Biodvig

Registruj se
Prijavi se

Biodvig

BIODVIG

Misija
Savremici smo sveta koji ulaže velike napore u očuvanje proizvodnje hrane prirodnog porekla i isto toliko napora da
proizvede hranu baziranu na brojnim neprirodnim modifikacijama.

Naša misija je ostvarivanje pozicije preradjivača i proizvodjača zdrave hrane, bazirane na pčelinjim proizvodima i bilju,
vrhunskog kvaliteta, bez primena veštačkih aditiva, za redovnu ishranu i specijalne namene. Poštujući kriterjume dobrih
proizvodjačkih praksi i porodičnu tradiciju na putu smo misije PRIRODNOG PARTNERA PRIRODI.

Vizija
Težnje kompanije su usmerene na stalni inovativni rad i uvodjenje savremenih tehnologija radi obogaćivanja i nadgradnje,
pre svega, proizvodnog procesa, a potom i ukupnog poslovanja kompanije, sa ciljem izgradnje imidža proizvodjača hrane
visokog kvaliteta, fokusiranog na kvalitet proizvoda i zadovoljstvo korisnika.
Biodvig - BIODVIG - 2
Biodvig - BIODVIG - 3
Biodvig - BIODVIG - 4
Biodvig - BIODVIG - 5

O NAMA

Kratak istorijat
D.O.O. BioDVIG je plod vizije osnivača porodične firme Palić Velimira, profesora biologije, koji se 2002. godine odlučuje
na korak otpočinjanja privatnog biznisa i formiranje zanatsko-trgovinske radnje sa proizvodnim asortimanom baziranim
na pčelinjim proizvodima i lekovitom bilju.

Startno mala, porodična firma, sa proizvodnjom na skromnih 50 kvadratnih metara i maloprodajnim objektom, počinje
svoj put osvajanja tržišta. Mreža velekupaca kao i brojni direktni korisnici stečeni su stalnim radom na promovisanju
proizvoda, redovnim učešćima na sajamskim manifestacijma i najbitnije, visokim kvalitetom proizvoda.

Uslovljeni potrebama za stalnim napretkom i inoviranjem radi opstanka na tržištu, proizvodni program je obogaćivan
novim proizvodima, uslovi proizvodnje se konstanto poboljšavaju, a ulaskom u procese standardizacije proizvodnje
prema zahtevima stadarda ISO i HACCP proizvodni kapacatiteti su višestruko uvećani.
Biodvig - O NAMA BIODVIG - 2
Biodvig - O NAMA BIODVIG - 3
Biodvig - O NAMA BIODVIG - 4

DOBRODOŠLI U BIODVIG

Na kraju 2006. standardizacijom proizvodnje formiran je, namenski izgradjen, proizvodni pogon na 200 kvadratnih
metara i proizvodnim uslovima uskladjenim sa zahtevima pomenutih standarda.

Primena najviših standarda u proizvodnji i osnovno načelo kompanije, usresredjenost na kvalitet i kupca, otvorili su
put mnogo širem i zahtevnijem medjunarodnom tržištu.

Godine 2007. započeta je saradnja sa kupcima u državama okruženja, a na kraju te godine izvežen je i prvi kontigent
čajeva u Australiju.

2009. godine otpočeto je sa procedurom dobijanja izvozniče dozvole za zemlje Evropske unije, i ista
je dobijena u oktobru mesecu te godine, a već do kraja 2009. izveženo je skromnih 5000 kg na tržište EU.

2010. ‚‚BioDVIG‚‚ započinje intezivnu i obostrano plodonosnu saradnju sa Savezom Pčelarskih
Organizacije Srbije. Najboljom ponudom uslova otkupa meda, vrlo brzo, formirana je mreža dobavljača sa preko 1000
individualnih proizvodjača meda, pčelara i do kraja te godine izveženo je preko 500 t različitih vrsta meda.

2011. donela je poremećaj na tržištu meda na tržištu EU i izvesne blokade izvoza ,te su učinci bili
nešto slabiji ali se u tom periodu ‚‚BioDVIG‚‚ proširuje na još 300 kvadratnih metara proizvodnog prostora, shodno
potrebama uvećane proizvodnje u predhodnoj godini. Takodje je izmenjena i pravna forma kompanije sa S.Z.T.R. na
D.O.O. BioDVIG
Biodvig - DOBRODOŠLI U BIODVIG - 2
Biodvig - DOBRODOŠLI U BIODVIG - 3
Biodvig - DOBRODOŠLI U BIODVIG - 4
Biodvig - DOBRODOŠLI U BIODVIG - 5

MED I LEKOVITO BILJE

DOO BioDVIG osnovano je sa ciljem da poizvodi, preradjuje i plasira pčelinje proizvode visokog kvaliteta. U čitav vek
dugoj, porodičnoj, tradiciji osnivača u pčelarenju i petnaest godina dugoj poslovnoj praksi, osvajane su i usvajane
savremene metode postupanja u proizvodnji i preradi pčelinjih proizvoda.

Danas, kompanija predstavlja jednog od najznačajnihih preradjivača i distributera meda u državi i time jednog od
najznačajnijih otkupljivača istog.

Prerada meda odvija se prema najvišim standardima u proizvodnji hrane. Tok proizvodnje osmišljen je i uskladjen sa
HACCP sistemom tj. OPŠTIM PRINCIPIMA HIGIJENE HRANE - Codex Alimentarius, obaveznih po važećem Zakonu o
bezbednosti hrane, čime su izbegnute opasnosti po krajnjeg korisnika od bilo kojeg vida kontaminacije meda.
Biodvig - MED I LEKOVITO BILJE BIODVIG - 2
Biodvig - MED I LEKOVITO BILJE BIODVIG - 3
Biodvig - MED I LEKOVITO BILJE BIODVIG - 4
Biodvig - MED I LEKOVITO BILJE BIODVIG - 5
Dr Jovana Ristića 212 - Kragujevac -
034 387047; 063 696493;
Pitaj BIODVIG
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Biodvig
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Kragujevac Dr Jovana Ristića 212 +381 34 387047 +381 63 696493
Biodvig - 2
Biodvig - 3
Biodvig - 4
Biodvig - 5
Biodvig - 6
Biodvig - 7
Biodvig - 8
Biodvig - 9
Biodvig - 10
Biodvig - 11
Biodvig - 12
Biodvig - 13
Biodvig - 14
Biodvig - 15
Biodvig - 16
Biodvig - 17
Biodvig - 18
Biodvig - 19
Biodvig - 20
Biodvig - 21
Biodvig - 22
Biodvig - 23
Biodvig - 24
Biodvig - 25
Biodvig - 26
Biodvig - 27
Biodvig - 28
Biodvig - 29
Pitaj BIODVIG
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Biodvig
Naša ponuda:
Back to Top