Elevator

Registruj se
Prijavi se

Elevator

ELEVATOR NIŠ

“ELEVATOR” d.o.o. Niš je privatno preduzeće registrovano za projektovanje, proizvodnju, montažu i održavanje
liftova, pokretnih stepenica, pokretnih traka, dizalica, kranova i ostalih uređaja za horizontalni, kosi i vertikalni
transport lica i tereta. Preduzeće je osnovano 26.02.2002. godine. Preduzeće raspolaže stručnim kadrovima u
stalnom radnom odnosu i potrebnom opremom.

Stručni kadar Elevator-a je spreman, da investitorima u svakom trenutku pomogne u izboru najoptimalnijeg rešenja, u
skladu sa tehničkim normama i zakonskom regulativom, uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Diplomirani mašinski i
elektro inženjeri su nosioci LICENCI INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE za projektovanje i izvođenje transportnih
sredstava. Visoko stručni kadrovi imaju višedecenijsko iskustvo u dizaličnom (MIN-Niš) i liftovskom programu
(EUROLIFT).

Preduzeće ima (zaposlene u stalnom random odnosu) kvalifikovane i obučene vodeće lift montere sa dugogodišnjim
iskustvom na poslovima montaže i revitalizacije liftova.

“ELEVATOR” d.o.o. Niš na prostoru Srbije zastupa jednog od najpoznatijeg proizvođača hidraulične liftovske opreme,
„BUCHER HYDRAULCS“ (Beringer) iz Švajcarske, poslovni partner je i ovlašćeni monter sa preduzećem
„SCHINDLER“ doo Beograd, “KLEEMANN LIFTOVI” - Srbija, „SELE“ - Italija, a ima odlične poslovne kontakte i sa
drugim evropskim proizvođačima liftova, liftovske opreme, platformi i eskalatora.

Liftovi:
- Električni liftovi
- Električni liftovi bez mašinske prostorije (Mrl)
- Hidraulični iftovi
- Hidraulični liftovi bez mašinske prostorije
- Teretni liftovi
- Teretni liftovi sa pratiocem
- Maloteretni liftovi
- Kuhinjski liftovi

Za osobe sa invaliditetom :
- Liftovi za osobe sa invaliditetom
- Stepenišni liftovi
- Stepenišne platforme
- Stolica liftovi
- Rotacioni liftovi

Pokretne Stepenice
- Eskalatori
- Pokretne Trake

Auto:
- Teretne platforme
- Teretne platforme velike nosivosti
- Auto platforme
- Auto sistemi
- Auto liftovi
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1
Elevator - ELEVATOR NIŠ - 1

USLUGE ELEVATOR

Zaposleni u elevator-u su stručno osposobljeni da svaku od ovih usluga pruži svojim klijentima za sve tipove
hidrauličnih i električnih liftova, platformi, invalidskih platformi i pomagala, pokretnih stepenica i pokretnih traka,
kranova i dizalica, i ostalih uređaja za horizontalni, kosi i vertikalni transport lica i robe.

- Projektovanje
Elevator doo, za potrebe projektovanja ima u stalnom radnom odnosu diplomirane mašinske i elektro inženjere sa
licencama inženjerske komore srbije. Višedecenijsko iskustvo projektanata, garant je izbora najkvalitetnijih i
najoptimalnijih rešenja za sve tipove i vrste liftova kao i za sve vrste objekata.

- Isporuka
Elevator doo ima dobre poslovne veze i kontakte sa velikim brojem proizvođača liftovske opreme, kao što su
schindler, kleemann, sele, metron....Za potrebe modernizacije ili remonta, takođe imamo odlične poslovne veze sa
velikim brojem proizvođača liftovske opreme, delova i uređaja.

- Montaža
Elevator doo ima u stalnom radnom odnosu iskusne montere za ugradnju i održavanje svih vrsta liftova. Takođe,
elevator doo je ovlašćeni monter liftovske opreme jednog od najvećih svetskih proizvođača „schindler“.

- Servisiranje i održavanje
Elevator održava veliki broj liftova, koje je isporučio i ugradio u stambenim i poslovnim objektima, kao i liftove drugih
proizvođača, u skladu sa pravilnikom o bezbednosti liftova. Pored održavanja opreme za prevoz lica i tereta, elevator
pruža uslugu kompletnog održavanja stambenih zgrada.

- Modernizacija
Pored ugradnje novih, elevator pruža usluge na modernizaciji ili remontovanju liftova. Veliki broj uspešno i kvalitetno
urađenih remonta, garancija su da će vaš lift u dužem vremenskom periodu biti pouzdan u funkcionisanju i bezbedan
za upotrebu.

- Nadzor
Visokostručni kadar elektro i mašinske struke, sa licencama inženjerske komore srbije za projektovanje i izvođenje,
pruža sve vrste usluga za nadzor na ugradnji i remontovanju svih vrsta liftova i eskalatora. Kvalitetan nadzor, u
potpunosti štiti interes investitora i garantuje primenu i ispunjenje tehničkih normi i zakonske regulative.
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1
Elevator - USLUGE ELEVATOR - 1

PROIZVODI ELEVATOR

Preduzeće Samostalno Proizvodi:

- Čelične konstrukcije voznih okna

- Komandne ormane za upravljanje liftovima, sa serijskom komunikacijom

- Razne elektro i mašinske komponente iz oblasti vertikalnog, kosog i horizontalnog transporta
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1
Elevator - PROIZVODI ELEVATOR - 1

REFERENCE ELEVATOR

Lista objekata na kojima su naši inženjeri i majstori radili u svojstvu odgovornih projektanata ili izvođača radova na
objektima:
- Kolubara, Derik kranovi
- Uljanik, Portalne obalske dizalice
- Brodosplit Portalne obalske i mosne dizalice
- Hemijska industrija Prahovo, Portalna obalska dizalica
- Bosanski Šamac, Portalne obalske dizalice
- Mosne dizalice u Iranu, Kubanu i Albaniji I mnogim drugim objektima.
- Energoprojekt - Beograd - 4 električna lifta sa frekfentno regulisanim pogonom
- Građevinar - Niš - 14 električnih liftova sa mikroprocesorskim upravljanjem
- Graditelj - Železnik - 6 električnih liftova sa mikroprocesorskim upravljanjem
- G.P. Napred - Beograd - 8 električnih liftova sa mikroprocesorskim upravljanjem
- Progres - Pirot - 2 električna lifta sa mikroprocesorskim upravljanjem
- Okruglica gradnja - Beograd - 2 električna lifta sa mikroprocesorskim upravljanjem
- Komercijalna banka - Skopje - 3 električna lifta sa frekfentno regulisnim pogonom
- Vektra - Podgorica - 9 električnih liftova
- Vlada Republike Crne Gore - Podgorica - 2 električna lifta sa mikroprocesopskim Upravljanjem
- Fakultet likovne umetnosti - Beograd – 1 teretna platforma sa relejnim upravljanjem
- MIR Inženjering - Beograd
- 4 električna lifta sa mikroprocesorskim upravljanjem. 3 hidraulična lifta sa mikroprocesorskim upravljanjem.
- Gemax - Beograd - 13 liftova sa mikroprocesorskim upravljanjem od kojih dva u poslovnoj zgradi PORSCHE
- Ratko Mitrović - Dedinje - Bograd - lift u objektu TURSKE AMBASADE u Krunskoj
- Ratko Mitrović - Dedinje-Bograd - liftovi u objektu RAIFFEISEN LEASING I UNIQUA, Bulevar Milutina Milankovića,
- Ljetopis - Podgorica - lift u servisu MERCEDES
- Hotel OBALA - Bečići - lift sa mikroprocesopskim upravljanjem
- Union - Čajetina - hotel PLANINSKA KUĆA – KOPAONIK
- “EUROPEAN INVESTMENT” BEOGRAD - POSLOVNI OBJEKAT KOMPANIJE “CEPTER”
- Gemax - objekat RUSKI CAR, Beograd
- “ThyssenKrupp” - Nemačka, poslovni objekat “TELEFONIJA”Beograd,”KNAUF” Beograd I mnogim drugim
stambenim i poslovnim objektima širom zemlje.
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
Elevator - REFERENCE ELEVATOR - 1
IX brigаde 39A - Niš -
018 246282; 018 245688;
Pitaj ELEVATOR
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Elevator
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Niš IX brigаde 39A +381 18 246282 +381 18 245688
Elevator - 3
Elevator - 4
Elevator - 2
Elevator - 7
Elevator - 8
Elevator - 5
Elevator - 6
Elevator - 9
Elevator - 12
Elevator - 11
Elevator - 14
Elevator - 17
Elevator - 13
Elevator - 15
Elevator - 16
Elevator - 18
Elevator - 19
Elevator - 20
Elevator - 10
Elevator - 21
Elevator - 22
Elevator - 23
Elevator - 24
Elevator - 25
Elevator - 26
Elevator - 27
Elevator - 28
Elevator - 29
Elevator - 30
Elevator - 31
Elevator - 32
Elevator - 33
Elevator - 34
Elevator - 35
Elevator - 36
Elevator - 37
Elevator - 38
Elevator - 39
Elevator - 40
Elevator - 41
Elevator - 42
Elevator - 43
Elevator - 44
Elevator - 45
Elevator - 46
Elevator - 47
Elevator - 48
Back to Top
Mirandre.com logo