Psihološka savetovališta Beograd

Registruj se
Prijavi se
Psihološka savetovališta Beograd
poliklinika-intermed-plus-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKA SAVETOVALIŠTA BEOGRAD POLIKLINIKA INTERMED PLUS Obratite nam se za psihodijagnostičku, psihoterapijsku i savetodavnu pomoć kad imate: - Bračne ili partnerske konflikte - Porodične probleme - Teskoće u komunikaciji - Emocionalne probleme - Profesionalne probleme - Probleme zavisnosti od hrane ili pušenja Kad nemate psihičke smetnje, a želite da naučite da živite kvalitetnije, zdravije, da budete lično i profesionalno uspešniji, dodjite na savetovanje i treninge: - Trening komunikacionih veština-asertivni - Trening emocionalne pismenosti - Škola roditeljstva U saradnji sa psihološkim savetovalištem Filipović.
psiholosko-savetovaliste-filipovic-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Kako kreiramo svoj život zavisi umnogome od toga šta smo od roditelja preuzeli kao poželjne socijalno i porodično prihvaćene norme ponašanja i životne ciljeve, kako smo formirali sliku o sebi, i odnos prema sebi i drugima.
Neke od odrednica kreativnog, proaktivnog odnosa prema životu su: osećanje sigurnosti u sebe, pozitivna slika o sebi, prepoznavanje i ispoljavanje autentičnih potreba, preuzimanje odgovornosti za sebe i svoje ponašanje, oslonjenost na sebe, građenje nezavisnih odnosa od drugih, sloboda izbora i odlučivanja, sposobnost iznalaženja konstruktivnih rešenja u kriznim situacijama, suočavanja sa problemima, a ne odlaganja i bežanja od njih, odgovarajući izbor zanimanja i partnera, sposobnost uživanja u radu, postizanju ravnoteže između obaveza i slobodnog vremena.
Predbračno savetovalište.
Izbor partnera je jedna od najvažnijih odluka u životu pored izbora zanimanja, koja se odražava na osećaj samoostvarenosti, samozadovoljstva u pogledu životnih ciljeva.
Izbor partnera zavisi od specifičnog prelamanja kod svakog pojedinca kulturoloških stereotipa o partnerskim odnosima i braku koji prenose roditelji deci.
Pored toga značajan uticaj imaju obrasci emocionalnog vezivanja dece i roditelja, odnosno kvalitet porodične klime emocionalnih odnosa.
Partneri se obično biraju po uzoru na uspešne partnerske relacije u porodici i obrnuto odbacuje se ono što se pokazalo neuspešnim izborima u porodici.
Zrelost za izbor partnera je značajno povezana sa razvijanjem samosvesti odnosno slike o sebi i realnim očekivanjima od sebe i drugih, kao i razvojem empatije za potrebe drugih, emocionalne odgovornosti, sposobnosti upravljanja svojim emocijama i ponašanjem, komunikacionim veštinama.
Sve ove sposobnosti i veštine se mogu usavršavati kroz procese socijalnog učenja tokom čitavog života.
porodicno-savetovaliste-krug-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Psihologija, savetodavni rad sa decom i roditeljima, testiranje inteligencije (IQ) kod dece i odraslih, testovi liČnosti i sposobnosti, testiranje profesionalne orijentacije.
psiholosko-savetovaliste-centar-psiholoska-savetovalista
Psihološko savetovanje predstavlja metod u kome uz pomoć psihologa stručnjaka tragate za efektivnim rešenjem nekog problema.
Za razliku od psihoterapije, ono je najčešće usmereno na neki konkretan problem u određenoj životnoj oblasti (npr posao, nerešeni konflikti) manjih razmera zbog čega traje znatno kraće.
Naš tim se sastoji od licenciranih stručnih savetnika, sa najmanje 5 godina praktičnog iskustva.
Pored klasičnog individualnog savetovanja licem u lice, radimo i Onlajn psihološko savetovanje putem Skype-a.
psiholosko-savetovaliste-mozaik-psiholoska-savetovalista
Psihološko Savetovalište Mozaik okuplja stručnjake različitih profila koje povezuje opredeljenost i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.
Profesionalni (biznis) koučing.
Profesionalni koučing je disciplina koja razvija nove uvide i veštine kod pojedinaca ili grupa, pomažući im da prepoznaju načine za što efikasnije sprovođenje sopstvenih profesionalnih ciljeva i planova, kao i ciljeva i planova organizacije.
Profesionalni koučing se može sprovoditi na više načina: Kao koučing jedan na jedan, Kao grupni koučing, Kao koučing u vidu seminara.
Psihodijagnostika podrazumeva korišćenje dijagnostičkog intervjua i baterije psiholoških testova uz pomoć kojih se može utvrditi stepen intelektualne efikasnosti osobe, proceniti crte ličnosti i utvrditi postojanje određenih psiholoških tegoba.
psiholosko-savetovaliste-rec-po-rec-psiholoska-savetovalista
Psihološko savetovalište.
“Reč po Reč” je psihološko savetovalište humanističke orijentacije.
Briga o psihičkom zdravlju je važan deo brige o sebi, o svom ukupnom zdravlju, o kvalitetu sopstvenog života.
Rastemo, menjamo se i razvijamo zajedno sa našim klijentima, poštujući etički kodeks i čvrsto verujući u potencijal ljudi da žive srećno i ispunjeno.
Naše savetovalište nalazi se u centru starog Beograda, u ušuškanom, sigurnom i toplom ambijentu neophodnom za terapijski rad.
psiholosko-savetovaliste-psiholoski-krugovi-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Savetovalište za roditelje.
Roditeljska uloga je najkompleksnija uloga i nosi kompleksna osećanja koja ispunjavaju kako roditelje tako i decu.
Roditeljstvo, međutim, pored nesumnjive ljubavi, podrške, najlepših želja, očekivanja, nada, bezuslovnog prihvatanja, ponekad nosi sa sobom i neželjene i neočekivane teškoće.
Javljaju se nesporazumi, međusobna nerazumevanja, konflikti, roditeljska nesnalaženja u ulogama koje se menjaju kako deca odrastaju, teškoće u prilagođavanje dečjim potrebama i sl.
Savetovalište za roditelje može da pomogne kada se roditelj ne snalazi u roditeljskoj ulozi, kada se oseća neadekvatnim, nemoćnim, kada misli da je sve nerešivo ili da je u životnom ćorsokaku.
Psihodijagnostika, Individualna psihološka procena zaposlenih, Psihološka procena kandidata za radno mesto u skladu za psihološkim karakteristikama potrebnim za adekvatno obavljanje posla , Izrada sociograma kao mogućnosti otkrivanja eventualnog žarišta konflikta u radnoj organizaciji.
psihoterapija-prostori-psiholoska-savetovalista

Psihoterapija Prostori

Beograd, Stari Grad, Dositejeva 47 011 2186127
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTECOUCHING& COUNSALTNIG.
Ciljani, ka rezultatima usmereni razgovori.
Koučing je visoko specijalizovana primena psihoterapijskih veština koja rezultira poboljšanjem učinka u poslu nekog pojedinca i njegove organizacije.
Ovaj kooperativni odnos je kratkoročan i veoma praktičan, usmeren na konkretne i aktuelne probleme, na primer: Osoba može imati jaku tremu u situaciji javnog nastupa, a posao joj je prezentacija.
Osoba je postala šef odeljenja zbog svojih opštih i stručnih kvaliteta, ali se oseća loše kada je u situaciji da naređuje, ili donosi odluke.
Osoba već duže vreme oseća umor, ima problem da nauči nove stvari, zaboravlja itd, a u pozadini je iscrpljenost organizma usled svakodnevnog stresa Osoba je na poslu 24 sata dnevno, donosi posao kući, tj ne može da prestane da misli na posao Osoba je izgubila zainteresovanost za svoj posao.
Koučing i konsalting se ne radi samo sa pojedincima, već i sa timom ili celom organizacijom.
Tako organizacije mogu zatražiti usluge kada su u nekom procesu promene, u krizi, kada su loši međuljudski odnosi, kada postoje aktuelni sukobi između rukovodstva i zaposlenih, ili prosto kada žele da unaprede svoj način funkcionisanja (tim bilding).
Iskustva onih koji su prošli kroz koučing i konsalting govore o njihovoj većoj organizovanosti, fokusiranosti i orijentisanosti na budućnost.
Osoblje je više motivisano, biznis se unapređuje, klima u organizaciji je bolja.
Edukacija.
Evropski akreditovan institut za edukaciju iz oblasti geštalt terapije Geštalt studio Beograd organizuje edukaciju za buduće psihoterapeute.
U okviru ovog Instituta mi radimo kao učitelji i supervizori.
Supervizija.
Studentima i diplomiranim terapeutima omogućena je supervizija.
Cilj supervizije je bolji i kvalitetniji rad sa klijentima, prevazilaženje zastoja u radu, provera dijagnostičkih hipoteza i plana tretmana, rad na kontratransferu, diskutovanje etičkih pitanja, itd.
Pored individualne supervizije postoji mogućnost rada u malim supervizijskim grupama.
psiholosko-savetovaliste-ekvilibrijum-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Dr Vladimir Mišić je diplomirani psiholog, psihoterapeut, psihološki savetnik, life coach (Quick-Goals, CBT Coaching), praktičar RE&CBT (Rational Emotive & Cognitive Behavioral Therapy), praktičar metoda RPT (Rapid Personal Transformation), Master of Persuasion & Influence, Praktičar metoda Spiritualne Tehnologije Živorada Slavinskog (Duboki PEAT, DP4, DP2, Univerzalni proces, Aspektika), praktičar metoda za integraciju unutrašnjih konflikata Integra Protokol (metod Vladimira Stojakovića), i praktičar Vegetoterapije (metoda Dr Wilhelm Reich-a).
Vladimir je osnivač sajta Vaš Psiholog, psihološkog savetovališta Ekvilibrijum u Beogradu, roditelj, suprug i još mnogo toga.
Vladimir ima desetogodišnje iskustvo u psihoterapiji, psihološkom savetovanju, edukaciji i coaching-u.
O njegovoj kompetentnosti i kvalitetu svedoče njegovi brojni zadovoljni klijenti i studenti širom zemlje i sveta.
U svojoj profesionalnoj karijeri najviše se bavi radom sa poremećajima iz anksiozno-depresivnog spektra (napadi panike, generalizovana anksioznost, opsesivno kompulsivni poremećaj, socijalna anksioznost, depresije), savetovanjem u partnerskim odnosima (bračno i partnersko savetovanje), prevazilaženju seksualnih disfunkcija u čijoj osnovi su psihološki uzroci, problemima u učenju kod dece i adolescenata, stres menadžmentu, ličnom rastu i razvoju.
Dr Vladimir Mišić ima dugogodišnje iskustvo u savetovanju.
psiholosko-savetovaliste-jazz-psiholoska-savetovalista

Psihološko savetovalište JAZZ

Beograd, Banovo brdo, Pere Todorovića 1 011 3553406
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
U SAVETOVALIŠTU JE MOGUĆE DOBITI SLEDEĆE USLUGE: Pomoć roditeljima dece sa problemom hiperaktivnosti i poremećaja pažnje, Edukacija kroz «Školu životnih veština» – psihološke radionice i kursevi za odrasle, Savetovanje – u slučajevima kad klijent ne zna rešenje problema, Terapiju – u slučaju kad klijent ne može da sprovede ili primeni rešenje zbog emotivne blokade.
Psihološke radionice i kursevi za odrasle su odličan način da steknemo znanja i, naročito, veštine da se konstruktivno "nosimo" i sa svojim nerealnim zahtevima i sa zahtevima okruženja i vremena u kome živimo.
U poslednjih 30-tak godina osmišljeno je niz modernih, vrlo konstruktivnih i efikasnih tehnika koje su značajno smanjile vreme potrebno da se postignu bitne promene unutar našeg bića.
Promene koje će nam omogućiti da se osećamo dobro u svoj koži!
Takođe, mnoge od tih tehnika osmišljene su tako da ih klijent lako nauči, da lako ovlada tehnikom i da u budućnosti pomogne sam sebi ili svojim bližnjima.
Savetovalište Jazz ima dve takve ponude: Bahove kapi i EFT, oba pristupa spadaju u domen samo-pomoći.
psiholosko-savetovaliste-komunikacije-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Mi verujemo da su u današnje vreme bolesti multifaktorijalno izazvane i da se zbog toga ne mogu ni lečiti samo jednim modalitetom, bila to psihoterapija ili nešto treće.
Zbog toga se u savetovalištu Komunikacije mogu dobiti tri vrste psihoterapije (videti pod psihoterpija): SISTEMSKA BRAČNA i PORODIČNA TERAPIJA; ŽIVOTNO SAVETOVANJE i KOGNITIVNO BIHEJVIORALNA PSIHOTERAPIJA.
ordinacija-holitimed-psiholoska-savetovalista

Ordinacija Holitimed

Beograd, Palilula, Vojvode Dobrnjca 40 011 3390657
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Geštalt lajf koučing (gestalt life coaching).
Život je kao reka koje teče.
Ima brzake, mirna mesta, sužava se, širi, juri, usporava i nosi ogromnu snagu vidljivu u talasima, slapovima, vodopadima, a nekada je ta snaga skrivena duboko ispod mirne površine.
Jedno je sigurno, život teče kao reka i kada mu postavimo brane i kada ga omeđamo uverenjima i zabranama, strahovima i nepoverenjem, čak i kada zaboravimo svoju snagu i izgubimo poverenje u sebe i svoje sposobnosti.
Kada nismo zadovoljni svojim životom, kada se ne osećamo dobro u „svojoj koži“ ili situacijama u kojima se nalazimo, odnosima koje imamo ili želimo da poboljšamo kvalitet svog života, savladamo nove veštine, najčešće želimo promenu.
Prvi korak ka promeni jeste svesnost.
Svesnost se dešava sada i ovde.
Sada i ovde živimo, dišemo, doživljavamo, gradimo odnose, sada i ovde mi mislimo o nečemu, osećamo i želimo, očekujemo.
Čak i kada se bavimo prošlošću ili planiramo budućnost, to radimo u sadašnjem trenutku.
Konflikt i kako sa njim.
Obaveštavamo vas da su u toku prijave za radionicu: Na šta prvo pomislite kada čujete reč konflikt?
Šta je to što osećate kada mislite o konfliktnim situacijama ili osobama sa kojima ste u konfliktu?
psiholosko-savetovaliste-brankica-saljic-milenkovic-psiholoska-savetovalista
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE.
Psihološko savetovalište vodi diplomirani psiholog i Geštalt psihoterapeut Brankica Šaljić Milenković.
Psihološko savetovalište je mesto gde se možete obratiti ukoliko imate nedoumica oko vašeg trenutnog ili dugotrajnog stanja, ukoliko ne razumete šta vam se na psihološkom planu dešava i želite da to razjasnite sa stručnim licem.
Takođe ukoliko imate poteškoća sa razumevanjem sebe, svojih reakcija, partenerskih odnosa, socijalnih odnosa, odgajanjem deteta, strahovima, paničnim napadima, depresijom.
Psihološko savetovalište je mesto gde je diskrecija zagarantovana i sve što izgovorite u ta četiri zida, tu i ostaje.
Možete pročitati etički kodeks u kome ćete naći objašnjenje šta od terapeuta možete da očekujete, šta je dozvoljeno a šta ne i koja su vaša prava kao klijenta.
U psihološkom savetovalištu možete zakazati testiranje za decu i odrasle, a detaljnije o tome koje testove radimo možete pogledati u odeljku – psihološko testiranje dece i odraslih – . Na sajtu psihološkog savetovališta možete pročitati zanimljive tekstove iz oblasti psihologije i psihoterapije, kao i iz oblasti roditeljstva.
egzakta-medika-psiholoska-savetovalista

Egzakta Medika

Beograd, Zemun, Ulica 22. oktobra br. 16 065 2615544
PSIHOLOŠKA SAVETOVALIŠTA - EGZAKTA MEDIKA Preglede iz oblasti Medicine rada: - Procenu kognitivnih sposobnosti i ličnosti u druge svrhe (uverenja za tuđu negu i pomoć, ulazak u proceduru za usvajanje deteta, hraniteljstvo, i druge namene) - Profesionalnu orijentaciju - Konsultativni rad sa odraslima – roditeljstvo, partnerski odnosi, život i rad pod stresom, prevazilaženje životne krize, psihosomatika
Back to Top