ELEKTROLITI

Registruj se
Prijavi se

ELEKTROLITI

Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

PREZENTACIJA FIRME
ELEKTROLITI - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
ELEKTROLITI - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
ELEKTROLITI - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
ELEKTROLITI - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2

ELEKTROLITI

Kalijum - 160
Natrijum - 160
Hloridi - 160
Bikarbonati - 180
Kalcijum - 160
Jonizovani kalcijum - 400
Magnezijum - 160
Fosfor - 160
Litijum - 400
Bakar - 600
Olovo - 2500
Cink - 800
Živa - 2100
Back to Top