St Nicolas school

Registruj se
Prijavi se

St Nicolas school

CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL

Osnovana 1999. godine, škola ST NICOLAS SCHOOL ima 16 godina iskustva u organizovanju kurseva stranih jezika
za polaznike različitih uzrasta i profila.

Od otvaranja prve škole u bloku 70 na Novom Beogradu do danas, ST NICOLAS SCHOOL je izrasla u jednu od
najpopularnijih škola stranih jezika u gradu sa učionicama na deset različitih lokacija.

Naš cilj je da svaki polaznik koji upiše kurs u ST NICOLAS SCHOOL ostvari napredak u svom znanju, a da bismo
vam pomogli u tome, nudimo:
- Kvalitetno podučavanje od strane kvalifikovanih profesora
- Male grupe gde je svaki učenik u centru pažnje
- Konsultacije sa profesorom kad god je to potrebno
- Redovne provere znanja kroz periodične testove
- Najnoviju opremu, materijale i resurse za učenje
- Kvalitetno podučavanje

Svi profesori u ST NICOLAS SCHOOL su visoko kvalifikovani i mnogi imaju više godina iskustva iza sebe. Oni su
predusretljivi, profesionalni i fokusirani na to da vam pomognu da ostvarite svoje lične ciljeve. Njihov posao je da se
pobrinu da vi uspešno učite, ali i da se osećate opušteno i da se istovremeno i zabavite.

Male grupe gde je svaki učenik u centru pažnje

Nudimo rad u grupama od 3 do 8 učenika. Ovo znači da ćete uživati u ličnoj pažnji svojih profesora, a to će vam
pomoći da brže napredujete. Naši profesori osmišljavaju dinamične, interaktivne časove, gde je fokus na svakom
polazniku, tako da su učenici motivisani da uče.
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 2
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 3
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 4
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 5
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 6
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 7
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 8
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 9
St Nicolas school - CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA ST NICOLAS SCHOOL - 10

METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL

Učenje kroz govor se naziva komunikativna metoda i u ST NICOLAS SCHOOL je koristimo na većini kurseva.
Takođe razvijamo sve vaše jezičke veštine.

Učestvovaćete u diskusijama, raditi u malim grupama, parovima ili individualno.

Vaši časovi će se zasnivati na temama vezanim za različite situacije, od aktuelnih tema do svakodnevnih razgovora.
Profesionalni i ljubazni profesori će obrađivati teme časa, pomažući vam da povećate svoj fond reči, vežbate
gramatiku, popravite konstrukciju rečenice, te da se izrazite na pravi način.

Što više vežbate i što ste više izloženi stranom jeziku, brže će se unaprediti vaša jezička sposobnost i sigurnost.

Naši profesori takođe zadaju redovno domaće zadatke, omogućujući lakše pamćenje novih reči i gramatičkih
struktura.

Kursevi u ST NICOLAS SCHOOL povećavaju vaše pasivno znanje i čine da ono postane i aktivno.

U ST NICOLAS SCHOOL čvrsto verujemo u to da polaznici treba da potpuno i aktivno učestvuju u časovima. Drugim
rečima, učićete kroz praksu. Neće biti trenutaka kad niste direktno uključeni u nastavu.

Prednosti učenja stranih jezika
- Poznavanje dva jezika može da unapredi vaše kognitivne veštine i da odloži početak demencije. Najnovije studije
pokazuju da nikad nije kasno za ovu vrstu učenja.
- U toku prethodne decenije sve više i više dokaza je ukazalo na prednosti dvojezičnosti. „Žongliranje“ između dva
jezika vežba mozak, čineći one koji su dvojezični boljim u određenim mentalnim zadacima kao što su određivanje
prioriteta i izvršavanje više zadataka istovremeno.
- Nekoliko studija je takođe dovelo dvojezičnost u vezu sa boljom radnom memorijom koja se odnosi i na čitanje i na
matematičke veštine. Psiholog Cezar Avila Rivera sa Univerziteta Kastelon u Španiji otkrio je 2010. godine da odrasli
koji govore dva jezika pokazuju veću brzinu i efikasnost u određenim zadacima koji uključuju upotrebu rukovodećih
veština kao što su planiranje i rešavanje problema.
- Dvojezičnost može da pomogne i u tome da se mozak duže održi mladim, sprečavajući demenciju. Kanadska
studija obavljena 2007. godine dokazala je da ljudi koji tečno govore dva jezika pokazuju prve simptome
Alchajmerove bolesti 4-5 godina kasnije u odnosu na ljude koji su govorili samo jedan jezik.
- Iako su ljudi koji su dvojezični uglavnom odrastali kao takvi, istraživanja pokazuju da nikada nije kasno da se nauči
drugi jezik i da se može uživati u kognitivnim prednostima koje to donosi čak i ako počnete da učite u kasnom
odraslom dobu.

Ono što je fizička aktivnost za telo, to je učenje drugog jezika za mozak.
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 2
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 3
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 4
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 5
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 6
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 7
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 9
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 11
St Nicolas school - METODOLOGIJA U ST NICOLAS SCHOOL - 12

KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL

Kursevi engleskog jezika:
- kursevi engleskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL Vam nude veštine i sigurnost potrebne za uspešnu komunikaciju
na engleskom. ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve opšteg engleskog jezika za odrasle polaznike na nivoima
od A1 do C1.

Kursevi nemačkog jezika
- Standardni nemački jezik ima oko 90 miliona maternjih govornika. Oko 80 miliona ljudi nemački govori kao drugi, a
mnogi ostali ga uče kao strani jezik. Nemаčki spаdа u tri nаjčešće učena jezikа u svetu, kаo i deset nаjčešće
govorenih jezikа u svetu. Nemаčki je među prvih pet nаjčešće korišćenih jezikа nа Internetu.

Kursevi francuskog jezika
- Više od 200 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. To je zvanični jezik u 29 zemalja. Francuski je
pre svega zadovoljstvo učiti, jer je to lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi.

Kursevi španskog jezika
- Španski jezik (kastiljanski) pripada grupi romanskih jezika. Španski jezik ima oko 400 miliona maternjih govornika
širom sveta . Procenjuje se da ga kao drugi jezik govori i razume preko 500 miliona ljudi. Osim u Španiji, ovim
jezikom se govori u većini zemalja Južne i Srednje Amerike (Hispanska America).

Kursevi italijanskog jezika
- Prema Bolonja statistici Evropske unije, 59 miliona ljudi u EU govori italijanski kao maternji jezik (13% populacije u
EU), uglavnom u Italiji, a kao drugi jezik ga govori 14 miliona. Uključujući govornike italijanskog u zemljama koje nisu
članice EU (kao što su Albanija i Švajcarska) i na drugim kontinentima, ukupan broj govornika je oko 85 miliona.

Kursevi norveškog jezika
- Norveški jezik je germanski jezik, pripada grupi skandinavskih jezika (zajedno sa danskim i švedskim). Norveška je
od srednjeg veka bila u uniji sa Danskom i pod njenim uticajem, tako da je norveški pisani jezik u tom periodu u
potpunosti nestao. Jezik obrazovanja je bio danski. U doba romantizma, sa buđenjem ideja nacije, nacionalne istorije
i samostalnosti, intelektualci dolaze do ideje da obnove svoj maternji jezik.

Kursevi švedskog jezika
- Švedski je severno-germanski jezik. Govori ga približno 8,7 miliona ljudi širom sveta, uglavnom u Švedskoj i
delovima Finske, gde ima isti pravni status kao i finski. Govornici norveškog, danskog, švedskog i finskog uglavnom
mogu međusobno da se razumeju.

Kursevi grčkog jezika
- Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru i jedan od 23 zvanična jezika Evropske unije. Danas najmanje 13 miliona
ljudi govori grčki kao maternji jezik. Grčki koreni se često koriste za nove reči u drugim jezicima; grčki i latinski su
glavni izvori međunarodnog naučničkog vokabulara.

Kursevi kineskog jezika
- Oko petina svetske populacije, ili više od milijardu ljudi, govori neki oblik kineskog jezika kao maternji. Standardni
kineski je standardizovana forma govornog kineskog koji se zasniva na pekinškom dijalektu mandarinskog. To je
zvanični jezik Narodne Republike Kine i Republike Kine (takođe poznate kao Tajvan), kao i jedan od četiri zvanična
jezika u Singapuru. To je i jedan od šest zvaničnih jezika u Ujedinjenim Nacijama.

Kursevi ruskog jezika
- Ruski jezik je jezik jedne velike svetske kulture,velike tradicije, jezik Puškina,Dostojevskog,Tolstoja, ali
istovremeno jezik sve prisutniji u svetskim biznis krugovima, ali i u srpskom poslovnom okruženju. Nekada je ruski
jezik bio obaveza (učio se obavezno u svim srpskim školama), danas je, slobodno se može reći, privilegija i prednost
u cv-ju.

Kursevi arapskog jezika
- Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika i službeni je jezik u 22 zemlje kao i u Ujedinjenim nacijama i drugim
svetskim organizacijama. Ujedno arapski jezik je maternji jezik za preko 300 miliona ljudi koji žive na prostoru od
Maroka na zapadu do Iraka na istoku.

Kursevi srpskog jezika za strance
- Srpski pripada grupi slovenskih jezika. Standardni srpski jezik ravnopravno koristi i ćirilicu i latinicu, i po tome je
jedinstven u Evropi. Međutim, ćirilica je zvanično pismo administracije. Većina reči u srpskom je slovenskog porekla.
Ipak, postoji i veliki broj pozajmljenica iz drugih jezika (turskog, nemačkog, italijanskog, grčkog, mađarskog...).

Kursevi českog jezika
- Češki je jedan od najstarijih književnih jezika u Evropi, koji zajedno sa poljskim i slovačkim pripada grupi
zapadnoslovenskih jezika. Časopis, povod, uloga, spis, čitanka, robot, pištolj, pozor, plin samo su neke od reči koje
smo preuzeli iz češkog. U Srbiji je češki priznat kao jezik manjine.

Kursevi portugalskog jezika
- Portugalski je romanski jezik koji govori oko 220 miliona ljudi, uglavnom u Portugalu i Brazilu, ali takođe u Angoli,
Mozambiku, Zelenortskoj Republici, Gvineji Bisau, Svetom Tomi i Principu, Istočnom Timoru, Ekvatorijalnoj Gvineji i
Makau.
Od pet glavnih romanskih jezika (francuski, italijanski, španski, portugalski i rumunski), portugalski je, posle
španskog, drugi najrasprostranjeniji jezik.

Kursevi japanskog jezika
- Japanski je istočno-azijski jezik koji govori oko 125 miliona govornika, uglavnom u Japanu, gde je i zvanični jezik.
Japanski nema genetičke veze sa kineskim, ali značajno koristi kineske karaktere, ili kandži, u svom sistemu
pisanja, a i veliki deo vokabulara je pozajmljen iz kineskog.

Kursevi mađarskog jezika
- Mađarski je zvanični jezik u Mađarskoj i jedan od 24 zvanična jezika Evropske unije. Van Mađarske se govori u
mađarskim zajednicama susednih zemalja – najviše u Rumuniji, Slovačkoj, Srbiji i Ukrajini. Zajedno sa finskim i
estonskim, pripada uralskoj jezičkoj porodici.

Kursevi holandskog jezika
- Holandski jezik se većinom koristi u Holandiji, Belgiji, te nekim bivšim i sadašnjim holandskim kolonijama. Varijanta
holandskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom. Ubraja se u germansku grupu
indoevropskih jezika.
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 2
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 3
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 5
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 6
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 8
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 9
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 10
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 12
St Nicolas school - KURSEVI U ST NICOLAS SCHOOL - 13

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL

ST NICOLAS SCHOOL u ponudi ima veliki broj kurseva engleskog jezika za decu svih uzrasta.
Naši kursevi za predškolce osmišljeni su tako da podstiču slušanje, imitiranje, vežbanje i prirodno usvajanje fraza i
izgovora. Deca uče kroz pesme, igru i glumu. Jedna od uspešnih metoda koje primenjujemo je i TPR (Total Physical
Response) koja u osnovi ima ideju da se drugi jezik može naučiti kao i prvi, kroz iste prirodne procese.

Za naše osnovce i srednjoškolce koji žele da unaprede svoje znanje engleskog jezika ST NICOLAS SCHOOL nudi
zanimljive programe koji se zasnivaju na najpoznatijim udžbenicima, diskovima i dodatnim materijalima iz Velike
Britanije. Trudimo se da učenje jezika za decu bude zabavno, ali i da shvate njegovu važnost i korisnost za budući
život. Naši učenici uče u opuštenoj atmosferi, ali pred njih stalno postavljamo nove izazove u ovladanju engleskim
jezikom. Pored časova u učionici, s vremena na vreme deci organizujemo i vannastavne aktivnosti van škole.

Pored osnovnih kurseva za srednjoškolce, ST NICOLAS SCHOOL kao član partnerskog programa Britanskog
Saveta, organizuje i pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih Kembridž ispita: FCE (First Certificate in
English) i CAE (Certificate of Advanced English).

FCE (First Certificate in English)
Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope, ovaj sertifikat nosi oznaku B2. Njime se potvrđuje da kandidat ima
dovoljno jezičkog znanja da može samostalno da se snalazi u zemljama engleskog govornog područja. Prihvaćen je
kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom Velike Britanije, kao i svuda u svetu.

Ovaj ispit najčešće polažu tinejdžeri i odrasli kandidati zbog školovanja na engleskom jeziku, dobijanja bolje poslovne
pozicije ili iz ličnog interesovanja.

CAE (Certificate of Advanced English)

Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope, ovaj sertifikat nosi oznaku C1. Od polaznika na ovom nivou očekuje se
da se snalaze u većini situacija, na poslu i na studijama u zemljama engleskog govornog područja. CAE ispit je
dokaz da je kandidat sposoban ne samo da se sa lakoćom snalazi u životnim situacijama, već i da prati sva
univerzitetsaka predavanja i efektno komunicira na profesionalnom nivou. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi
univerziteti u Velikoj Britaniji, kao i mnogi drugi širom sveta.

Od kandidata koji polažu ovaj ispit se očekuje da mogu da koriste jezičke strukture sa lakoćom i da su u stanju da
prilagode stil izražavanja različitim društvenim situacijama i sagovornicima.
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 2
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 4
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 5
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 6
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 7
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 10
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 11
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 13
St Nicolas school - KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DECU ST NICOLAS SCHOOL - 14

MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL

LCCI - Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

ICC - Član međunarodne jezičke asocijacije

PICCOLINGO - Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta

Universita Per Stranieri PERUGIA - Akreditovani centar za CELI ispite.

TOLES LEGAL - Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika.
St Nicolas school - MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL - 2
St Nicolas school - MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL - 6
St Nicolas school - MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL - 8
St Nicolas school - MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL - 9
St Nicolas school - MEDJUNARODNE AKREDITACIJE ST NICOLAS SCHOOL - 10
Nehruova 51a - Beograd - Novi Beograd
011 3184283;
Pitaj St NICOLAS SCHOOL
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
St Nicolas school
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Beograd Novi Beograd Nehruova 51a +381 11 3184283
  Beograd Novi Beograd Jurija Gagarina 31b +381 11 2270527
  Beograd Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđića 45v +381 11 3131338
  Beograd Novi Beograd Narodnih heroja 30 +381 11 2605569
  Beograd Bežanijska Kosa Nededljka Gvozdenovića 34 +381 11 6167965
  Beograd Voždovac Ustanička 189 +381 11 3472763
  Beograd Cerak Ratka Mitrovića 159a +381 11 2318877
  Beograd Voždovac Vojvode Stepe 78 +381 11 3910840
  Beograd Zvezdara Dimitrija Tucovića 30 +381 11 2455339
  Beograd Zemun Milana Uzelca 23j +381 11 2100627
St Nicolas school - 2
St Nicolas school - 3
St Nicolas school - 4
St Nicolas school - 5
St Nicolas school - 6
St Nicolas school - 7
St Nicolas school - 8
St Nicolas school - 9
St Nicolas school - 10
St Nicolas school - 11
St Nicolas school - 12
St Nicolas school - 13
St Nicolas school - 14
St Nicolas school - 15
St Nicolas school - 16
St Nicolas school - 17
St Nicolas school - 18
St Nicolas school - 19
St Nicolas school - 20
St Nicolas school - 21
St Nicolas school - 22
St Nicolas school - 23
St Nicolas school - 24
St Nicolas school - 25
St Nicolas school - 26
St Nicolas school - 27
St Nicolas school - 28
St Nicolas school - 29
St Nicolas school - 30
St Nicolas school - 31
St Nicolas school - 32
St Nicolas school - 33
St Nicolas school - 34
St Nicolas school - 35
St Nicolas school - 36
St Nicolas school - 37
St Nicolas school - 38
St Nicolas school - 39
St Nicolas school - 40
St Nicolas school - 41
St Nicolas school - 42
St Nicolas school - 43
St Nicolas school - 44
St Nicolas school - 45
St Nicolas school - 46
St Nicolas school - 47
St Nicolas school - 48
St Nicolas school - 49
St Nicolas school - 50
St Nicolas school - 51
St Nicolas school - 52
St Nicolas school - 53
St Nicolas school - 54
St Nicolas school - 55
St Nicolas school - 56
St Nicolas school - 57
St Nicolas school - 58
St Nicolas school - 59
St Nicolas school - 60
St Nicolas school - 61
St Nicolas school - 62
St Nicolas school - 63
St Nicolas school - 64
St Nicolas school - 65
St Nicolas school - 66
St Nicolas school - 67
St Nicolas school - 68
St Nicolas school - 69
St Nicolas school - 70
St Nicolas school - 71
St Nicolas school - 72
St Nicolas school - 73
St Nicolas school - 74
St Nicolas school - 75
St Nicolas school - 76
St Nicolas school - 77
St Nicolas school - 78
St Nicolas school - 79
St Nicolas school - 80
St Nicolas school - 81
St Nicolas school - 82
St Nicolas school - 83
St Nicolas school - 84
St Nicolas school - 85
St Nicolas school - 86
St Nicolas school - 87
St Nicolas school - 88
St Nicolas school - 89
St Nicolas school - 90
St Nicolas school | CENOVNIK
Pitaj St NICOLAS SCHOOL
Firma pripada kategorijama:
Back to Top
Mirandre.com logo