Veleprodaja lekova, Veledrogerije Novi Pazar

Registruj se
Prijavi se
Veleprodaja lekova, Veledrogerije Novi Pazar
hygia-pharm-veleprodaja-lekova-veledrogerije

Hygia Pharm

Novi Pazar, Rasima Halilovića 47 020 332652 |
020 332653 |
VELEPRODAJA LEKOVA, VELEDROGERIJE BEOGRAD HYGIA PHARM Bavimo se veleprodajom lekova.
Možete nas direktno kontaktirati pute našeg mejla.
Veledrogerije se bave veleprodajom medicinskih sredstava i lekova. Lek je proizvod koji sadrži supstancu ili kombinaciju supstanci proizvedenih i namenjenih za lečenje ili sprečavanje bolesti kod ljudi ili životinja, postavljanje dijagnoze, poboljšanje ili promene fizioloških funkcija, kao i za postizanje drugih medicinski opravdanih ciljeva. Reklamiranje lekova i medicinskih sredstava mora biti objektivno i ne sme dovoditi u zabludu. Raspolaganje pouzdanim informacijama o lekovima predstavlja preduslov za sprovodjenje racionalne upotrebe lekova. Širom sveta potreba za dostupnošću lekova i vakcina postaje sve veći. Na tržištu Republike Srbije, prema broju registrovanih lekova, u prometu se nalazi 67,5% uvoznih i 32,5% domaćih lekova, što nam ukazuje na veliki broj lekova koji se uvoze. Ukoliko je, ne veleprodaja već predstavništvo inostrane kompanije nosilac dozvole za stavljenje leka u promet, pristupa se koncesijkom uvozu. Pored uvoza lekova stranih proizvodjača koji imaju dozvolu za stavljanje u promet, u nekim slučajevima vrši se i uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet na teritoriji Republike Srbije.
Back to Top