Špedicija Beograd

Registruj se
Prijavi se
Špedicija Beograd
kronos-komerc-spedicija

Kronos Komerc

Novi Beograd, Nikole Dobrovića 13 011 2094128
cena: Cenovnik
ŠPEDICIJA BEOGRAD KRONOS KOMERC Bilo da se radi o carinskom zastupanju, organizovanju prevoza ili o hitnim isporukama, budite uvereni da ćete dobiti uslugu najvišeg kvaliteta i sasvim prilagođenu vašim potrebama.Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, savremenim tehnološkim rešenjima i razvijenoj međunarodnoj mreži partnera naša glavna uloga je da vašem preduzeću pojednostavimo i ubrzamo ove logističke procese.
lugi-san-system-spedicija

Lugi San System

Beograd, Kotež, Zrenjaninski put 91e 011 3318116
cena: Cenovnik
ŠPEDICIJA LUGI SAN Naše preduzeće ima u posedu 70 m² zidanog carinskog prostora, obezbeđenog video-nadzorom i čuvarom.
Takođe vršimo usluge carinjenja robe i vozila, kao i 24h utovar i istovar robe viljuškarima.
astra-sb-spedicija

Astra SB

Beograd, Surčin, Palih Boraca 10 011 7150200
ŠPEDICIJA ASTRA SB Prepoznavanje zahteva, želja i potreba naših klijenata strateški je cilj i merilo uspeha svih naših aktivnosti.
Sva vozila poseduju potrebne dokumente i dozvole za besprekorno i profesionalno izvršavanje svih usluga.
Svi naši vozači se kontinualno obučavaju u cilju kvalitetnog i profesionalnog ispunjenja svih zahteva klijenata.
Špedicija je organizacija isporuke robe, odnosno otpreme i dopreme robe kupcu, na najefikasniji i najsigurniji način. Međunarodna špedicija predstavlja privrednu delatnost koja doprinosi efikasnoj realizaciji spoljnotrgovinskog posla. Začeci savremene špedicije prate razvoj trgovine. Venecijanski su trgovci nekada, nakon ugovorene prodaje robe, poveravali isporuku robe posrednicima, koji su naplaćivali izvršene usluge. Tako se, vremenom, špedicija izdvojila kao zasebna delatnost, čija je osnovna funkcija organizovanje otpreme i dopreme robe do kupca. Špediteri i kreditiraju svoje nalogodavce - trgovce, u pogledu troškova prilikom otpreme robe. Špedicija se kao samostalna delatnost izdvaja u XIX veku, čime se daje naročiti doprinos razvoju međunarodne trgovine. U XX veku špediteri postaju odlični poznavaoci prilika na tržištu usluga prevoza, osiguranja i ostalih usluga prilikom otpreme robe. Oni prate carinske i druge propise u vezi sa međunarodnom trgovinom. Špediterska preduzeća se udružuju u nacionalna udruženja špeditera, koja donose opšte uslove poslovanja u cilju regulisanja pravnog i ekonomskog položaja špedicije.
Back to Top