Škola stranih jezika Inlingua Galindo

Registruj se
Prijavi se

Škola stranih jezika Inlingua Galindo

ŠKOLA STRANIH JEZIKA INLINGUA GALINDO

Međunarodni jezički centar inlingua® Galindo je prva privatna škola za učenje stranih jezika u Beogradu – osnovana
je 1990. godine sa ciljem da iz osnova modernizuje metodološki pristup podučavanju stranih jezika u našoj zemlji.

Do tada je taj pristup bio tradicionalan, isključivo uz čitanje i prevod tekstova i izradu pismenih vežbi. Cilj osnivača
inlingua® Galindo škole bio je da se uvede potpuno drugačiji, savremen način rada koji je u svetu bio priznat i poznat
kao direktna metoda koja podučava gramatiku i leksiku kroz konverzaciju, isključivo na ciljnom jeziku, gde polaznici
maksimalno i interaktivno učestvuju na času.

Ovakva metoda je vrlo brzo počela da donosi konkretne rezultate, što je veliki broj Beograđana prepoznao i poklonio
nam poverenje - njih i njihovu decu naučili smo da govore engleski ili neki drugi svetski jezik.

Danas, na zadovoljstvo svih naših sadašnjih i budućih polaznika, inlingua® Galindo škola ima pet centara na
različitim lokacijama u Beogradu, kako bi se svojim sugrađanima približila i lakše izašla u susret njihovim rastućim
potrebama za vrhunskom uslugom u ovoj sferi obrazovanja.

Pored naših sugrađana, od samog osnivanja naše škole veliki broj domaćih i međunarodnih firmi i kompanija takođe
je prepoznao kvalitet naših jezičkih obuka, koji je svih ovih godina na najvišem nivou zahvaljujući brižljivoj i redovnoj
kontroli kvaliteta i uhodanom sistemu po kome radimo i kontinuirano unapređujemo.

Uz to, idemo u korak i sa najsavremenijim naučnim i tehnološkim dostignućima na polju jezičkih obuka – što sve
zajedno čini ime inlingua® Galindo garancijom kvaliteta i najprepoznatljivijim brendom na ovim prostorima.
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - ŠKOLA STRANIH JEZIKA INLINGUA GALINDO - 3

JEZICI U NAŠOJ ŠKOLI

Međunarodni škola stranih jezika inlingua Galindo neguje dugogodišnju tradiciju podučavanja stranih jezika kroz više
obrazovnih programa prilagođenih različitim potrebama polaznika i njihovim nivoima znanja.

U inlingua školi možete da naučite:
- Engleski
- Nemački
- Italijanski
- Francuski
- Španski
- Ruski
- Norveški
- Srpski

Kursevi stranih jezika su organizovani kroz različite tipove nastave.
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - JEZICI U ŠKOLI INLINGUA GALINDO - 2
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - JEZICI U ŠKOLI INLINGUA GALINDO - 3

METOD I NAČIN RADA SA DECOM

Rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta

Zašto upisati dete u inlingua Galindo školu stranih jezika?
- Zato što je to najbolja investicija u budućnost Vašeg deteta!
- Zato što naši đaci ostvaruju najbolje rezultate - koji su potvrđeni kroz osvojena prva mesta na takmičenjima iz
engleskog jezika u zemlji i inostranstvu.
- Zato što kod nas najveći broj dece dolazi po preporuci!
- Zato što smo autori originalnog Galindo didaktičnog materijala – Ilustrovani englesko-srpski školski rečnik, Maksin
engleski za najmlađe, Maksa’s Magic Alphabet, Galindo board games. saznajte više

ENGLESKI
Rad sa decom se zasniva na razvijanju svih jezičkih veština, kako usmenog i pismenog izražavanja, tako i
razumevanja konverzacije i napisanog teksta. Prednost na času je data usmenoj komunikaciji kako bi se deca
oslobodila i stekla samopouzdanje u konverzaciji.

Nastava se odvija isključivo na engleskom jeziku, teme koje se obrađuju su pažljivo odabrane, korisne i interesantne.
Na ovaj način deca spontano i prirodno usvajaju engleski jezik, a to je cilj naših kurseva. Osim rada zasnovanog na
udžbeniku, obezbedili smo i veliki fond časova za CLIL aktivnosti (Content and Language Integrated Learning), tj.
kontekstualno učenje, u kojima se teme školskih predmeta (matematika, fizika, likovno ili muzičko vaspitanje, svet
oko nas, biologija, geografija, itd.) obrađuju na engleskom jeziku na zanimljiv način, kroz projekte.

Ciljevi CLIL aktivnosti:
- podizanje nivoa opšteg obrazovanja dece
- širenje fonda reči
- obeležavanje praznika
- učenje jezika kroz naučne eksperimente
- korišćenje raznovrsnih izvora saznavanja : internet, mimio interaktivne table, CD-ROM, lektira (readers), društvene
jezičke igre, pri čemu izrađujemo originalni dodatni didaktički materijal koji koristimo u nastavi
- jezička takmičenja – u okviru škole, republička i međunarodna* *Polaznik škole Galindo, Nikola Vujić, osvojio je
2013. godine drugo mesto u svojojkategoriji na međunarodnom takmičenju iz engleskog jezika, koje se održava u
Italiji, u Veneciji, a na kome je učestvovalo 5.000 takmičara iz osam zemalja. Ove godine je na tom istom takmičenju
Vladimir Nedeljković iz naše škole osvojio prvo mesto!
- timski rad, samostalnost u mišljenju i ponašanju, poštovanje individualnosti
- deca koja su naši višegodišnji polaznici imaju više znanja od svojih vršnjaka
- Način rada sa decom se svake sedmice prati i kroz redovne sastanke profesora na kojima se razgovara o novinama
u nastavi kao i praćenju rada svakog polaznika.

U kontaktu smo sa roditeljima tokom cele školske godine, a profesori i pisanim putem izveštavaju roditelje o napretku
deteta.

NEMAČKI
Kao poseban vid kurseva za onu decu koja uče nemački jezik u redovnoj školi razvijamo koncept aktiviranja
konverzacije, jer deca u velikim odeljenjima, uglavnom, nemaju mogućnost da na časovima u školi aktivno koriste
nove reči i da primene gradivo iz gramatike nemačkog jezika.
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - METOD I NAČIN RADA SA DECOM INLINGUA GALINDO - 2
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - METOD I NAČIN RADA SA DECOM INLINGUA GALINDO - 3

NAČIN RADA SA ODRASLIMA

Pet KLJUČNIH razloga da se opredelite za inlingua® Galindo školu
- Uz inlingua® nastavni metod učenje je BRZO, LAKO i ZABAVNO
- Mi smo deo međunarodnog lanca škola, što Vam omogućava da steknete svetski priznatu diplomu
- Svi profesori su iskusni filolozi koji su završili poseban trening za rad po inlingua® metodu, vedri su, pozitivni i
podsticajni
- Brzo i lako ćete steći samopouzdanje u komunikaciji i uštedeti i vreme i novac
- Direktor nastave redovno prati Vaš napredak i rad profesora

Naša škola je deo međunarodnog lanca inlingua škola sa preko 300 centara širom sveta i u nastavi za odrasle koristi
isključivo inlingua® metod. Savremeni inlingua nastavni metod je spoj dugogodišnjeg praktičnog iskustva u oblasti
podučavanja stranih jezika i najsavremenijih teorija učenja.

Konverzacija još od prvog časa!
Već od prvog časa komunikacija se odvija isključivo na jeziku koji ste došli da naučite u našoj školi. inlingua metod
Vam omogućava da razmišljate na jeziku koji učite, oslobađajući Vas potrebe da prevodite sa maternjeg jezika.
Gramatika i nove reči uvode se na prirodan način, kroz konverzaciju, a ne tradicionalno, kroz suvoparno učenje
gramatičkih pravila. Uz pomoć inlingua® metoda oslobodićete se u komunikaciji vrlo brzo, počećete da govorite i
razmišljate na jeziku koji učite.

Brzi rezultati!
Pouzdajte se u proveren i izuzetno uspešan inlingua® metod, pomoću kojeg ćete naučiti strani jezik brzo i uspešno, a
kroz razgovor i aktivno učešće u svakodnevnim situacijama, učenje će Vam biti zadovoljstvo! Sveobuhvatna vežba i
individualizovan pristup svakom pojedincu garantuju napredak na svakom času.

Svaki inlingua Galindo čas se sastoji od tri faze koje se tokom nastave smenjuju: prezentacija, vežba, produkcija. U
okviru svake faze koriste se različite tehnike i aktivnosti koje maksimalno uključuju polaznike i čas čine dinamičnim i
zanimljivim.
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - NAČIN RADA SA ODRASLIMA INLINGUA GALINDO - 2

PRIPREMA ZA CAMBRIDGE EXAMS

Zašto je i u slučaju priprema za Cambridge ispite najbolji izbor inlingua Galindo škola stranih jezika?

- Zato što svake godine na ove ispite izvodimo najveći broj kandidata
- Zato što smo Zlatni partner Britanskog saveta
- Zato što svi naši učenici polože ispite – PROLAZNOST je 100%!

Priprema za FCE, CAE, CPE (ESOL), kao i IELTS i TOEFL ispite, zasniva se na posebno odabranim udžbenicima
renomiranih autora i izdavača. Rad na svim jezičkim veštinama je organizovan u skladu sa formatom ispita. Nastava
se odvija isključivo na engleskom jeziku i kroz konverzaciju sa domaćim i stranim profesorima intenzivira se usmena
komunikacija. Kroz sistematično pisanje eseja, konstantnu vežbu, izradu testova, upotrebu izvornih video i audio
materijala, sve jezičke veštine se uporedo podižu na očekivani nivo.

Naša škola je Zlatni partner Britanskog saveta, što znači da priprema najveći broj kandidata za ove ispite. Rezultati
periodičnih, probnih testova koje organizujemo tokom kursa služe kao smernica za dalje usavršavanje, ali i za
precizno određivanje roka izlaska na ispit svakog polaznika.

Dva puta godišnje razredni starešina sastavlja izveštaj o napretku svakog polaznika radi informisanja roditelja.
Koordinator za ESOL ispite prati rad svakog polaznika kroz redovne sastanke sa profesorima koji se posebno
pripremaju za izvođenje ove vrste nastave.

KURSEVI

DECA I OMADINA

- Engleski za predškolce
- Engleski za mlađe osnovce
- Engleski za starije osnovce i srednjoškolce
- Nemački za osnovce i srednjoškolce
- Cambridge ispiti
- Kursevi u inostranstvu
- Programiranje i matematika za decu

ODRASLI

- Engleski jezik ( Opšti kurs engleskog jezika, Opšti poslovni kurs engleskog jezika, Tematski poslovni kursevi
engleskog jezika, LM - (Language maintenence) održavanje jezičkog nivoa engleskog jezika, Ubrzani kurs engleskog
jezika, Konverzacijski kurs engleskog jezika )
- Nemački jezik ( Opšti kurs nemačkog jezika, Ubrzani kurs nemačkog jezika, Tematski poslovni kursevi nemačkog
jezika, LM - (Language maintenence) Održavanje jezičkog nivoa nemačkog jezika kroz konverzaciju)
- Italijanski jezik ( Opšti kurs italijanskog jezika, Konverzacijski kurs italijanskog jezika, LM - (Language maintenence)
održavanje jezičkog nivoa italijanskog jezika)
- Serbian Courses - Srpski jezik za strance
- Opšti kursevi španskog, francuskog i ruskog jezika
- Kursevi stranih jezika za firme i preduzeća
- Vanredni kursevi stranih jezika
- Online kursevi - iOL
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - KURSEVI INLINGUA GALINDO - 2

PROVERA ZNANJA

Utvrđivanje nivoa znanja

Online provera znanja jezika

Utvrđivanje postojećeg nivoa znanja je osnova za efikasno planiranje kursa jezika i u našoj školi je:
- besplatno i vrlo precizno
- sastoji se od pismenog i usmenog dela
- obavlja se u nekom od naših centara ili online

ZA ODRASLE

Dođite u neki od naših centara na razgovor sa pedagoškim savetnikom, koji će precizno utvrditi Vašu jezičku potrebu
i nivo znanja. Na osnovu Vašeg rezultata, naš profesor će predložiti kurs koji Vam najviše odgovara i najbrže Vas
dovodi do željenog cilja.

ZA DECU

Uz kratko upoznavanje i razgovor sa detetom, naš pedagoški savetnik će predložiti kurs koji mu najviše odgovara.
Prilikom susreta, dobićete detaljne informacije o našem sistemu „stepenica“

ZA AKADEMSKE ISPITE (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)

Dođite u neki od naših centara na razgovor sa koordinatorom nastave za akademske ispite, koji će precizno utvrditi
Vašu jezičku potrebu i nivo znanja. Utvrđivanje nivoa znanja se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Na osnovu
Vašeg rezultata, naš profesor će predložiti odgovarajući kurs i termine.
Milentija Popovića 9 - Beograd - Novi Beograd
011 3114568;
Pitaj INLINGUA GALINDO
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Škola stranih jezika Inlingua Galindo
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Milentija Popovića 9 +381 11 3114568
    Beograd Voždovac Vitanovačka 42 +381 11 2493029
    Beograd Zvezdara Vranjska 21 +381 11 2451399
    Beograd Banovo brdo Požeška 58 +381 11 3573091
    Beograd Novi Beograd Gandijeva 76a +381 11 2281621
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 3
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 4
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 5
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 6
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 7
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 8
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 10
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 13
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 17
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 18
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 19
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 20
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 21
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 22
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 23
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 24
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 25
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 26
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 27
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 28
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 29
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 30
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 31
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 32
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 33
Škola stranih jezika Inlingua Galindo - 34
Back to Top
Mirandre.com logo