Poliklinika INTERMED PLUS

Registruj se
Prijavi se

Poliklinika INTERMED PLUS

O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS

Poliklinika "IntermedPLUS" je zdravstvena ustanova sa višegodišnjom tradicijom. Osnovana je kao ordinacija pre punih
20 godina, tokom kojih je naše usluge koristilo hiljade pacijenata. Spajanjem sa internističkom ordinacijom
"IntermedPLUS" 2003. godine nastavila je sa radom u formi poliklinike.

Tokom godina rada stečeno je veliko iskustvo u privatnoj praksi, formiran je stručan i pouzdan tim lekara i saradnika, te
uspostavljena saradnja sa renomiranim privatnim i državnim medicinskim ustanovama koje pokrivaju različite oblasti
medicine. Poliklinika raspolaže savremenom opremom koja u rukama iskusnog i kompetentnog lekarskog tima pruža
veliku sigurnost u dijagnostici i terapiji.

Nalazimo se u samom srcu Zemuna u neposrednoj blizini Zemunske bolnice. Na raspolaganju imamo pet ordinacija
opremljenih kompletnom dijagnostičkom opremom.
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - O NAMA POLIKLINIKA INTERMED PLUS - 1

INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS

INTERNA MEDICINA
- DIjagnostika
- Specijalistički pregledi
- Ultrazvuk srca
- Ultrazvuk stomaka
- Ultrazvuk štitne žlezde
- Ultrazvuk zglobova i mekih tkiva
- Ultrazvuk dojki
- Dopler krvnih sudova
- Test opterećenja
- Holter pritiska
- Holter EKG-a
- Gastroskopija
- Kolonoskopija
- Punkcije i biopsije
- Patohistološka dijagnostika
- Laboratorijska dijagnostika
- Kardiologija
- Reumatologija
- Endokrinologija
- Gastroenterologija
- Hematologija i onkologija
- Nutriciologija
- Kućne posete
- Sistematski pregledi
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - INTERNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1

GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS

GINEKOLOGIJA
- Ginekološki pregled
- Ginekološki ultrazvuk
- Papanikolau test
- Pregled dojki
- Praćenje trudnoće
- Biopsija grlića materice
- Uklanjanje kondiloma
- Uklanjanje polipa
- Aplikacija spirale
- Prekidi trudnoće
- Sve vrste kiretaža
- Laboratorijska dijagnostika
- Patohistološka dijagnostika
- Edukativni programi
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - GINEKOLOGIJA INTERMED PLUS - 1

FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS

FIZIKALNA MEDICINA
- Specijalistički pregled
- Pregled dojki
- Dijagnostika i lečenje bolnih sindroma
- Fizikalna terapija
- Biostimulativni (soft) laseri
- Ultrazvuk
- Niskofrekventno magnetno polje
- TENS
- IFS struje
- Kineziterapija
- Nehirurški face lifting
- Intra i periartikularna infiltracija lekova
- Program za rehabilitaciju
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - FIZIKALNA MEDICINA INTERMED PLUS - 1

LEKARI INTERMED PLUS

Dr Milutin Miljević, specijalista interne medicine
Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1985. godine na kome je specijalizirao internu medicinu
1991. Uže područje delovanja je ultrazvučna dijagnostika (ehokardiografija i ehosonografija abdomena).

Od 1987. do 1995. radio je u Medicinskom centru Glina u kome je bio i šef odeljenja interne medicine, a u periodu od
1996. do 1998. u Klinici za kardiologiju KBC Zemun. 1998. je započeo sa privatnom lekarskom praksom i otvorio
internističku ordinaciju Intermed. Govori engleski jezik.

Prim. dr Aleksandar Dukić, specijalista ginekologije i akušerstva
Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983. 1992. položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva.
2006. stekao naziv primarijusa. Od 1996.-2000. god. je član predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog
lekarskog društva.

Od 2005.-2012. šef Ginekološkog odelenja KBC Zemun. Završio škole za ultrazvuk, kolposkopiju, ginekološku
citologiju. Autor i koautor više od 30 stručnih radova. Govori engleski jezik.

Prof. dr sci. med. Radmila Petrović, internista reumatolog
Medicinski fakultet u Beogradu završila 1972. godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 1980. na
Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila magistarske studije iz reumatologije na Medicinskom fakultetu u
Beogradu, a magistarsku tezu (ĆELIJSKI IMUNITET U REUMATOIDNOM ARTRITISU) odbranila 1990. godine.

Doktorsku tezu iz oblasti reumatologije odbranila je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (SPEKTAR
AUTOANTITELA U SISTEMSKOM ERITEMSKOM LUPUSU). Učestvuje u nastavi interne medicine na Medicinskom
fakultetu u Beogradu od 1984. godine, najpre kao asistent, zatim docent, a od 2001. godine kao vanredni profesor.

Objavila više od 200 stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Autor je poglavlja iz oblasti reumatologije koja se odnose
na reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus i sistemske vaskulitise, te farmakoterapiju reumatskih bolesti u više
zvaničnih udžbenika interne medicine i reumatologije koji su objavljeni u našoj zemlji.

Prim. dr Ljiljana Tomašić, internista onkolog
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1981. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila 1989. godine u
Beogradu, a užu specijalizaciju iz oblasti onkologije 1999. godine. Magistarske studije iz oblasti imunologije i
primarijat 2006. godine.

Član Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja med. onkologa, BUON, UMOS, MASCC. Profesionalno
usmerenje na dijagnostiku malignih tumora, hemioterapije, suportivnu i palijativnu terapiju obolelih od malignih tumora,
terapiju bola, tumorsku imunologiju.

Autor i koautor više od 30 stručnih publikacija i monografija, učesnik više naučnih projekata. Govori engleski jezik.

Dr Zoran Gluvić, internista endokrinolog
Medicinski fakultet u Beogradu završio 1998. godine. Tokom 1999. godine boravio na Univerzitskoj klinici Sveti Luka
na Malti.

Magistrirao iz oblasti primenjene imunologije u HIV/AIDS-u 2003. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio
2004. godine, a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2010. godine. Od 2000. godine radi na Odeljenju za
endokrinologiju i dijabetes KBC Zemun.

Autor i koautor 40 stručnih radova. Govori engleski jezik.

Dr Jasmina Lapčević Pešić, specijalista ginekologije i akušerstva
Rođena 04.04.1972. u Kruševcu, završila kraljevačku Matematičku gimnaziju. Upisala Medicinski fakultet u Beogradu
1991. godine.

Diplomirala kao student generacije 1997. 2002. godine završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva. Zaposlena
u KBC Zemun od 2001. godine, gde i sada radi.

Osim stalno zaposlenih lekara u poliklinici možete koristiti i usluge spoljnih saradnika iz oblasti neurologije,
psihijatrije, dermatovenerologije, urologije, ORL, vaskularne, endokrine i opšte hirurgije.
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Poliklinika INTERMED PLUS - LEKARI INTERMED PLUS - 1
Bežanijska 43 - Beograd - Zemun
011 3196125; 011 2617226; 062 514127;
Pitaj INTERMED PLUS
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Poliklinika INTERMED PLUS
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Poliklinika INTERMED PLUS - 32
Poliklinika INTERMED PLUS - 34
Poliklinika INTERMED PLUS - 35
Poliklinika INTERMED PLUS - 33
Poliklinika INTERMED PLUS - 31
Poliklinika INTERMED PLUS - 29
Poliklinika INTERMED PLUS - 28
Poliklinika INTERMED PLUS - 27
Poliklinika INTERMED PLUS - 16
Poliklinika INTERMED PLUS - 24
Poliklinika INTERMED PLUS - 22
Poliklinika INTERMED PLUS - 2
Poliklinika INTERMED PLUS - 3
Poliklinika INTERMED PLUS - 4
Poliklinika INTERMED PLUS - 5
Poliklinika INTERMED PLUS - 6
Poliklinika INTERMED PLUS - 7
Poliklinika INTERMED PLUS - 8
Poliklinika INTERMED PLUS - 9
Poliklinika INTERMED PLUS - 10
Poliklinika INTERMED PLUS - 11
Poliklinika INTERMED PLUS - 12
Poliklinika INTERMED PLUS - 13
Poliklinika INTERMED PLUS - 14
Poliklinika INTERMED PLUS - 15
Poliklinika INTERMED PLUS - 17
Poliklinika INTERMED PLUS - 19
Poliklinika INTERMED PLUS - 20
Poliklinika INTERMED PLUS - 21
Poliklinika INTERMED PLUS - 23
Poliklinika INTERMED PLUS - 25
Poliklinika INTERMED PLUS - 26
Back to Top
Mirandre.com logo