DNK Centar za genetiku

Registruj se
Prijavi se

DNK Centar za genetiku

O NAMA DNK CENTAR ZA GENETIKU

Kategorija - Biohemijske laboratorije
Laboratorija DNK je genetička laboratorija, osnovana 2008. godine, koja pruža dijagnostičke analize PCR metodom u
oblastima medicine, utvrđivanja očinstva i srodstva, forenzike i veterine.

Naš tim se sastoji od najboljih stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti molekularne genetike. Pružamo najviše
standarde testiranja sa naglaskom na kvalitetnu i brzu uslugu.

Koristimo isključivo najsavremenije metode analize DNK. Naše usluge su dostupne pojedincima, partnerskim
laboratorijama, lekarskim ordinacijama, sudovima, advokatima, institutima i drugima.
DNK Centar za genetiku 1 - O NAMA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1
DNK Centar za genetiku 1 - O NAMA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1

MEDICINA DNK CENTAR ZA GENETIKU

Kategorija - Forenzika
U laboratoriji DNK dijagnostičke analize se zasnivaju na analizi DNK molekula, uz primenu najmodernije tehnologije.
To se pre svega odnosi na PCR sa fluorescentnim prajmerima i kapilarnu elektroforezu. Dijagnostika zasnovana na
ovim metodama značajno dobija na osetljivosti, preciznosti i brzini.

TESTOVI
U laboratoriji DNK rade se sledeći testovi:

Prenatalna dijagnostika:
- Dijagnostika genetičkih poremećaja QF-PCR metodom i/ili citogenetikom);
- Detekcija mutacija koje mogu biti uzrok cistične fibroze;
- Detekcija patogena kod ploda – citomegalovirus i toksoplazma;
- Utvrđivanje očinstva, koje se može raditi i prenatalno.

Detekcija i tipizacija patogena:
- Humani papiloma virus (HPV), uzročnik raka grlića materice;
- Mycoplasma genitalium (mikoplazma);
- Chlamydia trachomatis (hlamidija);
- Ureaplasma urealyticum (ureaplazma);
- Gardnerella vaginalis (gardnerela);
- Citomegalovirus (CMV);
- Toxoplasma gondii (toksoplazma).

Ostale genetičke analize:
- Detekcija mutacija na tri gena koje mogu biti uzrok dubokih venskih tromboza;
- Detekcija mutacija koje mogu biti uzrok cistične fibroze;
- Detekcija mikrodelecija Y hromozoma;
- Detekcija mutacija koje mogu biti uzrok hemohromatoze;
- Kariotip iz krvi.
DNK Centar za genetiku 1 - MEDICINA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1
DNK Centar za genetiku 1 - MEDICINA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1

OČINSTVO I SRODSTVO DNK CENTAR ZA GENETIKU

Kategorija - Genetske laboratorije
DNK analiza je jedini pouzdan i vrlo precizan test za utvrđivanje očinstva, odnosno bližeg i daljeg srodstva. Moguće je
utvrditi i pra-poreklo muškaraca analizom muške komponente DNK molekula (Y hromozom).

Genetički materijal se nasleđuje od bioloških roditelja. Utvrđivanje očinstva i srodstva u DNK centru se bazira na
poređenju DNK profila osoba koje se testiraju. Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke proračune.
Očinstvo se može utvrditi i prenatalno, odnosno pre rođenja bebe, nakon 10. nedelje trudnoće.

Rezultati dobijeni u DNK centru mogu biti validni na sudu a za same analize su odgovorni stručnjaci koji su upisani u
Registar stalnih sudskih veštaka i koji su do sada obavili preko 1.000 sudskih veštačenja.

- Utvrđivanje očinstva
- Utvrđivanje srodstva
- Pra-poreklo
DNK Centar za genetiku 1 - OČINSTVO I SRODSTVO DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1
DNK Centar za genetiku 1 - OČINSTVO I SRODSTVO DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1

FORENZIKA DNK CENTAR ZA GENETKU

Kategorija - Forenzika
DNK analiza je nezamenljiva metoda za identifikaciju bioloških tragova u forenzičke svrhe. DNK centar svoje usluge
pruža sudovima, detektivskim agencijama, advokatskim kancelarijama i fizičkim licima.

Stručan kadar
U DNK centru rade stručnjaci sa višegodišnjim prethodnim radnim iskustvom u DNK laboratoriji MUP Republike
Srbije. Naši stručnjaci su upisani u Registar stalnih sudskih veštaka i do sada su obavili preko 1.000 sudskih
veštačenja. Takođe su završili specijalističku obuku iz oblasti forenzičke DNK analize i za to poseduju EU sertifikate
profesora Bernda Brinkmana.

Laboratorija i stručnjaci koji u njoj rade redovno učestvuju u međunarodnom testiranju forenzičkih laboratorija koje se
sprovodi od strane Instituta za forenzičku genetiku iz Minstera u Nemačkoj i poseduju GEDNAP sertifikate koji
potvrđuju kvalitet rada.

Forenzička analiza DNK
Forenzičkom DNK analizom moguće je nedvosmisleno utvrditi kome pripada biološki trag od značaja. Ova metoda je
visoko specifična i osetljiva, a DNK profil je moguće dobiti iz vrlo male količine biološkog materijala.
Bilo koja vrsta biološkog materijala ljudskog porekla može poslužiti za analizu DNK. Tragovi koji se najčešće
analiziraju jesu:

- Krvne mrlje;
- Pljuvačka (opušci, korišćene čaše, flaše, konzerve, žvake, četkice za zube i sl.);
- Sperma (vaginalni bris, veš, odbačeni kondom, posteljina i sl.);
- Ćelije kože koje se mogu naći na svim predmetima koje je neka osoba koristila;
- Iščupane dlake.


Forenzička DNK analiza se zasniva na utvrđivanju forenzičkih DNK profila (dobijenih iz bioloških tragova) i njihovim
poređenjem sa identifikacionim DNK profilima lica za koje se sumnja da su ostavila taj trag.

Dalje:
- Informacije za fizička lica
- Informacije za sudove
DNK Centar za genetiku 1 - FORENZIKA DNK CENTAR ZA GENETKU - 1
DNK Centar za genetiku 1 - FORENZIKA DNK CENTAR ZA GENETKU - 1

VETERINA DNK CENTAR ZA GENETIKU

Kategorija - Veterinarska laboratorija
Utvrđivanje pola kod papagaja
U oblasti veterine Laboratorija DNK trenutno radi test za utvrđivanje pola kod papagaja i drugih ptica.

Uzorci
DNK analiza se može uraditi koristeći uzorke perja ili krvi.
Najbolje je da uzorke uzme veterinar ili iskusan odgajivač ptica. Ova mera predostrožnosti je radi bezbednosti ptica
kao i osobe koja uzima uzorak.

Ako se uzorci šalju poštom DNK centru onda sve uzorke treba staviti u jedan paket ili nepoderivu kovertu i poslati ih
u najkraćem mogućem roku nakon što se uzorci uzmu. Preporučujemo da se koriste usluge kurira (na primer Post
Express u Srbiji).

Uzorci perja
Perje treba da bude sveže iščupano. Perje koje je samo od sebe otpalo obično nije pogodno za DNK analizu.
Biološki materijal koji se analizira nalazi se u samom korenu pera, odmah ispod površine kože. Svako pero treba biti
posebno iščupano. Možete koristiti sterilnu pincetu – posebno ukoliko je reč o manjim pticama.

Pre uzimanja uzoraka operite ruke. Ako sakupljate uzorke sa nekolicine ptica, ruke operite nakon svake ptice.
Pre prikupljanja uzoraka obeležite kovertu, ili drugu ambalažu, vrstom i imenom ptice ili nekim drugim načinom da se
ptica bez dileme identifikuje.
Sa ptica treba iščupati 3-5 perca, najbolje sa grudi.

Izbegavajte da čupate sa kraja pera (crveni krug na slici), jer to može da dovede do loma pera iznad kože, i uzorak će
biti neupotrebljiv. Pero treba da se čupa što bliže koži (zeleni krug na slici) i u istom pravcu u kome raste pero. DNK
materijal se nalazi na vrhu pera (plavi krug), i ponekad čak može biti vidljiv golim okom (mali komad tkiva ili krvi).
Izbegavajte da dodirujete taj kraj pera.

Stavite perje u prethodno obeležene koverte ili ambalaže. Svaka koverta ili ambalaža treba da sadrži uzorke samo
samo jedne ptice. Sve uzorke potom stavite u jedan paket i pošaljite u laboratoriju DNK.

Uzorak krvi
Prilikom uzorkovanja krvi, pazite da izbegnete kontaminaciju uzorka ili inficiranje ptica.
Za prikupljanje uzoraka krvi možete koristiti sterilni bris sa vatom (za više informacija o principu uzimanjа uzoraka
sterilnim brisem kliknite ovde).

Pre prikupljanja uzoraka obeležite epruvetu za sterilni bris vrstom i imenom ptice ili nekim drugim načinom kojim se
ptica bez dileme identifikuje.

Nakon prikupljanja uzorka vratite bris u obeleženu epruvetu i ponovite proces za sve ptice. Svaki bris treba da sadrži
uzorak samo jedne ptice i sve ih treba staviti u jedan paket pa poslati u Laboratoriju DNK.
DNK Centar za genetiku 1 - VETERINA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1
DNK Centar za genetiku 1 - VETERINA DNK CENTAR ZA GENETIKU - 1
Svetozara Ćorovića 10 - Beograd - Palilula
011 2182111; 011 3349250;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • DNK Centar za genetiku 1 - 2
 • DNK Centar za genetiku 1 - 3
 • DNK Centar za genetiku 1 - 4
 • DNK Centar za genetiku 1 - 5
 • DNK Centar za genetiku 1 - 6
 • DNK Centar za genetiku 1 - 7
 • DNK Centar za genetiku 1 - 8
 • DNK Centar za genetiku 1 - 9
 • DNK Centar za genetiku 1 - 10
 • DNK Centar za genetiku 1 - 11
 • DNK Centar za genetiku 1 - 12
 • DNK Centar za genetiku 1 - 13
DNK Centar za genetiku
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Palilula Svetozara Ćorovića 10
  (ugao sa Vladetinom ulicom) +381 11 2182111; +381 11 3349250;
Pitaj DNK CENTAR ZA GENETIKU
(100)
100% Pozitivne ocene za:
DNK Centar za genetiku
Back to Top
Mirandre.com logo