Radiologija, Dijagnostički centar Savski venac

Registruj se
Prijavi se
Radiologija, Dijagnostički centar Savski venac
euromedik-bolnica-dom-zdravlja-poliklinika-radiologija
RADIOLOGIJA.
PREGLED RADIOLOGA.
dom-zdravlja-clinicanova-radiologija

Dom zdravlja Clinicanova

Beograd, Savski venac, Višegradska 26 011 7151777 |
060 3980808 |
Radiologija je medicinska specijalnost, koja uključuje sve načine medicinskog slikanja (imaginga), kojima se dobijaju informacije o anatomiji, patologiji, histopatologiji, i funkciji bolesnih stanja.
Ona takođe uključuje i interventne tehnike za postavljanje dijagnoze bolesti i za minimalno invazivno lečenje bolesti pod kontrolom imaging (slikovnih) tehnika.” Savremena radiologija obuhvata radiološku dijagnostiku i intervenciju.
U cilju utvrđivanja dijagnoze i postavljanja terapije, upotreba jonizirajućeg zračenja je opravdana i odobrena.
Radiološka dijagnostika, kod novorođenčadi se obavlja sa velikim oprezom, zbog zračenja.
U trudnoći, lekar preuzima odgovornost za ovu indikaciju, a ukoliko se proceni da je pretraga suvišna, radiolog može odbiti intervenciju.
Pravilna dijagnostika je korak do izlečenja i ne može se zamisliti bez modernih uređaja za analizu kompletne anatomije, kao što su ultrazvučni aparat i mamograf premium klase.
U našem prostoru imamo najsavremenije aparate za radiologiju, kojima upravljaju vrhunski stručnjaci iz ove oblasti.
Pod terminom radiologija se obično podrazumeva medicinska radiologija, odnosno grana medicine koja se bavi primenom raznih vrsta zračenja u cilju dijagnostikovanja i lečenja bolesti. Radiološki dijagnostički pregledi i snimanja su do danas u medicini još uvek nezaobilazne metode i mogu se smatrati za osnovnu i polaznu dijagnostiku za otkrivanje i dijagnostikovanje mnogih obolenja i trauma organizma. Tehnološki napredak i dostignuća oduvek su pratila i primenu u medicini, pa tako i u radiologiji. Takav trend će se sigurno nastaviti i u budućnosti, što će dovesti do još kvalitetnijih prikaza organa i promena na njima, a samim tim i do sigurne i pravovremene dijagnoze. Pravilno dijagnostikovanje oboljenja i tačan pronalazak uzroka tegoba ili simpotoma ukoliko oni postoje, kao i detaljno sagledavanje trauma organizma, osnovna je i polazna tačka za uspešno lečenje. Dijagnostički centri su medicinske zdravstvene ustanove koje okupljaju radiologe i lekare drugih specijalnosti s ciljem da se ustanovi pravilna dijagnoza pacijentu. U dijagnostičkim centrima koriste se savremeni medicinski aparati i uređaji za različite dijagnostičke metode koje su opšte prihvaćene u svetu. Savremena radiologija oslanja se na konstantan tehnološki razvoj i pronalaze se novi načini i dijagnostičke tehnike kako bi se, kad god je to moguće, primenile neinvazivne dijagnostičke metode.
Back to Top