Proizvodnja betona Jagodina

Registruj se
Prijavi se
Proizvodnja betona Jagodina
jagodina-put-proizvodnja-betona

Jagodina put

Jagodina, Jevrema Popovića bb 035 222148
PROIZVODNJA BETONA.
JAGODINA PUT na lokaciji svoje asfaltne baze poseduje i betonjerku kapaciteta 18 kubika na čas, koja snabdeva betonom sopstvenu operativu za potrebe mostogradnje, visokogradnje, uređenja trotoara, ali proizvodi beton i za spoljne korisnike sa prevozom ili bez.
Proizvodnja betona odvija se u velikoj meri i za snabdevanje sopstvene proizvodnje.
U savremenom građevinarstvu spravljanje betonske mešavine vrši se isključivo mašinskim putem, pri čemu se ovaj postupak svodi na mešanje i doziranje komponenti materijala u cilju dobijanja homogene mase. Ova operacija se izvodi u specijalno organizovanim građevinskim punktovima pri gradilištu ili u posebnim fabrikama betona, koje su u stanju da snabdeju i više od jednog gradilišta betonom. Odvojeno mešanje smeše je pokazalo da mešanje cementa i vode u pastu pre dodavanja agregata povećava čvstoću betona na pritisak. Pasta bi trebalo da se meša pri velikim brzinama u posebnim mikserima. A kasnije tako napravljena pasta da se sjedini sa agregatom i ostatkom vode, u klasičnim mikserima. U građevinarstvu beton se proizvodi na bazi prethodno utvrđene recapture, tj. na bazi projekta betonske mešavine koji treba da sadrži sve usvojene količine komponentnih materijala. Receptura betona zavisi od vrste građevine, kao i od njenih elemenata,a i od primenjene tehnologije građenja.
Back to Top