Vulkanizeri Čačak

Registruj se
Prijavi se
Vulkanizeri Čačak
kemoimpex-vulkanizeri

Kemoimpex

Čačak, Đorđa Popovića bb 032 5590160
VULKANIZERI BEOGRAD KEMOIMPEX Godine iskustva u ovoj oblasti predstavljaju garanciju visokog nivoa kvaliteta u pružanju svih vrsta vulkanizerskih usluga.
Rad edukovanih kadrova na najsavremenijim mašinama po povoljnim cenama pružiće zadovoljstvo svakom korisniku usluga naših servisnih centara širom Srbije.
Osnovni zadatak vulkanizera jeste popravka pneumatika na ličnim, teretnim i radnim vozilima. Osim toga, vulkanizeri uravnotežuju rotacijske mase točkova nakon ugradnje gume na felnu, a u boljim radionicama ugađaju i ukupnu geometriju točka. Na taj se način poboljšavaju vozne karakteristike vozila te se omogućuje sigurnija vožnja. Nakon skidanja točka s oštećenim pneumatikom s vozila, posebnim se alatom demontira i guma sa felne. Nakon dijagnostikovanja kvara, zavisno od tipa pneumatika, vulkanizeri pristupaju popravci. Tehnološkim postupcima tretiranja gumenih masa ponovno osposobljavaju pneumatik za prihvaćanje propisanog pritiska vazduha, te ga montiraju na točak vozila. Uravnotežavanje rotacijskih masa točkova sprovodi se mernim instrumentima. Merenjem karakterističnih funkcija rotacije točka, utvrđuje se mogući ne srazmer njegovih rotacijskih masa. Ako se on utvrdi, vulkanizeri ugradnjom dodatnih pločica na felnu točka uravnotežavaju dinamiku njegove rotacije. U radu se vulkanizeri služe klasičnim automehaničarskim alatom, specijalnim alatima za skidanje i montiranje pneumatika na felnu točka i alatima potrebnima za proveru tehnoloških postupaka popravka gumenih masa. Moraju savladati i elektronskim mernim instrumentom za dinamičko uravnotežavanje rotacije točka koji poseduju sve bolje radionice.
Back to Top