Topers

Registruj se
Prijavi se

Topers

TOPERS

Preduzeće Topers D.O.O. osnovano je 1990. godine, pre toga posluje kao szr PeR.

Bavimo se iznajmljivanjem – rentiranjem i montažom skela, izradom projekata skelskih konstrukcija kao i zvođenjem završnih radova u građevinarstvu (restauracija i sanacija objekata) po sistemu “ključ u ruke”.
Topers - TOPERS - 1
Topers - TOPERS - 1
Topers - TOPERS - 1

SKELE

Posedujemo, iznajmljujemo-rentiramo i montiramo najsavremenije brzomontazne modularne skele, pokretne skele i radne platforme.

Naše skele su konstruisane tako da omogućavaju bezbedan i produktivan rad, poseduju sve potrebne ateste i sertifikate o primenjenim medjunarodnim normama i konvencijama o bezbednosti i zaštiti na radu (Mašinski Fakultet Beograd).
Topers - SKELE TOPERS - 1
Topers - SKELE TOPERS - 1
Topers - SKELE TOPERS - 1

RAMOVSKE SKELE

Brzomontažne modularne ramovske skele odlikuje:
- bezbedno obavljanje radova sa istih
- jednostavna i ergonomska konstrukcija
- brza montaža/demontaža
- stabilnost konstrukcije
- savršena geometrija.
Topers - RAMOVSKE SKELE TOPERS - 1
Topers - RAMOVSKE SKELE TOPERS - 1
Topers - RAMOVSKE SKELE TOPERS - 1

VIŠESMERNE (ALLAROUND) SKELE

Brzomontažne, modularne, višesmerne skele omogućavaju montažu oko objekata čija je arhitektura složenija (upadi ispadi-erkeri) ili kružnog oblika.

Ove skele moguće je montirati i kao prostorne i noseće skelske konstrukcije.Poseduju metalne patosnice sa prolaznim podovima i merdevinama za vertikalnu komunikaciju radnika.
Topers - VIŠESMERNE (ALLAROUND) SKELE TOPERS - 1
Topers - VIŠESMERNE (ALLAROUND) SKELE TOPERS - 1
Topers - VIŠESMERNE (ALLAROUND) SKELE TOPERS - 1

POKRETNE SKELE

Iznajmljujemo i montiramo pokretne skele (skele na točkovima) odgovarajućih dimenzija i nosivosti. Ove skele se mogu bezbedno i brzo premestati sa pozicije na poziciju. U zavisnosti od raspoloživog radnog prostora mogu se montirati u raznim dimenzijama u osnovi i po visini. Odlikuje ih komforan radni prostor i stabilnost konstrukcije.
Topers - POKRETNE SKELE TOPERS - 1
Topers - POKRETNE SKELE TOPERS - 1
Topers - POKRETNE SKELE TOPERS - 1

RADNE PLATFORME

Iznajmljujemo i montiramo:
- pokretne radne platforme sa tockovima visine do h=14+1m
- stabilne(nepokretne) radne platforme visine do h=30m

Platforme se formiraju (od elemenata višesmerne modularne skele) kao prostorne, opremljene prolaznim podovima i
merdevinama-stepenicama za vertikalnu komunikaciju radnika.
Topers - RADNE PLATFORME TOPERS - 1
Topers - RADNE PLATFORME TOPERS - 1
Topers - RADNE PLATFORME TOPERS - 1
Topers - RADNE PLATFORME TOPERS - 1

FASADNE SKELE

Iznajmljujemo i montiramo fasadne skele konstruisane od elemenata ramovskih (Blitz) ili višesmernih (allaround) skela a
u zavisnosti od složenosti arhitekture objekta. Ove skele su prilagodljive po visini i dubini patosnica tj. „polja“ –
standardnog modula skele.
Topers - FASADNE SKELE TOPERS - 1
Topers - FASADNE SKELE TOPERS - 1
Topers - FASADNE SKELE TOPERS - 1

GRAĐEVINSKE SKELE

Iznajmljujemo i montiramo građevinske skele (konstruisane od elemenata ramovskih, višesmernih i cevnih skela) koje se
koriste prilikom izgradnje novih objekata ili rekonstrukcije postojećih objekata. Prilagodljive su po visini i dubini patosnica
tj. osnovnog modula skele.
Topers - GRAĐEVINSKE SKELE TOPERS - 1
Topers - GRAĐEVINSKE SKELE TOPERS - 1
Topers - GRAĐEVINSKE SKELE TOPERS - 1

USLUGE

Iznajmljivanje – rentiranje skela
Iznajmljujemo skele sa montažom/demontažom, transportom izradom projekata-elaborata skelskih konstrukcija. Naše
skele su proizvedene od strane renomiranog nemačkog proizvođača (Layher).

Montaža skela
Montažu i demontažu skela vrše naši iskusni i odgovorni radnici koji poseduju stručno obrazovanje i obučeni su za
bezbedan i siguran rad pri obavljanju pomenutih poslova.

Izrada projekata – elaborata skelskih konstrukcija
Sa našim timom stručnih i odgovornih projektanata (Dipl.ing. građ; Dipl. ing. arh.; Dipl.ing.mašinstva) duži niz godina
izrađujemo projekte – elaborate za skelske konstrukcije najrazličitijih tipova i namena.

Pribavljanje tehničke dokumentacije
Pružamo usluge pribavljanja tehničke dokumentacije potrebne za izradu i montažu skelskih konstrukcija.
Topers - USLUGE TOPERS - 1
Topers - USLUGE TOPERS - 1
Topers - USLUGE TOPERS - 1

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

TOPERS d.o.o je duži niz godina prepoznatljiv u oblasti građevinarstva po izvođenju završnih radova u građevinarstvu, a
posebno po radovima na revitalizaciji/restauraciji i sanaciji fasada objekata koji su pod tretmanom Zavoda za zaštitu
spomenika kulture.
Topers - ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU TOPERS - 1
Topers - ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU TOPERS - 1
Topers - ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU TOPERS - 1
Dunavska 25 - Beograd - Dorćol
011 2637416;
Pitaj TOPERS
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Topers
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Dorćol Dunavska 25 +381 11 2637416
Topers - 26
Topers - 32
Topers - 21
Topers - 4
Topers - 5
Topers - 16
Topers - 13
Topers - 6
Topers - 17
Topers - 7
Topers - 9
Topers - 10
Topers - 11
Topers - 12
Topers - 14
Topers - 15
Topers - 18
Topers - 19
Topers - 20
Topers - 22
Topers - 23
Topers - 24
Topers - 25
Topers - 8
Topers - 27
Topers - 28
Topers - 29
Topers - 30
Topers - 31
Topers - 2
Topers - 3
Back to Top
Mirandre.com logo