIA - 1
Queen Victoria Education - BIZNIS KURSEVI QUEEN VICTORIA - 1

SRPSKI ZA STRANCE QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
U ponudi naše škole je dakle i program PRIČAJ SRPSKI DA TE CEO SVET RAZUME. Ovaj
metod komunikativnog učenja srpskog jezika namenjen je strancima koji u našu zemlju dolaze na rad, studije ili se u
nju iseljavaju i za cilj ima to da im pomogne da jezik savladaju i koriste svakodnevno, onako kako to čine i izvorni
govornici. Isto tako, polaznike upoznajemo sa osnovama srpske kulture, književnosti i nauke i svemu onome što će
im olakšati razumevanje načina života u našoj zemlji. Nastava se održava grupno ili individualno.

Sve više i više stranaca dolazi da živi i radi u Beogradu, te su stoga kursevi srpskog jezika sve traženiji i popularniji.
Ipak ne nudi mnogo škola grupne časove srpskog jezika, ali u Queen Victoria School časovi srpskog se odrzavaju
tokom cele godine, a grupe su veličine od 3 do 8 polaznika. Časove drže diplomirani filolozi, profesori srpskog jezika i
književnosti koji znaju i barem jedan strani jezik, iako se nastava održava pre svega na srpskom, osim ako je zaista
potrebno ili sami polaznici zahtevaju da se objašnjava i na nekom drugom jeziku.

Naš cilj nije samo da pomognemo polaznicima da savladaju nimalo jednostavan srpski jezik. Mi želimo da im
približimo našu kulturu i način života i da ih upoznamo sa bogatom kulturnom i duhovnom istorijom naše zemlje i
naroda. Kao što uvek težimo tome da naši polaznici koji uče strane jezike imaju realne kontakte sa izvornim
govornicima koji će im približiti kulturu i način života, isto tako se trudimo da „našim strancima“ pružimo mogućnost
da komuniciraju sa ljudima koji će im otkriti svu lepotu naše bogate kulturne baštine. Takođe organizujemo i izlete i
vođene ture po gradu i zemlji i druženja u školi uz domaću hranu, literarne i filmske večeri za naše polaznike. Sve na
srpskom jeziku, kako bismo ih ohrabrili u učenju i pružili im priliku da vežbaju, oslobode se u govoru i zaista zavole
našu zemlju i kulturu.
Queen Victoria Education - SRPSKI ZA STRANCE QUEEN VICTORIA - 3
Queen Victoria Education - SRPSKI ZA STRANCE QUEEN VICTORIA - 3
Queen Victoria Education - SRPSKI ZA STRANCE QUEEN VICTORIA - 3

PRIPREME ZA MEDJUNARODNE ISPITE QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
English for Special Purposes ili ESP ispiti su namenjeni onima koji žele da se u inostranstvu ili u Srbiji, ali na engleskom
ili nemačkom jeziku, bave svojom profesijom. Poslodavci mogu tražiti rezultate nekog od ovih ispita i na osnovu toga
odlučuju o Vašoj kompetentnosti da radite za njih. Ispiti uglavnom testiraju četiri jezičke veštine (govorenje, pisanje,
čitanje i slušanje) i upotrebu jezika i gramatičkog znanja kroz zadatke u vezi sa ove četiri jezičke veštine.

U ponudi naše škole su kompletne pripreme za sledeće ispite: IELTS, TOEFL, SAT, ACT, FCE, CAE, CPE, BEC. Više o
svakom od ovih ispita možete saznati prateći posebne linkove ka svakom od njih na ovoj web prezentaciji.
Queen Victoria Education - PRIPREME ZA MEDJUNARODNE ISPITE QUEEN VICTORIA - 1
Queen Victoria Education - PRIPREME ZA MEDJUNARODNE ISPITE QUEEN VICTORIA - 1
Queen Victoria Education - PRIPREME ZA MEDJUNARODNE ISPITE QUEEN VICTORIA - 1

INDIVIDUALNI ČASOVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Individualni i poluindividualani časovi se održavaju onoliko puta nedeljno koliko Vi to želite, naravno u
dogovoru sa profesorom i prema njegovim stručnom savetu koliko bi to često trebalo da bude u zavisnosti od toga kakav
tip individualnih časova Vam je potreban.Individualni časovi su oni na kojima je polaznik sam sa profesorom, dok se
poluindividualna nastava odvija u malim grupama (dvoje ili troje polaznika na istom jezičkom nivou).

Možete birati i termine i dane. Individualni časovi se održavaju za sve tipove nastave, odnosno regularne,
konverzacijske, biznis kurseve ili pak pripremu za neke od međunarodnih ispita. Pre početka časova polaznik bi trebalo
da dođe u prostorije škole, obavi pismeno i usmeno testiranje i upiše se na neki tip željenih priprema, odnosno kurseva.
Testiranje ne morate zakazivati jer se vrši svakog radnog dana od 11 do 16, dok se testiranje subotom mora zakazati u
toku radne nedelje.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INDIVIDUALNI ČASOVI QUEEN VICTORIA - 5
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INDIVIDUALNI ČASOVI QUEEN VICTORIA - 6
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - INDIVIDUALNI ČASOVI QUEEN VICTORIA - 7

SKYPE ČASOVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Ovakav tip nastave je veoma zastupljen u svetu, a naša škola je bila jedna od prvih koja ih je
organizovala u Srbiji. U udobnosti vašeg doma, kancelarije, u vremenu koje vama odgovara pripremite se za neki od
međunarodnih ispita ili unapredite svoje konverzacione veštine.
Možemo se pohvaliti činjenicom da osobe koje pohađaju naše Skype kurseve dolaze iz celog sveta. Kvalitet koji
dobijaju je visok, a cene su znatno niže nego u zemljama gde žive. Tu su u ljudi iz različitih gradova Srbije i regiona i ovi
časovi im odgovaraju zato što ne moraju da dolaze lično u prostorije škole u Beogradu kako bi pohađali naše kurseve.
Preporuke možete pogledati u prostorijama škole ili ćemo vam ih poslati na zahtev mejlom.
Prevazilazimo prostorne i vremenske granice, za nas barijere ne postoje!
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SKYPE ČASOVI QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SKYPE ČASOVI QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SKYPE ČASOVI QUEEN VICTORIA - 4
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SKYPE ČASOVI QUEEN VICTORIA - 5

SPECIJALISTIČKI KURSEVI QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
U ponudi naše škole su i specijalistički kursevi stranog jezika za posebne profesije, specijalno
dizajnirani i prilagođeni poslovnim potrebama polaznika koji se bave određenim poslom. Teme koje se obrađuju su u
vezi sa onim što naši polaznici svakodnevno moraju da ispunjavaju na radnom mestu i sve to na stranom jeziku!
Jezičke veštine na kojima se baziraju ovi kursevi su tematski uvek u skladu sa realnim i relevantnim zahtevima
njihovih profesija. Nastava može biti grupna i individualna.

Ovi kursevi su namenjeni svima onima koji žele da dublje uđu u problematiku komunikacije u okviru svoje profesije i
savladaju terminologiju, pisanje i obraćanje na višem nivou nego što to omogućavaju opšti ili biznis kursevi. Ovi
kursevi su namenjeni učenicima čije znanje je već na jakom B1 nivou, baš zato što su materijali koji se u radu koriste
autentični i zato što akcenat nije na razvijanju gramatičke preciznosti, već na korišćenju jezika u posebne svrhe.
Predavači i učenici ovde veoma blisko sarađuju, kako bi prilagodili kurs potrebama svakog učenika.

Tipovi specijalističkih kurseva koje nudimo:
- Kursevi jezika za pravnike
- Kursevi jezika za računovođe, stručnjake za finansije, marketing i bankarstvo
- Kursevi jezika za novinare
- Kursevi jezika za zdravstvene radnike
- Kursevi jezika za inženjere
- Kursevi jezika za diplomate
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SPECIJALISTIČKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SPECIJALISTIČKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - SPECIJALISTIČKI KURSEVI QUEEN VICTORIA - 4

KURSEVI ZA DECU QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
Kursevi za decu do 12 godina starosti

Rad sa decom se zbog njihovog načina savladavanja znanja razlikuje od rada sa odraslima. Deca usvajaju i upijaju –
ona ne uče. Samim tim i kursevi stranog jezika moraju biti prilagođeni njihovom psihološkom razvojnom dobu i
potrebama. Naša nastava je u te svrhe interaktivna i sadrži elemente nadaleko čuvenog Montesorri sistema obrazovanja
za koji su naši profesori posebno edukovani. Rad sa decom nije samo ograničen na jezik, on služi tome da se deca
upute na prave životne vrednosti i da im se pomogne da otkriju svoja interesovanja, te da se razviju u slobodne i
samostalne ljude. Ako u tom odgovornom i teškom zadatku pomognemo roditeljima naših malih-velikih đaka,
smatraćemo svoju misiju ispunjenom.

Koristimo udžbenike za mlađe polaznike relevantnih izdavača ( Oxford, Cambridge, Macmillan, Pearson Longman,
Hueber itd.), posebno dizajnirane materijale namenjene radu sa decom, video i audio materijali na stranom jeziku
prilagođene dečijem uzrastu, didaktičke igračke i još mnogo toga.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA DECU QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA DECU QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA DECU QUEEN VICTORIA - 4

KURSEVI ZA SENIORE QUEEN VICTORIA

Kategorija - Škole stranih jezika
U ponudi škole su i kursevi za starije polaznike (60+). Godine nisu nikakva prepreka za učenje
stranog jezika, šta više, naučnici su ustanovili da stariji ljudi učenjem stranog jezika mogu ublažiti ili čak potpuno
zaustaviti degenerativne promene na mozgu, do kojih sa godinama nažalost dolazi. Učenje stranog jezika pomlađuje
Vaš mozak! A naši stariji i te kako još imaju šta da nauče i šta da kažu i podele sa drugima. Ako ste u penziji, ne
morate se dosađivati rutinama! Dođite u našu školu i naučite neki strani jezik ili osvežite svoje znanje istog! Družite
se sa polaznicima vaših godina, razmenjujte iskustva i životne priče. Komunicirajte sa Vašim dragima koji žive u
inostranstvu, a ne govore dobro srpski jezik i bez panike i straha se snađite na putovanjima u inostranstvo.


kursevi za seniore Naši SENIOR kursevi su napravljeni u skladu sa TALK WITH EASE metodom tako da zaista i
progovorite odabrani strani jezik. Na njih se mogu upisati svi polaznici, od apsolutnih početnika do onih koji su već
učili jezik (A1 do C2 nivoa). Koristimo različite interaktvine materijale i igre za nastavu, kao i udžbenike relevantnih
izdavača (Oxford, Cambrigde, Longman, Macmillan, Hueber itd.). Vežbamo govor, pisanje, čitanje i slušanje na
stranom jeziku, učimo reči i jezička pravila na časovima koji se održavaju u periodu koji odgovara polaznicima.
Časovi traju 75 minuta. Nastava može biti grupna, individualna i polu-individualna.
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA SENIORE QUEEN VICTORIA - 2
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA SENIORE QUEEN VICTORIA - 3
Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - KURSEVI ZA SENIORE QUEEN VICTORIA - 4
Dečanska 2 - Beograd - Stari Grad
011 3230738; 063 7230352;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 4
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 3
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 5
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 2
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 6
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 7
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 8
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 9
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 10
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 11
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 12
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 13
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 14
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 15
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 16
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 17
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 18
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 19
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 20
 • Škola stranih jezika Queen Victoria 1 - 21
Queen Victoria Education
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Stari Grad Dečanska 2
  V sprat, stan 13 +381 11 3230738; +381 63 7230352;
Povezane prezentacije:
Back to Top
Mirandre.com logo