Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Zdravstvena zaštita u domovima za stare

Savremeni privatni domovi za smeštaj i negu starijih lica imaju posebne programe koji su napravljeni tako da obezbede sve neophodne kapacitete za kvalitetno i adekvatno zbrinjavanje starijih i bolesnih lica.

Blog ilustracija Zdravstvena zaštita u domovima za stare


Foto: Pixabay

Uz starost često, ali ne nužno ide i bolest ili izvesne zdravstvene tegobe. Prilikom raspitivanja za mesto i cenu koju nude staracki domovi treba imati u vidu da će na to pitanje uslediti kontra pitanje. Ono je u vezi sa zdravstvenim stanjem osobe za koju se traži smeštaj. Važne informacije koje utiču na cenu su da li je osoba pokretna i generalno kakvog je zdravstvenog stanja. Neki domovi nisu u mogućnosti da obezbede uslove za pacijente kojima je potrebna posebna nega. Zato je važno da se svako ko traži smeštaj za neku stariju osobu u startu sporazume sa osobljem doma u vezi sa njihovom ponudom i mogućnostima. Neke osobe zahtevaju dvadesetčetvoročasovni nadzor i negu. O nepokretnim pacijentima neophodno je voditi posebnu brigu i obezbediti maksimalne uslove higijene kako se ne bi došlo do pojave dekubitusa i infekcija. Ovakve osobe je potrebno presvlačiti i kupati više puta u toku dana, što predstavlja izuzetno zahtevan zadatak. Nekad se uslovi za negu ovakvih osoba ne mogu obezbediti kod kuće, ili se teško mogu obezbediti. Domovi za stare koji se deklarišu da pružaju ovu vrstu nege, imaju obezbeđeno stručno osoblje i sav potreban medicinski i higijenski materijal.

Lekari u domovima za stare

Da li starački domovi imaju svog lekara? Odgovor je – da. Lekar opšte prakse zadužen je za zdravstveni nadzor. Povremeni kontrolni pregledi podrazumevaju da lekar kontroliše zdravstveno stanje stanovnika doma, i da u skladu sa rezultatima pregleda daje uput, odnosno preporuku za pregled specijaliste. Domovi za stare uglavnom imaju lekare specijaliste sa kojima sarađuju. Tu su internisti, kardiolozi, endokrinolozi, neurolozi, neuropsihijatri, reumatolozi … i lekari svih drugih specijalnosti za koje se ukaže potreba. Naravno, nije obavezno da se stanovnik obrati specijalisti sa kojim dom sarađuje, nego može dovesti ili otići na pregled kod svog izabranog lekara. Lekarski pregledi specijaliste uglavnom nisu uključeni u cenu boravka u domu. Kada se javi potreba da se pregled obavi, kontaktira s porodica i u skladu sa dogovorom ili se angažuje lekar sa kojim dom sarađuje, ili se pregled obavlja kod drugog lekara. Uobičajeno je da domski lekar dolazi u dom i da tu obavlja pregled.

Terapija i redovno uzimanje lekova stanovnika staračkih domova

Redovno uzimanje lekova i nepreskakanje terapije od krucijalnog je značaja kako bi se poboljšalo zdravstveno stanje i kako bi sve bilo pod kontrolom. Starije osobe ponekad imaju prepisanu terapiju koja podrazumeva uzimanje više lekova u različitim delovima dana. Nekad ima lekova koje je prepisalo više specijalista. Za neke medikamente je važno da se uzimaju u tačno određeno vreme. Nekad je neophodno da se lek uzme pre ili posle obroka, ili pak, da se između određenih lekova napravi razmak. Ovo može da napravi dosta komplikovan raspored i zbrku u kojoj bi se i neka mlađa osoba zbunila. Trebalo bi napraviti sistem u kom se ne bi zaboravljala i preskakala terapija. Nekad nismo ni svesni koliko je sati i radeći druge stvari smetnemo s uma da treba uzeti terapiju. Najbolje poređenje je kada smo bolesni i pijemo antibiotik. Koliko puta se desilo da preskočimo ili zakasnimo sa lekom ako nismo navili alarm na telefonu da nas podseti. Starijim osobama koje stanuju u domovima još je teže. Stariji ljudi često pate od demencije i ne mogu da se sete ni nekih drugih stvari, a kamoli da treba da popiju lekove i u koje vreme. Zato o svemu tome u domu brine osoblje. Ono ima precizni razrađen sistem pomoću koga neće doći do zabune i neće se preskočiti nijedan lek. Medicinske sestre i negovateljice vode računa da svaki stanovnik doma uzme popije svoje lekove tačno na vreme i u adekvatno u odnosu na obroke. Nekim mlađim osobama, a naročito starijim bilo bi veoma komplikovano da same navijaju alarm i da prebrojavaju polovine i četvrtine tableta. Zato su tu revnosne, medicinske sestre i tehničari koji će o svemu tome voditi računa.

Blog ilustracija Zdravstvena zaštita u domovima za stare


Foto: Pixels

Nega higijene u staračkim domovima

Briga o higijeni veoma je važna, ako ne i najvažnija. Neki stanovnici pate od inkontinencije, te je neophodno obezbediti im sanitarne pelene, redovno ih menjati i kupati ih. Nepokretne osobe prikovane su za krevet ili kolica, a konstantno ležanje može dovesti do otvaranja opasnih rana na koži – dekubitusa. Za tu svrhu nabavljaju se specijalni dekubitalni dušeci. Redovno presvlačenje posteljine i čistoća je najznačajnija kako bi se predupredile infekcije ili sepsa. Nega starijih i bolesnih osoba nije samo pitanje posvećenosti već i stručnosti. Osoba koja se bavi negom mora imati adekvatno stručno znanje i obuku. Nekada male stvari čine razliku. Zato posao nege i brige o starijima nije za svakog, već samo za one osobe koje su stručne na tom polju. Kako bi se zaštitilo zdravlje starijih osoba o njima treba pre svega voditi stručnu brigu. Prepoznavanje simptoma, adekvatno reagovanje u raznim situacijama – veoma je odgovoran posao. Ko radi sa starijim osobama uvek mora da bude u pripravnosti jer su one najčešće načetog zdravlja.

Starije osobe su nečije mame, bake, tate, deke, tetke. Zaslužuju da ih uvek tretiramo sa poštovanjem. Nekada su poput dece, potrebna im je pomoć da obavljaju razne svakodnevne radnje. Ponekom treba pomoći dok jede ili oblači se. Sa njima uvek treba imati strpljenja jer oni su ga imali sa nama dok smo bili deca. Neurološka oboljenja su ponekad propratne nuspojave starosti. Ona nisu normalna stanja, ali se javljaju u starijoj populaciji. Gubitak lucidnosti nije razlog da neku osobu manje poštujemo. Ona je možda do pre nekoliko decenija nekog lečila kao lekar ili učila kao učitelj. Kao što se dečiji mozak razvija i uči, tako se stari mozak troši i degradira. U tom procesu dolazi do gubljenja nekih funkcija, što rezultira smanjenom samostalnošću i potrebom za negom. Ljubav i pažnja su potrebne svakome, svakoj duši, bila ona mlada ili stara.

Pročitajte još: Starački dom - Društvo za treće doba

M. K.

Back to Top