SEDIMENTACIJA ERITROCITA

Registruj se
Prijavi se

SEDIMENTACIJA ERITROCITA

Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju

PREZENTACIJA FIRME
Sedimentacija eritrocita SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
Sedimentacija eritrocita SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2
Sedimentacija eritrocita SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 1
Sedimentacija eritrocita SRBOLAB - Srbolab laboratorija za medicinsku biohemiju - 2

Sedimentacija eritrocita SRBOLAB

Kada smo 2002 godine počeli sa radom prevashodni cilj bio nam je, a i danas je ostao isti, da svojim pacijentima
pružimo
kvalitetnu, pouzdanu i nadasve tačnu zdravstvenu uslugu.

- KKS - 290 RSD
- Retikulociti - 180 RSD
- Sedimentacija eritrocita - 130 RSD
- Sedimentacija er. (kapilarno) - 150 RSD
- Leukocitarna formula - 190 RSD
- CRP (semi-kvantitativno) - 400 RSD
- CRP (kvantitativno) - 600 RSD
- PCT (prokalcitonin) - 2250 RSD
- Krvna grupa - 1490 RSD
- Rh antitela - 1490 RSD
- Coombsov test - 1300 RSD
- Eozinofili u nosu (bris) - 500 RSD
- Eozinofili u krvi - 500 RSD
Back to Top