Kvantna medicina Novi Beograd

Registruj se
Prijavi se
Kvantna medicina Novi Beograd
ordinacija-opste-medicine-medicina-plus-kvantna-medicina
Kvantna medicina je dijagnostika 21 veka, veoma precizan i sofisticiran sistem kompjuterske dijagnostike.
Uz pomoć ove jedinstvene dijagnostičke aparature, moguće je praćenje i snimanje svih faza zdravlja i prelaza od zdravlja do bolesti.
Spektrografskom analizom vrtložnih magnetnih polja čoveka, moguće je zabeležiti promene elektromagnetnih karakteristika tkiva organizma, ćelija i hromozoma.
Sistem se odlikuje preciznošću u dijagnostikovanju i najranijih znakova oboljenja i obiljem informacija o svakom organu i delu tela.
Takođe beleži prisustvo mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita), alergena, upalnih, degenerativnih i ostalih promena u organizmu.
KVANTNA DIJAGNOSTIKA, sistem se odlikuje preciznošću u dijagnostikovanju i najranijih znakova oboljenja i obiljem informacija o svakom organu i delu tela.
Back to Top