Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu

Registruj se
Prijavi se

Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu

SECUT OBEZBEDJENJE I ZAŠTITA NA RADU

Kompanija SECUT je osnovana 2002.godine sa ciljem pružanja usluga fizičko tehničkog obebeđenja.

Od početka našeg poslovanja, do danas, stekli smo mnogo klijenata iz svih oblasti usluga. Naravno, rezultati nisu
došli sami.Stalnim učenjem, usavršavanjem i sticanjem znanja, naši menadžeri su kroz obuke i stečene veštine
prenosili znanje zaposlenima, te smo do danas stekli značajan broj klijenata.
Naša referentna lista najbolje govori o nama. Zanimljivo je istaći da imamo malu fluktoaciju zaposlenih na svim
nivoima, što je za kompaniju koja se bavi ovom vrstom usluga, retkost. Ovim načinom poslovanja smo stekli
poverenje zaposlenih i klijenata, što je osnov za uspeh.

Fizičko-tehničko obezbeđenje podrazumeva:
- Fizičko-tehničko obezbeđenje objekata, lica ili skupova,
- Bezbednosni konsalting,
- Tehničko obezbeđenje
- Daljinski nadzor objekata
- Transport novca i materijalnih vrednosti
- Detektivske poslove
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - SECUT OBEZBEDJENJE I ZAŠTITA NA RADU - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - SECUT OBEZBEDJENJE I ZAŠTITA NA RADU - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - SECUT OBEZBEDJENJE I ZAŠTITA NA RADU - 4

OBEZBEDJENJE POSLOVNIH PROSTORA SECUT

Fizičko-tehničko obezbeđivanje (FTO) poslovnih prostora i velikih poslovnih sistema nosi i veliku dozu profesionalne
odgovornosti i pripremljenosti za ovu vrstu izazova. SECUT tim u tom kontekstu ne prepusta stvari slučaju –
menadžeri odabrani da rukovode obezbeđenjem objekta, vrše slojevite pipreme – počevši od preliminarnog
upoznavanja sa sadržajem objekta i svim neophodnim pratećim elementima u cilju što bolje organizacije
funkcionisanja i izvršavanja radnih zadatka.

Takođe, odmah se pristupa uspostavljanju celokupnog sistema FTO, njegove unutrašnje organizacije na objektu,
sistema veza, obaveštavanja, izveštavanja, koordinacije sa ostalim bitnim službama i pojedincima, a takođe i
dostavljanje bitnih kontakata od strane obezbeđnja ka mogućim korisnicima usluga vezanim za objekat na kome se
pruža usluga.

Usluge koje pružamo su sledeće:
- Preduzimanje preventivnih mera u cilju zaštite ljudi i imovine,
- Obezbeđivanje mera radi neometanog obavljanja delatnosti korisnika usluga,
- Sprečavanje i otkrivanje pojava koje mogu naneti štetu imovini klijenta,
- Onemogućavanje pristupa neovlašćenim licima u objekte i druge prostorije preduzeća,
- Preduzimanje zakonom dopuštenih mera, koje su potrebne za proces rada i zaštitu radnika koji vrše taj rad
- Ažurno vodjenje svih propisanih evidencija,
- Poznavanje i postupanje u skladu sa Kodeksom poslovnog ponašanja,
- Po preuzimanju radnog mesta utvrđuje se stanje na objektu i radi se izveštaj, ako je neophodno, o poboljšanju rada,
- Detaljne zadatke i obaveze radnika definišemo u koordinaciji sa ovlašćenim predstavnikom preduzeća koje nas
angažuje.

Po usaglašenim stavovima izrađuju se procedure rada kojih se svaki radnik strogo pridržava, a radnici koji
budu angažovani su prijavljeni po svim pravilima i zakonskim merama koje predviđa Zakon o radu i radnim odnosima.
Secut - Obezbedjenje i Zatita na radu - OBEZBEDJENJE POSLOVNIH PROSTORA SECUT - 2
Secut - Obezbedjenje i Zatita na radu - OBEZBEDJENJE POSLOVNIH PROSTORA SECUT - 4
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - OBEZBEDJENJE POSLOVNIH PROSTORA SECUT - 5

OBEZBEDJENJE SHOPPING CENTARA SECUT

Šoping centri kao komercijalni prostori velike frekvencije robe i posetilaca, zahtevaju posebnu pažnju kada je u pitanju
fizičko – tehničko obezbeđenje ovakvih vrsta objekata.

Preduzeće SECUT trenutno pruža usluge obezbeđenja najvećeg šoping mola na ovim prostorima - Ušće Shopping
Centra, kao i nekolicine strukturno sličnih objekta. Ova referenca dovoljno govori u prilog ozbiljnosti i kvalitetu usluge
koju pružamo.

Ta fokusiranost i celodnevna pažnja najbolje je izražena kroz koordinaciju poslova - od organizovanja neophodne
logistike, odabira specijalnih i posebno obučavanih izvršilaca posla na terenu, organizovanja sistema video nadzora,
tako i celodnevne koordinacije sa naručiocima posla, vlasnicima lokala, kao i sa posetiocima centra, čija je
bezbednost na prvom mestu.
Sa tehničke strane, kvalitet usluge je implementiran kroz postojeći sistem zaštite.
Najbitniji sistemi kojima služba obezbeđenja upravlja su:
- MM 8000, stabilni Sprinkler sistem za protivpožarnu zaštitu zajedno sa dojavnom centralom,
- Sistem za detekciju gasa,
- Adresabilni sitem za dojavu i detekciju požara,
- Protivprovalni sistem,
- Sistem za kontrolu pristupa na objektu,
- Sistem za kontrolu čuvarske službe,
- Video nadzorni sistemi
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - OBEZBEDJENJE SHOPPING CENTARA SECUT - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - OBEZBEDJENJE SHOPPING CENTARA SECUT - 4
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - OBEZBEDJENJE SHOPPING CENTARA SECUT - 5

PRATNJA NOVCA I MATERIJALNIH VREDNOSTI SECUT

Jedan od vidova bezbednosti na koji SECUT polaže poseban akcenat jeste pratnja novca i materijalnih vrednosti.

Obzirom da se radi o veoma složenom i izuzetno zahtevnom poslu, SECUT je organizovao pažljivo selektiran tim,
specijalizovan i adekvatno opremljen za pružanje ove vrste usluge.

SECUT u ovom segmentu svoje delatnosti, iznad svega vodi računa o sigurnosti i diskreciji Klijenata, stavljajući
akcenat na stroge mere tajnosti robe koja je predmet transporta i na identitet klijenta, naručioca usluge.

Vozila u floti za transport novca i vrednosti imaju instaliran GPS i sredstva veze za radio komunikaciju na posebnoj
frekvenciji koju posedujemo, kao i konstantnu vezu putem umreženih telefona preduzeća.

Zahvaljujući visoko izraženom profesionalizmu zaposlenih, jakoj i vrhunski organizovanoj logistici i proceni
bezbednosti i rizika, kao i poštovanju kodeksa na kojima počiva poslovni integritet firme, u mogućnosti smo da sve
interventne i ostale pošiljke izvedemo u minimalnom roku i za najkraće vreme, uz garantovanu sigurnost i
bezbednost.
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PRATNJA NOVCA I MATERIJALNIH VREDNOSTI SECUT - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PRATNJA NOVCA I MATERIJALNIH VREDNOSTI SECUT - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PRATNJA NOVCA I MATERIJALNIH VREDNOSTI SECUT - 4

BEZBEDONOSNI KONSALTING SECUT

Bezbednosni konsalting je usluga koju SECUT pruža od samog početka svog delovanja. Kako bi se pristupilo
adekvatnoj zaštiti i obezbeđenju određenog lica ili objekta, potrebno je prethodno napraviti pravu bezbedonosnu procenu
ugroženosti istog.

Na osnovu te procene, naš stručni tim određuje potrebne ljudske i tehničke resurse koji će za klijenta moći adekvatno,
efikasno i na najbolji mogući način obaviti posao zbog kojeg su na tom objektu. U izradi bezbedonosnih procena,
elaborata i pravilnika o radu, u obzir se uzima lokacija objekta, delatnost i veličina preduzeća, zahtevi korisnika usluga i
na osnovu dobijenih saznanja o mogućim mestima i načinima ugroženosti objekta, predlažemo odgovarajuće mere, kao
što su:
- Priprema objekta i preventivne mere obezbeđenja i zaštite objekta
- Tehničko obezbeđenje objekta ( video nadzor, PPZ, alarmi...)
- Fizičko obezbeđenje
- Zaštita elektronskih podataka
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDONOSNI KONSALTING SECUT - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDONOSNI KONSALTING SECUT - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDONOSNI KONSALTING SECUT - 4

TEHNIČKA OPREMLJENOST SECUT

Kompanija SECUT raspolaže izuzetno efikasnim dvokanalnim sistemom radio veze i operativnim centrom iz kog se
rukovodi svim segmentima službe fizičko - tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja. Pomoću našeg repetitora kojim
pokrivamo šire područje Beograda i vlastite frekvencije, odobrene od Saveznog ministarstva za telekomunikacije, u
kontaktu smo 24 časa dnevno sa svim objektima kojima pružamo usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog
obezbeđenja, kao i sa mobilnim ekipama na terenu.

Svi objekti koje obezbeđujemo su pod video nadzorom 24 časa dnevno. Objekti koji se bave maloprodajom su
obezbeđeni i sistemima protiv neovlašćenog iznošenja artikala iz objekata: zujalicama ( zakačke i nalepnice ) i
antenskim kapijama.

Od ličnog naoružanja najviše koristimo naoružanjem svetskih prizvođača, a zaposleni koji rukuju oružjem, imaju
završenu obuku za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem.

Svi zaposleni su uniformisani u skladu sa radnim mestom i pozicijom. Imamo dve vrste uniformi: radnu i protokolarnu.
Radne uniforme su sašivene od najkvalitetnijih materijala i po najvišim standardima.

U sastavu obezbeđenja, naše mobilne operativne ekipe na terenu koriste različite tipove vozila u zavisnosti od
potreba i namene.

Veliku pažnja posvećena je kadrovskoj strukturi zaposlenih. Najniži mogući stepen stručne osposobljenosti kandidata
je srednja stručna sprema. Pored toga, potrebno je da je radnik odslužio vojni rok, da nije osuđivan i da se protiv
njega ne vodi krivični postupak, da je psihofizički sposoban za rad sa nošenjem ličnog naoružanja.
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - TEHNIČKA OPREMLJENOST SECUT - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - TEHNIČKA OPREMLJENOST SECUT - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - TEHNIČKA OPREMLJENOST SECUT - 4

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Uspostavljanjem sistema kvaliteta QMS, preduzeće SECUT ubrzava procese za svoje proizvode – usluge i pozicije
na tržištu. Cilj ove procedure je da utvrdi način upravljanja i razvoja funkcije menadžmenta rizikom, da poslodavce
zajedno sa zaposlenima informiše i procesuira u kontekstu da je zdrav i sposoban radnik jedini uslov da poslodavac i
zaposleni imaju sigurnu budućnost kako u pogledu zdravlja, tako i u pogledu opstanka na tržištu.

Bezbednost i zdravlje na radu je kontinuirani poces kome se ne može pristupiti neodgovorno. Primena mera, propisa i
standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je ogromni korak dalje u skladu sa normama dobrih preduzetnika.

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom
mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

SECUT tim stručnjaka osposobljen je pre svega za pružanje širokog spektra sledećih poslovnih usluga u oblasti
organizacije i kontrole poslova zaštite, koje je svaki privrednik u obavezi da pripremi:
- Ulazak u proces procene rizika
(donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje);
- Izrada dokumentacije
(izrada Akta o proceni rizika, Pravilnika o BZR i Pravilnika o evidencijama);
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
- Preuzimanje i vođenje referata BZR

Vodeći se ovim motivima, SECUT tim pažljivo odabranih stručnjaka spreman je da u svakom trenutku na Vaš upit
pruži odgovore na sva pitanja iz ove oblasti, a u skladu sa neophodnim merama i zakonskim propisima, standardima i
nadasve dobrom praksom.
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU - 4
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU - 5
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU - 6

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA SECUT

Preventivna protiv-požarna zaštita (PPZ) označena je kao najvažnija mera za očuvanje ljudskog života i zdravlja, kao
i strukturalnog poslovanja. Nagli razvoj u građevinskoj tehnologiji poslednjih godina doneo je povećane zahteve u
oblasti protivpožarne zaštite.

Međutim, bez obzira koliko određeni poslovni objekat poseduje sistem zaštite od požara koji nesumnjivo povećavaju
mogućnost dobre zaštite, on nikada nije dovoljan bez adekvatno obučenih radnika.
U okviru preduzeća SECUT, deluje i tim obučen za pružanje usluga protivpožarne zaštite (PPZ) na poslovnim
objektima.

U susret zahtevima i potrebama naših klijenata SECUT obavlja odgovarajuće stručne i bezbednosne procene i
zavisno od namene, tipa i vrste objekta predlaže protivpožarnu zaštitu i opremu. Neke od naših usluga su:
- Izrada Programa obuke, po članu 24. stav 3. Zakona o zaštiti od požara,
- Izrada Pravilnika zaštite od požara, po članu 7. i 8. Zakona o zaštiti od požara,
- Teoretska i praktična nastava za grupu radnika, po članu 24. stav 2. ZOP-a,
- Testiranje radnika i vođenje evidencije,
- Usluge referenta zaštite od požara.


Vrlo bitna stvar u našoj praksi je konstantno praćenje i kontrola situacije, kako bi se na vreme mogle poduzeti
odgovarajuće mere i izbegle neželjene posledice. Lista klijenata koji su preduzeću SECUT ukazali poverenje u ovoj
oblasti, dovoljno govore o odgovornosti i visokom nivou profesionalnosti usluge na koju možete računati
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA SECUT - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA SECUT - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA SECUT - 4
PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6 - Beograd - Novi Beograd
011 2200040;
Pitaj obezbedjenje i zaštitu na radu SECUT
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6 +381 11 2200040
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 2
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 3
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 4
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 5
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 6
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 7
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 8
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 9
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 10
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 11
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 12
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 13
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 14
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 15
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 16
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 17
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 18
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 19
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 20
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 21
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 22
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 23
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 24
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 25
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 26
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 27
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 28
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 29
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 30
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 31
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 32
Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu - 33
Back to Top
Mirandre.com logo