Protivpožarna zaštita Beograd

Registruj se
Prijavi se
Protivpožarna zaštita Beograd
vatro-prevent-protivpozarna-zastita
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA - VATRO PREVENT Pružanje usluga iz oblasti protivpožarne zaštite.
secut-obezbedjenje-i-zatita-na-radu-protivpozarna-zastita

Secut - Obezbedjenje i Zaštita na radu

Novi Beograd, PC Ušće, Bulevar Mihajla Pupina 6 011 2200040
cena: Cenovnik
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD SECUT Preventivna protiv-požarna zaštita (PPZ) označena je kao najvažnija mera za očuvanje ljudskog života i zdravlja, kao i strukturalnog poslovanja.
Nagli razvoj u građevinskoj tehnologiji poslednjih godina doneo je povećane zahteve u oblasti protivpožarne zaštite. Međutim, bez obzira koliko određeni poslovni objekat poseduje sistem zaštite od požara koji nesumnjivo povećavaju mogućnost dobre zaštite, on nikada nije dovoljan bez adekvatno obučenih radnika. U okviru preduzeća SECUT, deluje i tim obučen za pružanje usluga protivpožarne zaštite (PPZ) na poslovnim objektima. U susret zahtevima i potrebama naših klijenata SECUT obavlja odgovarajuće stručne i bezbednosne procene i zavisno od namene, tipa i vrste objekta predlaže protivpožarnu zaštitu i opremu.
alarmius-nd-protivpozarna-zastita
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD ALARMIUS ND ALARMIUS ND predstavlja poslovni sistem u protivpožarnoj zaštiti i sigurnosti koji nudi celokupan asortiman protivpožarnih proizvoda i usluga, te opremu i rešenja za povećanje sigurnosti i spasavanja života, imovine i okoline.
sion-gard-protivpozarna-zastita

Sion Gard

Novi Beograd, Dušana Vukasovića 58 011 2283843
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD.
Ugradnja i instalacija sistema protivpožarne zaštite.
Politika našeg preduzeća jeste da na tržište izađemo sa ponudom koja obuhvata usluge fizičkog i protivpožarnog obezbeđenja kao jednu celinu.
Direktni izvršioci usluge obezbeđenja i zaštite od požara su naši dugogodišnji radnici sa međunarodnim iskustvom na ovim posovima.
Oni su položili stručni ispit iz zaštite od požara.
balkans-security-services-protivpozarna-zastita
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD.
Protivpožarni sistem BSS.
Sistem za ranu detekciju požara sa mogućnošću dojave službama hitnih intervencija.
Kompanija BSS je na teritoriji Jugoistočne Evrope prisutna više od 11 godina.
Osnovna delatnost kompanije je projektovanje, ugradnja, nadzor, održavanje i servisiranje sistema zaštite od požara.
Sprovodjenje propisanih preventivnih mera zaštite od požara se može posmatrati kao dugoročna investicija koja ima višestruke benefite: Dokumentacijom su definisane mere i akcije koje se preduzimaju kako bi se sprečio nastanak požara cime se automatski štite ljudski životi kao i imovina kompanije.
jadran-protivpozarna-zastita

JADRAN

Beograd, Mirijevo, Kornatska 2 011 2781333
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA JADRAN Protivpožarnoj zaštiti i odgovarajućim propisima se pridaje sve veći značaja s obzirom na sve veću vrednost objekata, posebno infrastrukturnih.
Ipak, požar je situacija koja nastaje usled različitih faktora i koju je nemoguće sprečiti, ali je moguće odgoditi je i za nju se dobro pripremiti da bi se smanjila i kontrolisala nastala šteta.
Kada su objekti visokogradnje u pitanju, podjednako su važni pridržavanje propisima i pravovremena detekcija, odnosno, pravilno projektovanje i postavljanje horizontalnih i vertikalnih protivpožarnih prepreka.
Bez obzira koji metod za gašenje požara se koristi: od najdostupnije vode, peska, raznih pena, praha ili inertnih gasova za elektro instalacije, svi imaju dve zajedničke osobine: spuštanje temperature na gorivoj površini i prekid dotoka kiseonika kao neophodne komponente koja potpomaže gorenje.
Kako ne bismo došli u situaciju da nam neko od naših bližnjih rođaka ili komšija pa čak i bilo ko drugi nastrada u požaru, moramo se pridržavati par saveta. • Prilikom vršenja građevinskih radova moramo koristiti samogasive i nezapaljive materijale • Prostor moramo opremiti protivpožarnim vratima i sistemima • Moramo obezbediti protivpožarne tj. evakuacione puteve • Moramo izvršiti obeležavanje lokacija gde je zabranjeno korišćenje otvorenog plamena • Obezbetiti stalno prisustvo vatrogasaca na mestu gde postoji trenutna opasnost od požara • Izvršiti obuku stanara u stambenim zgradama, a u preduzećima zaposlene • Obezbediti aparate i drugu opremu za gašenje početnih požara (do dolaska vatrogasaca). Ukoliko Vaš proizvodno-poslovni objekat spada u III kategoriju ugroženosti od požara i isto je ustanovljeno rešenjem inspektora zaštite od požara, potrebno je da imate stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara - referenta za zaštitu od požara.
Back to Top