Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Da li ima dovoljno mesta u staračkim domovima

Svedoci smo da se poslednjih godina otvorio veći broj domova za smeštaj i negu starih lica. Opšte je poznato da smo nacija koja stari, ali da li je neophodno toliko mesta za smeštaj za treće doba? Neki staracki domovi imaju gotovo popunjene kapacitete i preduzimaju korake da se prošire ukoliko su u mogućnosti, ili razmatraju mogućnost preseljenja na novu lokaciju. Drugi, pak, još nisu popunili svoje kapacitete i nastoje da se nametnu na tržištu kvalitetom svoje usluge.

Blog ilustracija Starački dom - Da li ima dovoljno mesta u staračkim domovimaSTANOVNICI DOMOVA ZA STARE

Već je bilo reči o tome da su stavovi o staračkom domu kao pojmu podeljeni i da će uvek tako i biti. Sto ljudi sto ćudi, različitih gledišta i mišljenja. Neko na to gleda negativno, dok postoje osobe koje samovoljno idu u staracki dom gledajući na to kao na nešto novo, ili kao na mesto na kom će uvek imati društvo. Mnogo je različitih priča koje dovode starije građane u starački dom. Nekom su deca u inostranstvu i svesna su da će roditelji u domu za stare imati konstantan nadzor i medicinsku zaštitu. Još jedan od razloga je demencija, bolest ili stanje koje u izvesnom procentu prati starost. Osobe koje pate od nje, imaju povremen epizode, koje mogu biti manje ili više učestale, u kojima ne znaju gde se nalaze, odlaze u prošlost, mogu odlutati negde i ne biti u mogućnosti da se vrate kući. Ovakve osobe mogu biti još uvek u fizičkoj snazi, što u neku ruku može pogoršati situaciju, jer ih telo služi, a mozak ne više. Potreban im je gotovo konstantan nadzor, a mnoge porodice nisu to u mogućnosti da im obezbede jer mlađi ukućani imaju poslovne obaveze. Bilo koji da su motivi ili praktični razlozi, potražnja za mestom u staračkim domovima kod nas je velika. Mesta još uvek mogu da se nađu, ali pitanje je i izbora lokacije i usluga koje se nude. Za osobe koje su pokretne je lakše naći mesto, naročito ako lokacija ne igra presudan značaj. Tada se može birati između domova koji su u užoj gradskoj sredini i koji su možda bliže mestu stanovanja dece i porodice, ili se može izabrati neki od domova koji je u prigradskim naseljima. I jedni i drugi imaju svoje prednosti, u zavisnosti šta ko preferira. Domovi koji su smešteni u gradu, svakako imaju prateća dvorišta i zelene površine gde stanovnici staračkog doma mogu da borave tokom dana kad god zažele i kad god vremenske prilike dozvoljavaju. Takođe, ako se nalaze u blizini mesta gde mlađi članovi porodice rade ili stanuju, to im olakšava obilaske. Dok domovi koji se nalaze van grada predstavljaju utočišta u prirodi, okružena zelenilom i cvrkutom ptica. O tome kako izgledaju savremeni starački domovi već je detaljnije bilo reči. O cenama staračkih domova takođe, a najjednostavnija formula podrazumeva da se cena u staračkim domovima formira u odnosu na procenu zdravstvenog stanja stanovnika i činjenice u kolikoj meri mu je potreban medicinski nadzor i nega. Boravak nepokretnih osoba, kao i palijativna nega i zbrinjavanje imaju najvišu cenu u domovima za stare, dok pokretni stanovnici koji su boljeg zdravstvenog stanja mogu da stanuju plaćajući nižu cenu. Ovo je logično jer dodatna nega zahteva veće angažovanje ljudstva i stručnih osoba.

Blog ilustracija Starački dom - Da li ima dovoljno mesta u staračkim domovimaPALIJATIVNA NEGA I ZBRINJAVANJE

Palijativna nega i zbrinjavanje sprovodi se u izvesnim staračkim domovima. Ovakvu vrstu zbrinjavanja ne može svako da pruži, pošto je za njeno sprovođenje neophodno zadovoljiti određene preduslove, kao što je i neophodno obezbeđivanje kapaciteta u ljudstvu i opremi. Ovakva vrsta nege sprovodi se u cilju medicinskog zbrinjavanja bolesnika koji boluju od neizlečivih bolesti. Stručna lica koja su uključena u zbrinjavanje su lekari, medicinske sestre i tehničari, fizioterapeuti. Cilj je da se adekvatnom primenom medikamenata ublaži bol i da se obezbedi koliko god je moguće pristojan kvalitet života pacijentima koji su u terminalnoj fazi neizlečivih oboljenja koja skraćuju životni vek. Potrebno je još jednom naglasiti da je ova vrste nege veoma specifična i da zato ne može da je obezbedi svaki dom za stare. Ako tražite smeštaj za osobu kojoj je neophodno palijativno zbrinjavanje, raspitajte se koji od domova za stare to nude, kao i da li imaju dovoljne kapacitete da odgovore na sve zahteve i potrebe u vidu terapije i nege. Najbolje je odlučiti se za one koji duže imaju ovu uslugu u ponudi i imaju iskustva u ovom segmentu. Smeštaj terminalno obolelih osoba je skuplji i zato treba selektovati dom koji u okviru ponude ima sve – i stručno osoblje i razrađen program rada. Mesta za ovakve bolesnike još uvek ima, ali što se tiče izbora lokacije, tu je ponuda sužena. Međutim, za njih je najvažnije da dobiju adekvatnu negu koju samo izvesni mogu da im pruže.

NEGA NEPOKRETNIH OSOBA

Nega nepokretnih osoba zahteva dvadestčetvoročasovni nadzor, kao i posebnu stručnu pažnju i pravilno zbrinjavanje. Pacijenti koji su vezani za krevet zahtevaju poseban način israne, uzimanja medikamenta kao i održavanja higijene. Neophodno je uporno, stručno i konstantno negovanje kako bi se sprečile pojave dekubitusa i drugim medicinskih komplikacija koje su vezane za stanja u kojima osoba ne može da ustane iz kreveta. Ako tražite smeštaj za nepokretnu osobu u startu se raspitajte da li dom ima kapacitete i iskustva sa negom takvih bolesnika. Mesta za njih ima, samo odaberite one koji znaju šta rade i i maju iskustva.M. K.

Back to Top