Tabaš kamini

Registruj se
Prijavi se

Tabaš kamini

TABAŠ

Tabaš doo, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću , osnovano početkom 1991. godine.
Od 1998 godine glavne aktivnosti firme Tabaš doo su kompletni kamenorezački radovi u građevinarstvu -sve faze
projektovanja kao i nabavke, obrade i ugradnje pozicija u kamenu – podovi, stepenice, zidne unutrasnje obloge kao i
fasade.

Druga delatnost je projektovanje i izrada, ugradnja kamina po sistemu ‚‚ključ u ruke“. Tabaš je do sada realizovao više
stotina unikatnih i originalnih kamina, koji su prilagođeni željama klijenata i uklapaju u ambijent.
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1
Tabaš - TABAŠ - 1

KAMINI TABAŠ

Kamin je jedan od elemenata vašeg doma koji prostor čini prepoznatljivim i daje vaš lični pečat , te kao takav, još i
pre same realizacije mu se posvećuje dužna pažnja i vreme.
Vrstu i oblik kamina, odabir njegovog položaja kao i veličinu i materijal od koga će biti napravljen određuje arhitekta.
Projektovati kamin znači i sagledavanje celokupnog prostora u kome će se on nalazi. Time, smeštanje kamina u
ambijent, mora se postići funkcionalno i oblikovno jedinstvo prostora.
Pre svake realizacije kamina, naše iskustvo nam govori, da je najviše vremena potrebno pri samom projektovanju,
definisanju, odnosno usklađivanju rešenja sa željom projektanta, kupca ili investitora. Taj period nazivamo
primpremnim i on može trajati nedelju do dve dana, u zavisnosti od kompleksnosti projekta kamina.

Ložišta mogu biti izrađena od livenog gusa ili od kotlovskog lima. Ložišta od livenog gusa su
zastupljenija na tržištu i imaju manju cenu.Druga vrsta ložišta su napravljena od kotlovskog lima. Gorionik im je
obložen šamotnim pločama ili vermikulit pločama. Ona spolja izgledaju elegantnije. Cene ovih ložišta su uglavnom
mnogo veće od livenih.

Realizacija kamina po fazama:
- Faza - 1
Postavljanje postolja
- Faza - 2
Položaj ložišta
- Faza - 3
Postavljanje
rama oko ložišta
- Faza - 4
Povezivanje ložišta nadimnu vertikalu.Postavljanje drvene grede
- Faza - 5
Postavljanje maskeod gipsa
- Faza - 6
Prva vatra u kaminu
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1
Tabaš - KAMINI TABAŠ - 1

PODELA KAMINA PO POLOŽAJU

Položaj kamina u prostoriji u već postojećim objektima odrediće položaj dimnjaka.

- Zidni kamini
U zavisnosti od karakteristika zida, njegove debljine, sastava, veličine kamini mogu biti „ugrađeni“ i „priljubljeni“ zidni.
Ugrađeni zidni kamini se mogu realizovati kada ložište možemo ugraditi potpuno ili mestimicno u zid iza kamina.
ovakvi kamini omogucuju vise mesta u prostoriji. Nije uvek moguće ovo rešenje.
Priljubljeni zidni nastaju kada se ložište, a često i sama dimna vertikala nasloni na zid. U realizaciji ovakvog kamina,
dobijamo i prostor sa strane kamina za dodatne funkcije (biblioteke, police, smeštanja goriva za kamin i sl.) Ovaj
položaj zidnih kamina je češće realizovan.

- Ugaoni kamini
Ugaoni kamin kao što i naziv kaže, nalaze se u uglu prostorije. Ovakvi kamini daju poseban vizuelni efekat zato što
se „doživljaj vatre“ može sagledati skoro iz cele prostorije. Oblikovanje komore iznad ložišta može biti ortogonalno ili
lučno. Ovi kamini mogu biti povezani sa drugim elementima u prostoru: stepenicama, stubom i sl.
U koliko želite zidni kamin, na uglu, moguće je realizovati i takav model.

- Slobodnostojeći kamini
Centralni detalj. Često se dešava da dimna vertikala, naslonjena na konstruktivni element stub, čini centralni element
prostorije.Takvo postojeće stanje nam daje mogućnost za realizaciju ovakvog kamina. Slobodnostojeći kamin može
imati i ložišta koja gledaju na više strana, u koliko je funkcionalno to potrebno. Na tržištu postoje i savremeni kamini,
već gotovi kamini odmetala, lima i koji samostalno stoje u protoriji.

- Višestrani kamini
Ukoliko ambijent zahteva da kamin ima „lice“ na dve ili više strana, zato što je funkcionalno tako projektovana, ova
vrsta kamina ustvari vezuje dva kamina u jednom, pa ih nazivamo dvojni kamini
Ugrađeno je ložište koje gleda na dve ili više strana.
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO POLOŽAJU - 1

PODELA KAMINA PO STILU

Oblikovanje kamina je veza sa ambijentom kome on treba da pripadne, kao i samim stilom enterijera.

- Moderni kamini
Moderan kamin je prilagođen potrebama današnjeg života. Danas kamin prati forme, stilove, materijale i ostale
zahteve jednog modernog enterijera. Projektantima daje mogućnost da u potpunosti uklope kamin u ambijet. Moguće
je, takodje, moderan kamin staviti kao primarnu ili sekundarnu vrstu grejanja u kući ili stanu.

- Klasični, engleski, stilski kamini
Ponekad nas klasični kamin vrati u vreme kada je svaka prostorija imala svoj kamin (zato sto je to bio jedini način
grejanja) i kada je kamin zauzimao važno mesto u projektovanju enterijera. Kao neizostavni deo enterijera, pratio je i
razvoj svih stilova u klasičnoj arhitekturi.

- Tradicionalni, rustični kamini
Vreme kada su kamin i vatra u njemu, bili srce svakog domaćinstva.
Služio je i za ogrev i kuvanje, pa je i sama forma kamina bila prilagodjena njegovoj funkciji. Danas je i tradicionalni
kamin modernizovan ali i dalje čuva toplinu rustičnog doma.
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1
Tabaš - PODELA KAMINA PO STILU - 1

KAMEN TABAŠ

Kamen je deo stene i može da ima promenjene karakteristike u odnosu na stensku masu iz koje je izvađen
Stene se klasifikuju: po načinu postanka i po fizickom stanju:
Po postanku:
– Magmatske /graniti, granodioriti, tonaliti, dioriti, sijeniti, gabri, daciti, peridoiti, bazalti, dijabazi…./
– Sedimentne /breče, peščari, krečnjaci, dolomiti, travertini, bigar, mermerni oniks, tufovi…./
– Metamorfne /mermeri, argilošisti, škriljci, kvarciti/

Po fizickom stanju:
– Čvrste stene
– Vezane stene
– Nevezane stene

Petrografska svojstva stena su:
– mineralni sastav
– struktura
– tekstura
– ispucalost
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Tabaš - KAMEN TABAŠ - 1
Trajka Rajkovića 3 - Beograd - Novi Beograd
011 2270554; 063 8505677; 060 7654327;
Pitaj TABAŠ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Tabaš kamini
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Trajka Rajkovića 3 +381 11 2270554 +381 63 8505677 +381 60 7654327
Tabaš - 18
Tabaš - 20
Tabaš - 21
Tabaš - 22
Tabaš - 23
Tabaš - 24
Tabaš - 25
Tabaš - 26
Tabaš - 27
Tabaš - 28
Tabaš - 29
Tabaš - 30
Tabaš - 31
Tabaš - 32
Tabaš - 33
Tabaš - 34
Tabaš - 35
Tabaš - 36
Tabaš - 37
Tabaš - 38
Tabaš - 39
Tabaš - 40
Tabaš - 41
Tabaš - 42
Tabaš - 43
Tabaš - 44
Tabaš - 45
Tabaš - 46
Tabaš - 47
Tabaš - 48
Tabaš - 69
Povezane prezentacije:
Back to Top
Mirandre.com logo