Zaštita na radu Beograd

Registruj se
Prijavi se
Zaštita na radu Beograd
trayal-zastita-na-radu

Trayal

Kruševac, Miloša Obilića BB 037 422328
cena: Cenovnik
ZAŠTITA NA RADU BEOGRAD TRAYAL Proizvodnja zaštitnih sredstava datira od 1925.godine kada je pocela da se proizvodi zaštitna maska M- 27. Posle II svetskog rata razvijena je čitava podela proizvoda namenjenih individualnoj i kolektivnoj zaštiti.
secut-obezbedjenje-i-zatita-na-radu-zastita-na-radu

Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu

Novi Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6 011 2200040
cena: Cenovnik
ZAŠTITA NA RADU BEOGRAD SECUT Uspostavljanjem sistema kvaliteta QMS, preduzeće SECUT ubrzava procese za svoje proizvode – usluge i pozicije na tržištu.
Cilj ove procedure je da utvrdi način upravljanja i razvoja funkcije menadžmenta rizikom, da poslodavce zajedno sa zaposlenima informiše i procesuira u kontekstu da je zdrav i sposoban radnik jedini uslov da poslodavac i zaposleni imaju sigurnu budućnost kako u pogledu zdravlja, tako i u pogledu opstanka na tržištu. Bezbednost i zdravlje na radu je kontinuirani poces kome se ne može pristupiti neodgovorno.
Primena mera, propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je ogromni korak dalje u skladu sa normama dobrih preduzetnika.
microcer-kanjiza-zastita-na-radu
ZAŠTITA NA RADU BEOGRAD MICROCER Microcer u svojoj ponudi ima kvalitetnu i povoljnu opremu za zaštitu na radu.
alarmius-nd-zastita-na-radu
ŽAŠTITA NA RADU BEOGRAD ALARMIUS ND ALARMIUS ND predstavlja poslovni sistem u protivpožarnoj zaštiti i sigurnosti koji nudi celokupan asortiman protivpožarnih proizvoda i usluga, te opremu i rešenja za povećanje sigurnosti i spasavanja života, imovine i okoline.

Lorencic Bauservice

Beograd, Zemun, Batajnički drum bb X deo 011 4142322 |
011 4142323 |
Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih delatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Zaštita na radu kao skup interdisciplinovanih aktivnosti uređuje mere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektovanim, tehničkim) merama rizici na radu eliminisali ili umanjili odnosno sveli na prihvatljivu meru, te kako bi se nakon primene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđene mere rizika, prestali rizik sveo na prihvatljivu meru primenom posebnih (organizacijskih) pravila zaštite na radu. Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se sprečili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posledicama za zdravlje i život radnika kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom.
Back to Top