Homeopatija Subotica

Registruj se
Prijavi se
Homeopatija Subotica
poliklinika-badawi-homeopatija
HOMEOPATIJA POLIKLINIKA BADAWI Homeopatija je alternativni metod lečenja, koji osobu leči u celini to jest holistički.
Homeopatsko uzimanje slučaja je jedan razgovor, koji traje oko 1,5 sati.
Homeopat na osnovu priče pacijenta propisuje homeopatski lek, koji će pacijenta dovesti u stanje zdravlja.
Homeopatija je sistem lečenja razvijen 1796. godine od strane nemačkog doktora, i zasniva se na zakonu sličnosti "Slično se sličnim leči". Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana medicinska metoda lečenja koja podstiče prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Ona polazi od toga da su sva stanja poremećenog zdravlja odraz poremećene ravnoteže u čoveku i da je bolestan čovek taj koji treba da bude lečen, a ne njegova bolest. Postoji bezbroj naučnih dokaza o delotvornosti homeopatskih sredstava i o načinu delovanja na spregu um-telo kako kod čoveka tako i kod životinja i biljaka. Homeopatija ne leči bolest u klasičnom smislu reči, nego poremećenu energiju čija je ta bolest samo manifestacija, a da li će se energija izbalansirati i da li će doći do ozdravljenja zavisi od mnogo faktora. Na prvom mestu to je konstitucija samog čoveka, njegova nasledena i stečena predispozicija za bolesti, uslovi pod kojima živi... Drugim rečima, da li će se neko izlečiti zavisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje. Vidjenjem čoveka kao energije, homeopatija ne negira shvatanja klasične medicine, nego ih nasuprot tome dopunjuje, zalazeći u oblasti živog bića koje su klasičnoj medicini nepoznate. Homeopatija i klasična medicina su komplementarni medicinski sistemi. Homeopatijom se mogu lečiti svi, od beba do starih ljudi, bez izuzetka.
Back to Top