Škole novinarstva i medija Jagodina

Registruj se
Prijavi se
Škole novinarstva i medija Jagodina
akademija-oxford-skole-novinarstva-i-medija
Novinarski posao je jako dinamičan i uzbudljiv posao.
Ovim poslom se može baviti na različitim nivoima i u različitim sferama.
Pa tako danas imamo najrazličitije informacije koje dobijamo od novinara putem štapanih medija, interneta ili televizije, o politici, sportu, zabavi...
Posao novinara se ogleda u istraživanju određene tema, pronalaženju informacija i proveravanju istih, zatim pretvaranjem informacija u određeni tekst i na kraju objavljivanjem informacija putem određenih medija.
Naša škola organizuje kurs za novinara u trajanju od tri meseca.
U okviru kursa polaznik prolazi kroz više etapa.
U samom novinarskom poslu najbitnija je informacija, polaznike usmeravamo na koji način može tragati za informacijama, kako proveravati verodostojnost informacije, i ono najbitnije kako napisati tekst sa datom informacijom.
Način na koji se prenese informacija je jako bitan u ovoj profesiji, pa polaznike obučavamo na koji način se sastavlja novinarski tekst da informacija bude u prvom planu.
Ono što u ovoj profesiji svako mora biti na visokom nivou jeste gramatika i pravopis prilikom pisanja tekstova, pa akcenat stavljamo i na to.
LOKACIJE
Novinarski posao je jako dinamičan i uzbudljiv posao. Ovim poslom se može baviti na različitim nivoima i u različitim sferama. Posao novinara se ogleda u istraživanju određene tema, pronalaženju informacija i proveravanju istih, zatim pretvaranjem informacija u određeni tekst i na kraju objavljivanjem informacija putem određenih medija. Ono što u ovoj profesiji svakako mora biti na visokom nivou jeste gramatika i pravopis prilikom pisanja tekstova. Mediji je termin koji se koristi da bi se označile one strukture u društvu koje postoje da bi komunicirale sa širom javnošću. Termin mediji se počeo koristiti 1920-ih godina sa proširenjem prisustva radija i novina koje su te decenije počele da dostižu daleko veću popularnost. Mediji imaju velik uticaj na društvo, uveliko služe povezivanju sveta. Razvitkom tehnologije lakše i brže prenose vesti širom Zemlje a u budućnosti čak i dalje, te na taj način omogućavaju nam lakši pristup željenim informacijama. Svi imaju pravo na informacije i slobodu govora što je od izuzetne važnosti. Ali, često mediji imaju negativan uticaj na društvo, posebno na decu, koja su izložena neprimerenim sadržajima te to uveliko utiče na njihovo ponašanje.
Back to Top