Protivpožarna zaštita Palilula

Registruj se
Prijavi se
Protivpožarna zaštita Palilula
balkans-security-services-protivpozarna-zastita
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD.
Protivpožarni sistem BSS.
Sistem za ranu detekciju požara sa mogućnošću dojave službama hitnih intervencija.
Kompanija BSS je na teritoriji Jugoistočne Evrope prisutna više od 11 godina.
Osnovna delatnost kompanije je projektovanje, ugradnja, nadzor, održavanje i servisiranje sistema zaštite od požara.
Sprovodjenje propisanih preventivnih mera zaštite od požara se može posmatrati kao dugoročna investicija koja ima višestruke benefite: Dokumentacijom su definisane mere i akcije koje se preduzimaju kako bi se sprečio nastanak požara cime se automatski štite ljudski životi kao i imovina kompanije.
Back to Top