Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Zalivanje fisura u stomatološkim ordinacijama

Kada je reč o prevenciji bolesti zuba i desni ne možemo a da ne pomenemo sve popularniji proceduru koja se sprovodi u stomatološkim ordinacijama u svetu i kod nas. To je zalivanje fisura. Laicima je ona često potpuna nepoznanica. Kako izgleda ovaj postupak, da li agresivan, i kakve efekte proizvodi, saznajte u nastavku. Zalivanje fisura predstavlja preventivnu metodu zaštite bočnih zuba. Zbog njene učinkovitosti stomatoloske ordinacije je preporučuju i deci i odraslima. Pre svega, prvo pitanje koje se postavlja glasi šta su to fisure? Fisure su linije na bočnim zubima koje se nalaze sa gornje strane donjih zuba i sa donje strane gornjih zuba. Ovo možda zvuči malo zbunjujuće, ali sledi objašnjenje. Fisure se nalaze na zagriznoj površini bočnih zuba – kutnjaka i pretkutnjaka. To su veoma uske linije u vidu useka. Zbog njihove male širine, četkica za zube ne može adekvatno da ih očisti. Fisure su poput nabora u kojima se mogu zavući ostaci hrana i namnožiti štetne bakterije. Iz ovog razloga fisure predstavljaju mesta na kojima se procentualno najčešće javlja karijes. Ustvari, ovo su tačke od kojih karijes najčešće kreće.

Blog ilustracija: Zalivanje fisura u stomatološkim ordinacijama


Foto: Pixabay

Kome stomatolozi preporučuju zalivanje fisura? Zalivanje fisura preporučuje se i deci i odraslima. Ova preventivna metoda u stomatologiji primenjuje se i na mlečne i na stalne molare i premolare. To su bočni zubi – kutnjaci i pretkutnjaci koji se po svom obliku razlikuju od prednjih zuba – sekutića. Osim veličine i debljine ovih zuba, evidentna razlika je i u prisustvu krivudavih linija u vidu udubljenja, a to su upravo fisure. Jedini preduslov je da zubi budu zdravi kada se sprovodi na njima procedura zalivanja fisura. Međutim, postoji i stanovište da se fisure mogu zaliti i na zubu koji ima početni stadijum karijesa i da se ovakvim postupkom ne samo sprečava napredovanje karijesa, već se i omogućava da se zub sam izbori sa njim. Upotrebom glas jonomera - supstanci za zalivanje fisura najnovije generacije, moguće je da se to sprovede u delo i da dođe do kompletne remineralizacije zuba. na ovaj način karijes se leči prirodnim putem. Interesanano je da mnogi roditelji ne znaju za to da je postupak zalivanja fisura preporučljiv i primenjiv i na mlečnim zubima. Saznaju za to kad je već kasni i kad dete veće zaradi neki pokvaren zub. Ishrana i higijena su veoma važni, ali s obzirom na činjenicu da deca nemaju razvijenu svest i znanje o štetnosti šećera i slatkiša, kao i zbog toga što mnoga od njih nedovoljno i nepravilno peru zube – opasnost od karijesa kod najmlađih je još veća. Deca vole da tamane slatkiše, a ne vole da peru zube. Rado bi ovu dosadnu aktivnost preskočila pred spavanja, dajući izgovore da su umorna. Čak i ako imaju naviku redovnog pranja zuba ujutru i uveče, ono obično ne traje preporučenih 120 sekundi, već mnogo kraće. Rešenje može da bude upotreba električnih četkica za zube koje su deci zabavne i ukoliko imaju tajmere i senzore za pritisak, podstiču ih da dovoljno dugo i pravilno peru zube. Iako su mlečni zubi promenjivi i njih svakako treba zaštiti. Zato, zakažite vašem detetu pregled u stomatološkoj ordinaciji i sa doktorom se dogovorite u vezi sa zalivanjem fisura mlečnih zuba, ili stalnih ako su već nikli. Da li je zalivanje fisura bolno i da li je to agresivna metoda? Ni jedno ni drugo. Zalivanje fisura potpuno je bezbolno. Takođe, kako mu samo ime kaže reč je o zalivanju, odnosno o nanošenju određene zaštitne supstance na zagrižajne površine zuba sa strane. Koliko traje zalivanje fisura i da li treba da se ponavlja? Trajanje ove procedure u stomatološkim ordinacijama veoma je kratko i traje svega desetak minuta. Zaliveni zubi su zaštićeni od karijesa dok je film koji ih prekriva kompaktan. To praktično znači da jednom zalivene fisure nisu zauvek zaštićene, već da bi postupak trebalo ponoviti posle nekoliko, na primer 3 godine, ali sve u skladu sa svojim stomatologom. Zato treba čuvati karton iz stomatološke ordinacije i podatke kada je to urađeno, ili ako iz nekog razloga menjate stomatologa treba da zatražite da sve podatke o vama prosledi vašem novom zubaru. Kako se vrši zalivanje fisura? Prvo je neophodno pripremiti zube tako što se na njih nanosi posebna pasta koja služi za uklanjanje mekih naslaga na zubima. Nakon što su naslage očišćene, zubi se suše vazduhom pod pritiskom. Posle toga se zubi tretiraju nagrizanjem kiseline kako bi se omogućilo da se masa kojom se zalivaju fisure dobro zalepi za same zube. Na ovaj način zubi su pripremljeni. Posle se nanosi masa za zalivanje koja se suši posebnom lampom. Masa za zalivanje fisura ima više na tržištu, raspitajte se u stomatološkoj ordinaciji zašto su se oni odlučili baš za neku određenu. Na kraju procedure, ukoliko je neophodno zubi se dodatno ispolitaju, što sledi nakon konačne provere zagrižaja. Važno je da ništa ne štrči i ne stvara pavijentu neprijatna osećaj kad grize, kao da nije sve na svom mestu. Kako zalivanje fisura deluje? Zalivene fisure bočnih zuba deluju tako što pružaju zaštitu od karijesa. Mada, to ne znači da treba da zanemarimo druga pravila u vezi sa zaštitom zuba, a tiču se higijene, navika i ishrane. Takođe, zaštita traje dok su masa koje prekriva fisure kompaktna i dok ne popuca. Čak i tada ona nije apsolutna, već postoji izvestan procenat šanse da se ipak javi karijes. Ne počinje svaki karijes na fisurama. Ali, procenat zaštite koju nudi zalivanje fisura je stvarno zaista velik, tako da se ovaj postupak više nego toplo preporučuje u stomatološkim ordinacijama. Fizička barijera između mikro udubljenja u kojima se može stvoriti zubni plak, leglo štetnih bakterija, odgovorna je za zaštitu zuba jer onemogućava prodiranje ostatak i njihovo zavlačenje u mesta nedostupna četkicama za zube. Istraživanja su pokazala da bi oko tri četvrtine svih slučajeva karijesa na bočnim zubima (a tu se on najčešće i javlja) moglo sprečiti da su fisure na njima bile zalivene. Tako da, ako do se do sad niste podvrgavali ovom postupku, krajnje je vreme da to učinite.

Pročitajte još:
- Električne četkice za zube
- STOMATOLOŠKE ORDINACIJE – higijena zuba od malih nogu

M. K.

Back to Top