Ekogradnja

Registruj se
Prijavi se
Ekogradnja
LOKACIJE

Betonska galanterija

BETONSKA GALANTERIJA.
Proizvodnja betonske galanterije.
Katalog proizvoda rezultat je moderne, kompjuterski kontrolisane proizvodnje.
Betonska mešavina, određene recepture, izliva se u kalup, vibrira i presuje, a nakon izvesnog vremena izbacuje iz kalupa kao gotov proizvod.
Proizvod se posle prirodnog sušenja automatski pakuje na palete.
Mašine koje koristi kompanija EkoGradnja za betonsku galanteriju su specijalizovane za proizvodnju betonske galanterije, namenjene za uređenje partera, trgova, vrtova.
Visokokvalitetni kalupi daju besprekorne dimenzije proizvoda i u vrlo velikim serijama.
Savremena proizvodnja podrazumeva primenu raznih materijala, aditiva i postupaka, proizvod čega je neograničena paleta raznih proizvoda betonske galanterije.
Stalno smo na putu usvajanja i osvajanja novih znanja i tehnologija u cilju proširenja asortimana proizvodnog programa.
O kvalitetu betonske galanterije.
Za dobar proizvod je potreban kvalitetan materijal, zadovoljavajući tehnološki postupak, kao i odgovarajuća nega sveže proizvedenog betonskog proizvoda.
Adekvatno pakovanje osigurava da se kvalitetan proizvod, bez oštecenja u transportu, dopremi na mesto ugradnje.
EkoGradnja uvažava i primenjuje visoke standarde za osiguranje kvaliteta proizvoda.
Naši proizvodi se proizvode u skladu sa evropskim normama.
Pored interne kontrole kvaliteta, akreditovane labaratorije konstantno prate proizvodnju i izdaju sertifikate u skladu sa Evropskim normama.
U betonskoj galanteriji je dizajnirano mnoštvo raznih oblika namenjenih uređenju spoljašnjeg prostora.
U odnosu na druge materijale beton je u prednosti, kad se u razmatranje uzme više zahteva za: praktičnost, cena, estetika, ekološka prihvatljivost, postojanost u prostoru i vremenu i slično.
Betonska galanterija se pokazala izvrsnom za harmoničnu simbiozu sa dvorišnom hortikulturom.
Uređenje gradskih ulica, trgova, parkova je već nezamislivo bez primene betonske galanterije.

Betonski stubovi i cevi

PROIZVODNJA BETONSKIH CEVI.
Betonski cevi se koriste za regulaciju fekalne i atmosferske vode, drenaže, šahte, septičke i kišne jame.
Betonske cevi su izrađene od betona, što osigurava njihovu visoku čvrstoće i dug životni vek.
Osim toga, visoke vlastite težine, nakon instalacije stabililizuje njegov položaj.
Betonske cevi s njihovim homogene strukture materijala i veliki zid debljine siguran od trošenja i habanja.
Betonske cevi se proizvode u veličinama od O 300 mm, do O 1200 mm, dužine 1000 mm.
Betonske cevi mogu biti nearmirane, ili armirane.
Ove cevi su pogodne za ispuštanje atmosferskih voda, koji predstavljaju oko 90% svih otpadnih voda, te su pouzdani i testiran tekom 100 godina.
Specifična svojstva materijala otpornih na visoke temperature i zapaljivih tečnosti.

Behaton

BEHATON.
Behaton ploče iz našeg proizvodnog programa su namenjene popločavanju pešačkih i saobraćajnih površina.
Širok spektar upotrebe u različitim okruženjima (dvorišta, parkinzi, saobraćajnice, staze) omogućava raznovrsnost njihovih oblika i boja kao i mogućnost kombinovanja.
Osim betonskih ploča, bavimo se proizvodnjom ivičnjaka, rigola, kanaleta.

Proizvodnja betona

PROIZVODNJA BETONA.
Proizvodnja transportnog betona.
Jedna od glavnih delatnosti Ekogradnje je proizvodnja i transport betona sve sve aplikacije u građevinarstvu.
Ekogradnja je kompanija koja već više od deset godina isporučuje i ugrađuje beton na gradilištima u Zrenjaninu i okolini i uspešno pokriva veliki deo tržišta u ovoj oblasti.
Beton se proizvodi u dve betonske baze kapaciteta 50 m3/h, od kojih je jedna locirana u Melencima, a druga u industrijskoj zoni u Zrenjaninu.
Za transport betona do gradilišta koristimo vlastita sredstva transporta, u koje spadaju 8 miksera kapaciteta od 8 do 10 m3, kao i autopumpa.

Šljunak

ŠLJUNAK.
Šljunkara i separacija šljunka.
Ekogradnja doo separaciju šljunka vrši na obali Tise kod Žabaljkog mosta, između Zrenjanina i Novog Sada.
Separatisani materijal prvenstveno koristimo za proizvodnju betona, ali vršimo i prodaju sledećih materijala: prirodnog šljunka, frakcija 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 32 mm i iberlaufa, tucanika 0/31,5 mm, 0/63 mm.
U mogućnosti smo da ponudimo i uslugu prevoza materijala sopstvenom mehanizacijom.

Gradjevinske mašine

GRAĐEVINSKE MAŠINE.
IZNAJMLJIVANJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA.

Niskogradnja

NISKOGRADNJA.
Izgradnja spoljnog vodovoda i kanalizacije.
Imamo veliko iskustvo pri izradi fekalne i atmosverske kanalizacije.
Iskop kanala u naselju i van naselja.
Transport rasutog građevinskog materijala.

Izgradnja silosa

IZGRADNJA SILOSA.
Izgradnja poljoprivrednih objekata.
Veliki deo naših radova se odnosi na izradnju silosa,podnih skladišta i farmi.

Laboratorija za beton

LABORATORIJA ZA BETON.
Ekogradnja poseduje laboratoriju koja je pod patronatom Zavoda za ispitivanje materijala i konstrukcija Subotica.
Laboratorija je opremljena po standardima SRPS U.M1.051 i U.M1.052 koji nam omogućavaju besplatno izdavanje atesta za kvalitet betona koji je proizveden u našoj fabrici.
U laboratoriji se takođe vrši kontrola kvaliteta frakcija.

Izgradnja puteva

IZGRADNJA PUTEVA.
Izrada saobraćajnica.
Izrada saobraćajnica od betona, sa završnom obradom helikoptiranjem (ferobeton) ili četkanjem.
Kao finšer za asphalt i garniture valjaka za ugradnju asfalthin zastora.
Lokacije
    Lokacija
  1. Zrenjanin Industrijska zona Bagljaš
    Betonska baza +381 69 5333503; +381 62 669157; +381 62 639031;
    Lokacija
  2. Zrenjanin Na obali Tise kod Žabaljskog mosta
    Šljunkara i separacija šljunka +381 69 5333503; +381 62 669127;
Back to Top