Vrtić Pegaz

Vrtić Pegaz

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ

Kategorija - Privatni vrtići Beograd
DOBRODOŠLI u Predškolsku ustanovu Pegaz, koja se nalazi u mirnom i lepom delu naselja Mirijevo gde će mališani
imati priliku da uživaju i odrastaju, uz pomoć našeg stručnog tima u brižljivo uredjenom prostoru.

Ono što nas izdvaja od drugih ustanova je individualizovani pristup svakom detetu, rad u manjim grupama, i program
'Vrtić kao porodični centar' koji je proistekao iz međunarodnog 'Step by Step' projekta. Program je usmeren na dete i
porodicu, vaspitno obrazovni procesi se kreiraju tako da DETE ima centralnu ulogu. U toku boravka u vrtiću deca će
imati organizovane časove engleskog jezika, školicu sporta, časove šaha i časove plesa. Osim redovnih aktivnosti
organizujemo duge šetnje i izlete po okolini i gradu.

Pored visokoprofesionalnog rada vaspitača i medicinskih sestara - vaspitača, stručnu podršku psihofizičkom razvoju
dece, pružaće i tim koji čini psiholog, pedagog i logoped.

Dođite da rastemo zajedno!
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 2
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 10
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 4
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 6
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 7
Vrtić Pegaz - PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA PEGAZ - 3

PROGRAMI - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ

Kategorija - Privatni vrtići Mirijevo
JASLE

Osnovni cilj rada je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-
fizički razvoj dece, razvijanje osećanja sigurnosti, prihvatanja i poverenja. Rad realizuju medicinske sestre - vaspitači
u saradnji sa ostalim članovima tima naše Ustanove. Timski se iznalaze fleksibilna i adekvatna rešenja koja se
odnose na:
- proces adaptacije
- individualizovano učenje
- podsticajnu sredinu za učenje
- integraciju dece razlicitih uzrasta i inkluziju
- saradnji sa porodicom

-----------------------------------------

VRTIĆ

Programske osnove za rad sa decom od tri do pet i po godina podrazumevaju da vaspitači u planiranju izdvoje ciljeve
i zadatke poštujući :
- uzrasne mogućnosti dece
- različite aspekte razvoja
- individualizovan pristup u radu
- individualizovan pristup u radu
- pokazatelje praćenja razvoja i napredovanja dece (evaulacija)
- ostvarene saradnje sa roditeljima i sredinom

Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske, govornojezicke,
dramske,...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije pozitivnu sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

Na ovom uzrastu, poseban akcenat u vaspitno obrazovnom radu je na:
- razvoju govora i komunikacije
- početnom upoznavanju sa osnovnim matematičkim pojmovima
- upoznavanju sa prirodnim i društvenim pojavama iz neposredne okoline
- podsticanju istraživačkih igara, logičkog zaključivanja i kritičkog mišljenja
- razvoju ekološke svesti
- nenasilnom rešavanju konflikata
- razvijanju empatije i tolerancije na različitosti
- socijalizaciji

-----------------------------------------

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog
uzrasta. To znači da se kroz rad insistira na:
- zadovoljavanju dečijih primarnih (bioloških potreba)
- uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta
- razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
- osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje
- razvijanju pažnje i koncentracije
- razvijanje sitne motorike
- uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika
- osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza
- otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 2
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 10
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 5
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 3
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 7
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆ PEGAZ - 9

O NAŠEM VRTIĆU

Kategorija - Privatni vrtić na MIrijevu
O PROSTORU

Predškolska ustanova Pegaz se nalazi u mirnom i lepom delu Mirijeva. Naša ustanova je smeštena u novoj kući
površine 400 m2 u okviru koje se nalazi sala koju koristimo za razne aktivnosti: sportić, diskoteka, bioskop,
priredbe...

Vrtić se nalazi u neposrednoj blizini tj. na početku velikog uređenog parka takozvanog „šetališta“ koje obiluje
travnatim površinama i drvećem u kome će deca uživati u sportskim, istraživačkim, ekološkim i slobodnim igrama.

Rad sa decom jaslenog uzrasta se organizuje u tri vaspitne sobe. Postoji odvojeni prostor, trpezarija pored kuhinje,
koju deca koriste ne samo za vreme obroka nego i pri organizaciji drugih aktivnosti ( matematičke, ekološke ... ).
Takođe, struktuiran je i Dečji likovni atelje koji je izdvojen i uređen tako da deca mogu da se upoznaju sa svim
likovnim tehnikama i materijalima, uživaju i razvijaju svoju kreativnost.

Sobe vrtićkih grupa su struktuirane prema centrima interesovanja ( manipulativni, likovni, eko, centar uloga, porodični,
matematičko istraživački ) gde deca imaju mogućnost izbora spram svojih potreba i interesovanja, kao i mogućnost
međusobne saradnje.

Objekat je opremljen potpuno novim nameštajem, audio vizuenim sredstvima, igračkama, didaktičkim materijalom,
tepisima, sanitarno-tehničkom opremom, a uz to prilagođeno uzrastu dece, koja će boraviti u konkretnom prostoru.
Sanitarne prostorije za decu i osoblje su odvojene i uređene su prema svim standardima.

Radi bezbednosti naše dece predškolsku ustanovu smo opremili video nadzorom i interfonom.

Rad se obavlja sa decom:
- Jaslenog uzrasta od 1-3
- Vrtićkog od 3-5,5
- Pripremni predškolski program

Spram potreba i interesovanja roditelja organizovan je celodnevni i poludnevni boravak dece.


--------------------------------------------------------

ISHRANA

Vrtić raspolaže savremeno opremljenom distributivnom kuhinjom i trpezarijom u kojoj se serviraju obroci. Kuhinja ima
prirodno osvetljenje i mogućnost prirodnog provetravanja prostora.
Kao važan preduslov za pravilan rast i razvoj dece predškolskog uzrasta potrebna je i dobro izbalansirana ishrana
dece. Zbog toga smo uspostavili saradnju sa jednom od najboljih ketering kuća Lido Ketering-om koji omogucava
kvalitetan i nutricionisticki dobro izbalansiran ručak, U saradnji sa nutricionistom doručak i užine ( voćna i mlečna )
pripremaju se svakodnevno u našim prostorijama. Shodno tome, pripremljeni su jelovnici koji ce zadovoljiti sve
nutritivne potrebe naše i Vaše dece.
Lido Ketering primenjuje HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points) koji je najviši svetski standard u
proizvodnji, pripremi i distribuciji hrane koji krajnjem korisniku daje sigurnost da će biti poslužen zdravstveno
ispravnom hranom. Ovaj standard se već godinama primenjuje u skoro svim zemljama evropske unije.

-----------------------------------------------------

ADAPTACIJA

Dani pred polazak dece u vrtić su uvek za roditelje protkani uzbuđenjem (radosni su ali i uznemireni). Roditelji brinu
da li će dete patiti, plakati, da li će ga druga deca priihvatiti.
Roditelji ne treba da zaborave da njihova strepnja povećava detetovu nesigurnost i čini ga zbunjenim. Zato je važno
da budete sigurni u svoju odluku da uključite dete u kolektiv.
Stručni tim naše Ustanove ima otvoreni pristup roditeljima i individualni pristup svakom detetu. Zato prilikom upisa i
adaptacije dece akcenat stavljamo na:
- informisanju i edukovanju roditelja o životu i vaspitno obrazovnom radu vrtića
- izradi sistematičnog plana adaptacije za svako dete (na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju svakog deteta)
- prisustvo roditelja u radnoj sobi (prve dane u Ustanovi i grupi dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu
upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe)
- snimanju psihofizičkog statusa deteta i praćenje toka adaptacije
- stručnu podršku deci i roditeljima
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 2
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 5
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 6
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 4
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 7
Vrtić Pegaz - PRIVATNI VRTIĆI BEOGRAD - 8
Pere Veljkovića 4 - Beograd - Mirijevo
011 3424227; 064 5399777; 065 2428660;
LOKACIJE
 • Vrtić Pegaz - 99
 • Vrtić Pegaz - 2
 • Vrtić Pegaz - 3
 • Vrtić Pegaz - 4
 • Vrtić Pegaz - 5
 • Vrtić Pegaz - 6
 • Vrtić Pegaz - 8
 • Vrtić Pegaz - 9
 • Vrtić Pegaz - 13
 • Vrtić Pegaz - 16
 • Vrtić Pegaz - 17
 • Vrtić Pegaz - 23
 • Vrtić Pegaz - 26
 • Vrtić Pegaz - 27
 • Vrtić Pegaz - 34
 • Vrtić Pegaz - 35
 • Vrtić Pegaz - 37
 • Vrtić Pegaz - 49
 • Vrtić Pegaz - 50
 • Vrtić Pegaz - 51
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Mirijevo Pere Veljkovića 4
  ulaz iz ul. Vladimira Popovića +381 11 3424227; +381 64 5399777; +381 65 2428660;
  Lokacija
 2. Beograd Zvezdara Hektorovićeva 22
  +381 11 3424227; +381 65 2428660;
Pitaj VRTIĆ PEGAZ
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Vrtić Pegaz

Poruku prima: Vrtić Pegaz

Ime i prezime:*

e-mail:*

telefon:*

Poruka:*

*Obavezno je popuniti sva polja

Back to Top