Proizvodnja betona Beočin

Registruj se
Prijavi se
Proizvodnja betona Beočin
dak-beocin-proizvodnja-betona
BETON, PROIZVODNjA BETONA.
Svež beton je homogena smeša frakcije (separisanog šljunka), cementa, vode i po potrebi određenih aditiva-dodataka (za vodonepropustnost, za ubrzavanje-usporavanje vezivanja, za plastičnost-bolju ugradnju, za betoniranje na niskim temeperaturama i sl).
Svi materijali koje koristimo u proizvodnji betona su ispitani od strane Instituta za ispitivanje materijala-IMS, Beograd.
U procesu proizvodnje betona koristimo cement Lafarge-BFC Beočin, oznake CEM II / A-M (S-L) 42.5 R.
Svakodnevno kontrolišemo kvalitet i vlažnost frakcije prosejavanjem, sušenjem i merenjem vlažnosti.
Za sve aditive koje koristimo imamo rezultate predhodnih proba.
U tri fabrike betona, od kojih su dve nasavremenije u Srbiji, u svom procesu rada pružaju mnogobrojne vidove kontrole i sa tim u vezi postiže se ujednačen kvalitet betonske smeše.
Naš vozni park za transport svežeg betona se sastoji od nasavremenijih vozila (radnih mašina) u oblasti transporta betona.
Zapreminska nosivost naših miksera je maksimalno prilagodjena brzom i kvalitetnom transportu velikih količina betona za srednja i velika gradilišta, gde je primarna brzina dotoka svežeg betona.
U savremenom građevinarstvu spravljanje betonske mešavine vrši se isključivo mašinskim putem, pri čemu se ovaj postupak svodi na mešanje i doziranje komponenti materijala u cilju dobijanja homogene mase. Ova operacija se izvodi u specijalno organizovanim građevinskim punktovima pri gradilištu ili u posebnim fabrikama betona, koje su u stanju da snabdeju i više od jednog gradilišta betonom. Odvojeno mešanje smeše je pokazalo da mešanje cementa i vode u pastu pre dodavanja agregata povećava čvstoću betona na pritisak. Pasta bi trebalo da se meša pri velikim brzinama u posebnim mikserima. A kasnije tako napravljena pasta da se sjedini sa agregatom i ostatkom vode, u klasičnim mikserima. U građevinarstvu beton se proizvodi na bazi prethodno utvrđene recapture, tj. na bazi projekta betonske mešavine koji treba da sadrži sve usvojene količine komponentnih materijala. Receptura betona zavisi od vrste građevine, kao i od njenih elemenata,a i od primenjene tehnologije građenja.
Back to Top