Balkans Security Services

Registruj se
Prijavi se
Balkans Security Services
LOKACIJE

Protivpožarna zaštita

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA BEOGRAD.
Protivpožarni sistem BSS.
Sistem za ranu detekciju požara sa mogućnošću dojave službama hitnih intervencija.
Kompanija BSS je na teritoriji Jugoistočne Evrope prisutna više od 11 godina.
Osnovna delatnost kompanije je projektovanje, ugradnja, nadzor, održavanje i servisiranje sistema zaštite od požara.
Sprovodjenje propisanih preventivnih mera zaštite od požara se može posmatrati kao dugoročna investicija koja ima višestruke benefite: Dokumentacijom su definisane mere i akcije koje se preduzimaju kako bi se sprečio nastanak požara cime se automatski štite ljudski životi kao i imovina kompanije.

Video nadzor

SISTEM VIDEO NADZORA.
Zatvoreni sistem video nadzora, koji omogućava nadgledanje u svrhe obezbeđenja, praćenja i zaštite.
Monitoring Centar poseduje, osim operatere u više smena, i obučene IT stručnjake u oblesti praćenje i nadzora sistema.

Kontrola pristupa

SISTEM KONTROLE PRISTUPA BEOGRAD.
Hardverska i softverska rešenja za kontrolu pristupa.
Sertifikovani sistemi i oprema, obučeni i licencirani instalateri.
Instalacija po utvrđenim procedurama i u tesnoj saradnji sa klijentom poštujući standarde i zahteve klijenta.

Evidencija radnog vremena

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH.
Sistem za evidenciju radnog vremena.
Sistem evidencije pristupa zaposlenih u cilju evidencije radnog vremena.

Agencije za obezbedjenje

AGENCIJA IZ BEOGRADA ZA OBEZBEĐENJE LICA I OBJEKATA.
Kompanija BSS je na teritoriji Jugoistočne Evrope prisutna više od 11 godina.
Osnovna delatnost kompanije je projektovanje, ugradnja, nadzor, održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite objekata, lica i vozila.
Centar za Tehnički Nadzor je nezavisna usluga kompanije BSS, koja pruža neprekidni tehnički i sigurnosni nadzor nad sistemima tehničke zaštite 24h/365 dana u godini.
Ima mogućnost pružanja usluga korporativnim i kućnim klijentima, sa mogućnošću prilagođavanja prema individualnim potrebama i željama klijenta.
Centar za Tehnički Nadzor pruža uslugu konstantnog nadzora tehničke ispravnosti ugrađenih sistema zaštite objekata, lica i vozila.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Palilula Šajkaška 15
    +381 11 3391910; +381 11 3390063;
Back to Top