Univerzitet za treće doba Vračar

Registruj se
Prijavi se
Univerzitet za treće doba Vračar
UNIVERZITET ZA TREĆE DOBA. Računari-za treće doba. Kombinovani paket program (Windows – Word – Internet) namenjen je početnicima koji se osposobljavaju za samostalan rad i pruža osnovna praktična znanja kroz operativni sistem Windows 8, potrebna znanja za obradu teksta Word 2013, i upoznavanje sa upotrebom Interneta, elektronskom poštom (e-mail), web prezentacijama i drugim servisnim uslugama interneta. Za penzionere: Svima koji su željni znanja, koji žele da svoje slobodno vreme osmisle na kreativan način, da se bave onim za šta im je uvek nedostajalo vremena i mogućnosti, Centar za obrazovanje i kulturu “Božidarac 1947″ nudi zanimljive programe prilagođene interesovanju i dobu: muzički instrumenti (klavir, sintisajzer, gitara), pevanje, joga.
Univerzitet za treće doba - organizuje obrazovne i umetničke programe za penzionere. Delatnost Zanatsko obrazovnog centra „ADŽIJA“ Novi Sad je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja. Naše diplome su priznate u Srbiji a i u inostranstvu. U Centru ADŽIJA se organizuje i realizuje permanentno obrazovanje i stručno usavršavanje, učenje stranih jezika po svim nivoima i srpskog jezika za strane državljane, sticanje posebnih znanja i veština, sticanje zanatskih veština za obavljanje određenih usluga, usavršavanje u procesu rada i u struci i inoviranje znanja, opšte kulturno i estetsko obrazovanje i razvijanje određenih umetničkih, likovnih, muzičkih i baletskih sklonosti, koje nije definisano po stepenima obrazovanja, a realizuje se po programima seminara, kurseva stručnog usavršavanja, osposobljavanja, sticanja posebnih znanja i zanatskih veština i inoviranja znanja.
Back to Top