Mirandre

Registruj se
Prijavi se

O jeziku i prilikama u kojima je potreban sudski tumač za francuski

Francuski jezik jedan je od najrasprostranjenijih jezika na svetu. Tačnije, to je zauzima drugo mesto, iza engleskog. Službeni je jezik u čak 29 država. Oblasti u kojima se govori nazivaju se frankofone oblasti, a broj ukupan broj zemalja u svetu u kojima se francuski govori je 53. Shodno ovi podacima, jasno je zašto je potreba za korespodencijom i prevođenjem sa francuskog ili na francuski veoma velika.

Blog ilustracija: Sudski tumač za francuski jezik
Foto: Pixabay

Istorija francuskog jezika

Francuski jezik spada u grupu romanskih jezika. U tu istu grupu spada više jezika kojima je zajedničko što su nastali direktno od latinskog jezika. To su jezici indoevropskog porekla, a najrasprostranjeniji među njima su: španski, portugalski, francuski, italijanski i rumunski jezik.
Prvi dokument napisan na protofrancuskom jeziku su „Zakletve iz Strazbura“ iz 9. veka (842. godina), koji čin niz zakletvi razmenjenih između Luja Nemačkog, vladara istočnog franačkog kraljevstva, i njegovog brata Karla Ćelavog koji je vladao zapadnim franačkim kraljevstva.
U 18. veku francuski je bio ono što je danas engleski jezik – vodeći jezik u komunikaciji u diplomatiji i međudržavnim odnosima. Do tada latinski jezik je zauzimao to značajno mesto.

Značaj francuskog jezika

Francuski jezik predstavlja najznačajniji romanski jezik i u političkom smislu ima primat u odnosu na ostale jezike iz ove grupe. Kada poredimo broj govornika on nije na prvom mestu, jer su ispred njega španski i portugalski. Ipak, geopolitički uticaj ga stavlja na prvo mesto u odnosu na ostale jezike iz romanske grupe. Države u kojima se govori Francuski jezik su: Francuska, Belgija, Švajcarska, Kanada, DR Kongo i još mnoge druge. To je govorni jezik svih bivših francuskih kolonija, a kako je Francuska svojevremeno bila kolonijalna sila, takvih zemalja nije malo. Potreba za trgovinskom i kulturnom razmenom rezultira u povećanoj potražnji za prevođenjem svih vrsta tekstova. Prevodioci za francuski jezik mogu biti profesori jezika, ali i pripadnici nekih drugih zanimanja koji odlično vladaju ovim jezikom. Međutim, prevođenjem zvaničnih dokumenata, kao i svih vrsta tekstova koji se prezentuju nekoj instituciji može isključivo da prevodi ovlaščeni sudski tumac za francuski jezik koji poseduje diplomu filološkog fakulteta, ali i dodatnu diplomu i pečat kojim potvrđuje verodostojnost priloženog prevoda. Posao sudskih tumača veoma jeodgovoran. Svaka reč i rečenica mora biti prevedena sa apsolutnom tačnošću isključujući mogućnost dvosmislenog tumačenja. Da bi neko postao sudski prevodilac, nije dovoljno da poseduje diplomu fakulteta, već pored nje treba da završi posebni postdiplomski kurs koji prate zasebni ispiti. Tek kada ih položi, stiče pravo da se upiše u spisak sudskih tumača za francuski jezik. U našoj zemlji francuski jezik je drugi jezik koji se izučava u osnovnim i srednjim školama. Nekada se sa njegovim učenjem počinjalo ranije, u trećem razredu osnovne škole, ali danas on se uči od petog razreda u onim školama koje su se opredelile za ovaj jezik.

Francuska kultura, umetnost i filozofija

Francuska istorija veoma je bogata. Čine je burni periodi, ali i mirne epohe koje su iznedrile bogato kulturno i umetničko nasleđe. Danas je Francuska zemlja koja je veoma privlačna za veoma veliki broj turista iz čitavog sveta. Dolaze da se dive spomenicima prošlosti, arhitekturi, slavnim delima likovne umetnosti koja se nalaze u muzejima. Pored toga, francuska kinematografija i ostvarenja sedme umetnosti imaju svoju publiku na čitavoj planeti.
Kada je slikarstvo i vajarstvo u pitanju dovoljno je pomenuti čuvene umetnike kao što su: Edgar Dega, Ežen Delakroa, Pol Gogen, Marsel Dešamp, Ogist Roden, Pjer Ogist Renoar, Pol Sezan, Anri Matis, Klod Mone … i steći utisak o kulturnoj moći jedne nacije. Francuska je poznata i po svojim filozofima. Najpoznatiji i najizučavaniji među njima su: Rene Dekart, Volter, Žan Žak Ruso, Pol Sartr, Simon De Buvuar…

Po čemu je prepoznatljiva

Kada se pomene Francuska, mnogi imaju zajedničke asocijacije. Ono po čemu je, između ostalog čuvena i poznata su vina i sirevi. Organizuju se putovanja u visu vinskih tura, u okviru kojih se mogu obići vinogradi pri čuvenim vinarijama. Ovakva putovanja veoma su idilična i nose poseban pečat. Neki od simbola francuske su ujedno i simboli njenog glavnog grada Pariza. Čuvena Ajfelova kula, koja je izgrađena s namerom da bude privremeni objekat, ostala je da stoji i postoji kao simbol grada koji nikada neće prestati da privlači turiste. Nemoguće je otići prvi put u Pariz, makar i na kratko putovanje i ne napraviti fotografiju na kojoj se u pozadini vidi Ajfelova kula.

Privredni značaj

Kao jedna od nerazvijenijih evropskih zemalja, koja ima razvijenu privredu, zanimljiva je stručnjacima iz raznih delova sveta koji u njoj nalaze prilike za nastavka karijere. Bogate zemlje nastoje da podrže svoju privredu i povećaju izvoz proizvoda u okviru svih industrijskih grana koje su razvijene. To povlači sa sobom saradnju sa mnogim svetskim zemljama. Kada je naš region u pitanju, privredna saradnja sa Francuskom tradicionalno je bila razvijena. U raznim granama industrije ona se ostvaruje na mnogim nivoima. Sajmovi su prilika da se upoznaju potencijalni poslovni parteri i da započne saradnja. Svaka od tih prilika praćena je potrebom za neometanom komunikacijom. Ona se jedino ostvaruje uz prisustvo ili posredovanje prevodilaca. Kada dođe do trenutka da se saradnja ozvaniči potpisivanjem ugovora, onda je potrebno da svi aspekti budu sagledani i sa pravne strane. Prevođenje dokumenata koji zahtevaju overu, poverava se sudskim tumačima za francuski jezik. Kako su to ujedno prevodioci koji su najbolji među najboljima, oni se često angažuju od strane prestižnih kompanija i za potrebe prevođenja i drugih vrste tekstova, odnosno tekstova čiji prevodi me moraju biti overeni pečatom. To mogu biti brošure, katalozi, nacrti projekata i sami projekti. Takođe, poslovna korespodencija, mejlovi i ostala prepiska treba da bude precizno prevedena. Ovde treba dodati još jednu važnu činjenicu, a to je odnos prema engleskom jeziku. Naime, svi znamo da je engleski jezik glavni jezik u komunikaciji u svetu. Bilo da je reč o poslovnoj komunikaciji ili svakodnevnoj komunikaciji koju obavljate na primer, kao turista. Francuzi smatraju svoj jezik jednako važnim kao engleski i stoga, veoma često kategorički odbijaju da ga koriste, čak iako ga znaju. Francuza ćete pre impresionirati ako govorite bilo kakav francuski, nego ako mu se obratite na tečnom engleskom. Ako na ulici kao turista zatražite pomoć lokalca da vas negde uputi, kad čuje da nabadate francuski, daće sve od sebe da vam pomogne. Međutim, ako mu se obratite na engleskom, vrlo verovatno da će samo odmahnuti rukom ili slegnuti ramenima praveći se da vas ne razume. To je večiti rivalitet dve moćne nacije. U poslu je situacija malo labavija, jer cilj je da se sklopi saradnja na obostrano zadovoljstvo. Ali ako obezbedite kvalitetnog prevodioca na sastancima ili sudskog tumača, pobraćete mnogo poena kod vaših francuskih poslovnih saradnika.

Pročitajte još:

- Prevodilačka agencija ili samostalni prevodilac – koga pozvati - Prevodilačke agencije – Oprez – pazite s kim delite poverljive informacije

M. K.

Back to Top